Konu Başlığı Sınıf Şimdi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Bölüm
Bu dersimizde, Hz. Muhammed'in insanlara değer vermesi konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Bölüm
Bu dersimizde, kaza ve kader inancını irdeleyerek, insanın ilmi, iradesi ve sorumluluğu ile kader arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3.Bölüm
Bu dersimizde, kaderle ilgili kavramları işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4.Bölüm
Bu dersimizde, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara değer vermesi konsunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5.Bölüm
Bu dersimizde, Kureyş Suresi'ni işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6.Bölüm
Bu dersimizde, "Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Örnekliği" ünitesini tekrar edip soru çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Bölüm
Bu dersimizde, İslam dininin temel kaynaklarını ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9.Bölüm
Bu dersimizde, kaza ve kader inancı konusu ile ilgili sorular çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10.Bölüm
Bu dersimizde, inanç ve ibadet kavramlarını ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11.Bölüm
Bu dersimizde, "Kader İnancı" ünitesi ile ilgili soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12.Bölüm
Bu dersimizde, "ahlak" kavramını işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13.Bölüm
Bu dersimizde, zekat ve sadaka ünitemizle ilgili soru çözümleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 14.Bölüm
Bu dersimizde, Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 15.Bölüm
Bu dersimizde, zekat ve sadaka ünitesi ile ilgili soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 16.Bölüm
Bu dersimizde, Kur'an-ı Kerim'in temel özelliklerini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 17.Bölüm
Bu dersimizde, zekât ve sadaka konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 18.Bölüm
Bu dersimizde, Hz Nuh'un (a.s.) hayatını inceleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 19.Bölüm
Bu dersimizde, "Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri" ünitesini tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 1.Bölüm
Bu dersimizde, besin zincirini oluşturan elemanları öğreniyor, birbirleri arasındaki ilişkiyi keşfediyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 2.Bölüm
Bu dersimizde, bazı üreticiler tarafından gerçekleştirilen fotosentez olayını öğrenceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 3.Bölüm
Bu dersimizde, mevsimlerin oluşumuna dair bilgilerimizi gözden geçirecek ve konuyla ilgili çeşitli sorular çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 4.Bölüm
Bu dersimizde, iklim ve hava olayları ile ilgili soru çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 5.Bölüm
Bu dersimizde, mevsimler ve iklim konusu ile ilgili sorular çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 6.Bölüm
Bu dersimizde, DNA'nın yapısını öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 7.Bölüm
Bu dersimizde, fotosentez hızını etkileyen faktörleri öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 8.Bölüm
Bu dersimizde, solunumun nasıl gerçekleştiğini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 9.Bölüm
Bu dersimizde, madde döngüleri konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 10.Bölüm
Bu dersimizde, küresel iklim değişikliği konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 11.Bölüm
Bu dersimizde, sürdürülebilir kalkınma konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 12.Bölüm
Bu dersimizde, kalıtım konusunu işledikten sonra örnek sorular çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 13.Bölüm
Bu dersimizde, elektrik yükleri ve elektriklenme konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 14.Bölüm
Bu dersimizde, elektrik yüklü cisimleri işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 15.Bölüm
Bu dersimizde, kalıtım konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 16.Bölüm
Bu dersimizde, elektrik yüklü cisimler konusu ile ilgili örnek soru çözümleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 17.Bölüm

Bu dersimizde, elektrik enerjisinin ısı, ışık ve hareket enerjisine dönüştüğünü, elektrik sigortasının önemini, güç santrallerinde elektrik enerjisinin nasıl üretildiğini işleyeceğiz.

...
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 18.Bölüm
Bu dersimizde, konu tekrarı yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 19.Bölüm
Bu dersimizde, "elektrik enerjisinin dönüşümü" konusunu özetleyerek örnek soru çözümü gerçekleştireceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 20.Bölüm
Bu dersimizde, "mevsimler ve iklimler" konusuyla ilgili örnek soru çözümleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 21.Bölüm
Bu dersimizde, "basınç" konusunun özetini yaparak, örnek soru çözümleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 22.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapcağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 23.Bölüm
Bu dersimizde, "Basınç" ünitesi ile ilgili soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 24.Bölüm
Bu dersimizde, "Periyodik Sistem" konusu tekrar edeceğiz ve örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 25.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 26.Bölüm
Bu dersimizde, birinci dönem konularına yönelik tekrar amaçlı örnek sorular çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 27.Bölüm
Bu dersimizde, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 28.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 29.Bölüm
Bu dersimizde, mevsimler ve iklimler konusunu tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 30.Bölüm
Bu dersimizde, DNA ve genetik kod konularını ele alıyor, konu ile ilgili örnek soruları çözüyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 31.Bölüm
Bu dersimizde, basınç konusunu ele alıyor ve konu ile ilgili örnek sorular çözüyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 32.Bölüm
Bu dersimizde, madde ve endüstri konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 33.Bölüm
Bu dersimizde, madde ve endüstri konusuna devam ediyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 34.Bölüm
Bu dersimizde, madde ve endüstri ünitesine devam edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 35.Bölüm
Bu dersimizde, basit makineleri öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Fen Bilimleri 36.Bölüm
Bu dersimizde, enerji dönüşümleri ve çevre bilimi konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 1.Bölüm
Bu dersimizde, yazım kurallarını öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 2.Bölüm
Bu dersimizde, veri analizi konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 3.Bölüm
Bu dersimizde, bağımsızlık yolunda atılan adımları ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 4.Bölüm
Bu dersimizde, fotosentez hızına etki eden faktörleri ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 5.Bölüm
Bu dersimizde, turizm ünitesini işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 6.Bölüm
Bu dersimizde, Hz. Muhammed'in insanlara değer vermesi konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 7.Bölüm
Bu dersimizde, fiil ve fiil yapısı konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 8.Bölüm
Bu dersimizde, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 9.Bölüm
Bu dersimizde, yaz tatili konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 10.Bölüm
Bu dersimizde, ev işlerini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 11.Bölüm
Bu dersimizde, madde döngülerini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 12.Bölüm
Bu dersimizde, Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 13.Bölüm
Bu dersimizde, noktalama işaretleri konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 14.Bölüm
Bu dersimizde, üçgenin yardımcı elemanlarını işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 15.Bölüm
Bu dersimizde, Atatürk İlkeleri konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 16.Bölüm
Bu dersimizde, sürdürülebilir kalkınma konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 17.Bölüm
Bu dersimizde, bilim konusundan bahsedeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 18.Bölüm
Bu dersimizde, Kureyş Suresi ve anlamını konuşacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 19.Bölüm
Bu dersimizde, sözcük ve cümle anlamı konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 20.Bölüm
Bu dersimizde, öteleme konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 21.Bölüm
Bu dersimizde, arkadaşlara veda temasını işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 22.Bölüm
Bu dersimizde, bilimler konusunu işlemeye devam edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 23.Bölüm
Bu dersimizde, elektrik yükleri ve elektriklenme konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 24.Bölüm
Bu dersimizde, Yasin Suresi'ni tahlil edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 25.Bölüm
Bu dersimizde, paragrafta anlam konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 26.Bölüm
Bu dersimizde, dik prizmalar konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 27.Bölüm
Bu dersimizde, demokratikleşme çabalarını öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 28.Bölüm
Bu dersimizde, elektrik yüklü cisimler konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 29.Bölüm
Bu dersimizde, yeni kelimeler öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Hazırlık 30.Bölüm
Bu dersimizde, tekrar ve soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 1.Bölüm
Bu dersimizde, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren kalıpları, günlük hayatta karşılacağımız problemlere uygun şekilde matematikleştiriyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 2.Bölüm
Bu dersimizde, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik içeren günlük hayat durumlarını, cebirsel olarak göstemeyi öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 3.Bölüm
Bu dersimizde; asal sayılar, çarpanlar ve katlarla ilgili konu tekrarı ve örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 4.Bölüm
Bu dersimizde, çarpanlar ve katlar konusu ile ilgili sorular çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 5.Bölüm
Bu dersimizde, üslü ifadeler konusunu tekrar edip soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 6.Bölüm
Bu dersimizde, üslü ifadelerle ilgili örnek sorular çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 7.Bölüm
Bu dersimizde, birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözme konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 8.Bölüm
Bu dersimizde, eşitsizlik içeren günlük hayat problemlerini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 9.Bölüm
Bu dersimizde, üçgende açıortay - kenarortay ve yükseklik konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 10.Bölüm

Bu dersimizde, üçgenlerin kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi ve üçgen eşitsizliği konusunu öğrenerek çeşitli sorular çözecek; ayrıca üçgenlerin mimaride kullanımına göz atacağız.

...
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 11.Bölüm
Bu dersimizde, üçgen çizebilme koşullarını işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 12.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 13.Bölüm
Bu dersimizde, pisagor bağıntısını öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 14.Bölüm
Bu dersimizde, Pisagor bağıntısını öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 15.Bölüm
Bu dersimizde, veri analizi konusu ile ilgili sorular çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 16.Bölüm
Bu dersimizde, eşlik konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 17.Bölüm
Bu dersimizde, benzerlik konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 18.Bölüm
Bu dersimizde, basit olayların olma olasılığı konusunu özetleyerek örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 19.Bölüm
Bu dersimizde, eşlik ve benzerlik konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 20.Bölüm
Bu dersimizde, öteleme konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 21.Bölüm
Bu dersimizde, cebirsel ifadelerde ve özdeşlikler konuusunun genel tekrarını yaparak, örnek soru çözümleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 22.Bölüm
Bu dersimizde, yansıma konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 23.Bölüm
Bu dersimizde çarpanlar, katlar ve üslü ifadeler ile ilgili örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 24.Bölüm
Bu dersimizde, "dik prizmalar" konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 25.Bölüm
Bu dersimizde, dik dairesel silindir konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 26.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 27.Bölüm
Bu dersimizde, geometrik cisimler konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 28.Bölüm
Bu dersimizde, dik dairesel silindirin hacim konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 29.Bölüm
Bu dersimizde, dik piramit konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 30.Bölüm
Bu dersimizde, dik koni konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 31.Bölüm
Bu dersimizde, çarpanlar ve katlarını işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 32.Bölüm
Bu dersimizde, üslü ifadeleri işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 33.Bölüm
Bu dersimizde, kareköklü ifadeler konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 34.Bölüm
Bu dersimizde, veri analizi konusunu tekrar edip, konu ile ilgili örnek soruları çözüyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 35.Bölüm
Bu dersimizde, Basit Olayların Olma Olasılığı konusunu öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 36.Bölüm
Bu dersimizde, cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 37.Bölüm
Bu dersimizde, doğrusal denklemler ve eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 38.Bölüm
Bu dersimizde, üçgenler konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Matematik 39.Bölüm
Bu dersimizde, dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimleri işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Bölüm
Bu dersimizde, toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri öğreniyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Bölüm
Bu dersimizde, "Bir Kahraman Doğuyor" konusunu özetleyerek çeşitli sorular çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 3.Bölüm
Bu dersimizde, "Bir Kahraman Doğuyor" konusuna devam edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 4.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ekonomik ve sağlık alanındaki gelişmeleri ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet'in sağladığı kazanımları işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 6.Bölüm
Bu dersimizde, Atatürk dönemindeki demokratikleşme çabalarını işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 7.Bölüm
Bu dersimizde, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar konusunu ele alıp konu ile ilgili soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8.Bölüm
Bu dersimizde, dış politikanın dayandığı temel esasları ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 9.Bölüm
Bu dersimizde, "Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar" ünitesini tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10.Bölüm
Bu dersimizde, Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 11.Bölüm
Bu dersimizde, Milli Mücadele'nin Hazırlık Dönemi'nde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12.Bölüm
Bu dersimizde, konu tekrarı ve örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 13.Bölüm
Bu dersimizde, Atatürk dönemi Türk dış politikasında yaşanan olayları öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 14.Bölüm
Bu dersimizde, "Ya İstiklal Ya Ölüm!" ünitesini işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 15.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 16.Bölüm
Bu dersimizde, 2. Dünya Savaşı'ndaki gelişmeleri ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 17.Bölüm
Bu dersimizde, "Bir Kahraman Doğuyor" ünitesine başlayacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 18.Bölüm
Bu dersimizde, milli uyanış konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 19.Bölüm
Bu dersimizde, milli uyanış konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 20.Bölüm
Bu dersimizde, "Milli Uyanış" konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 21.Bölüm
Bu dersimizde, Kurtuluş Savaşı'ndaki cepheleri ele alıyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 22.Bölüm
Bu dersimizde, Atatürkçülük, çağdaşlaşan Türkiye ve demokratikleşme çabalarını öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 23.Bölüm
Bu dersimizde, Atatürk Dönemi dış politika konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 24.Bölüm
Bu dersimizde, Atatürk'ün ölümü ve sonrasındaki gelişmeleri öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 1.Bölüm
Cümlenin yapısını inceleyeceğimiz bu dersimizde, Türkçe söz dizimi ile cümlenin ögelerini öğreniyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 2.Bölüm
Bu dersimizde; gerçek, somut, mecaz, soyut, terim gibi anlam ifade eden kelimeleri tanıyacak ve örnek sorular çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 3.Bölüm
Bu dersimizde, cümlede anlam konusunu işleyeceğiz ve konu ile ilgili soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 4.Bölüm
Bu dersimizde, paragrafta anlam konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 5.Bölüm

Bu dersimizde, paragrafın bölümleri inceleyerek paragraf oluşturma ve tamamlamayı; paragrafı ikiye bölmeyi; paragrafta akışı bozan cümle ve cümlelerin yerini değiştirmeyi öğreneceğiz.

...
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 6.Bölüm
Bu dersimizde, anlatım biçimleri ve anlatım türleri başlıkları altında paragrafın anlatım yönünü inceleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 7.Bölüm
Bu dersimizde, düşünceyi geliştirme yollarını öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 8.Bölüm
Bu dersimizde, fiilimsiler konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 9.Bölüm
Bu dersimizde, fiilimsiler konusuna devam ederek zarf fiili konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 10.Bölüm
Bu dersimizde, metin türlerini ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 11.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 12.Bölüm
Bu dersimizde, fiilde çatı konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 13.Bölüm
Bu dersimizde, cümlenin ögelerini ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 14.Bölüm
Bu dersimizde, konularımızla ilgili sorular çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 15.Bölüm
Bu dersimizde, cümlenin yardımcı ögelerini işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 16.Bölüm
Bu dersimizde, söz sanatlarını işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 17.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 18.Bölüm
Bu dersimizde, anlatım bozuklukları konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 19.Bölüm
Bu dersimizde, anlatım bozuklukları konusuna devam edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 20.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 21.Bölüm
Bu dersimizde, iyi bir yazının özelliklerini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 22.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 23.Bölüm
Bu dersimizde, temel yazım kurallarını işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 24.Bölüm
Bu dersimizde, noktalama işaretlerinin temel kullanım amaçlarının neler olduğunu öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 25.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 26.Bölüm
Bu dersimizde, grafik ve tablo yorumlama konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 27.Bölüm
Bu dersimizde, genel tarama testi çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 28.Bölüm
Bu dersimizde, genel tarama testi çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 29.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 30.Bölüm
Bu dersimizde, fiiller ve fiil yapısını öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 31.Bölüm
Bu dersimizde, fiilimsileri öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 32.Bölüm
Bu dersimizde, cümlenin öğeleri konusunu ele alıyor ve konu ile ilgili örnek sorular çözüyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 33.Bölüm
Bu dersimizde, sözcük ve cümle anlamı konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 34.Bölüm
Bu dersimizde, parçada anlam ve yapı konusunu ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 35.Bölüm
Bu dersimizde, yazım kurallarını öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 36.Bölüm
Bu dersimizde, noktalama işaretlerini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf Türkçe 37.Bölüm
Bu dersimizde, fiil çatısı, cümle türleri ve anlatım bozuklukları konularını işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 1.Bölüm
Bu dersimizde, sporun tarihini, sporla ilgili terimleri ve futbolun tarihi öğrenceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 2.Bölüm
Bu dersimizde, spor tarihini ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 3.Bölüm
Bu dersimizde, beden eğitimi konusu ile sporun önemini ve faydalarını inceleyecek, ayrıca Arapça emir kiplerini kullanmaya çalışacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 4.Bölüm
Bu dersimizde, Bakara Suresi'nin ilk beş ayetini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 5.Bölüm
Bu dersimizde, spor çeşitleri ve önemini işleyecek, ayrıca onluk sayıları öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 6.Bölüm
Bu dersimizde, Ayet-el Kürsi konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 7.Bölüm
Bu dersimizde, Bakara Suresi'nin 285. ve 286. ayetlerini işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 8.Bölüm
Bu dersimizde, mezuniyet konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 9.Bölüm
Bu dersimizde arkadaşlara veda konusunu ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 10.Bölüm
Bu derismizde, Yasin Suresi'ni işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 11.Bölüm
Bu dersimizde, yaz tatili konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 12.Bölüm
Bu dersimizde, Yasin Suresi'nin 13 - 19. ayetlerini öğrenip, tilavetini yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 13.Bölüm
Bu dersimizde, yaz tatili konusuna devam edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 14.Bölüm
Bu dersimizde, Yasin Suresi'nin 20-27. ayetlerini işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 15.Bölüm
Bu dersimizde, çevrenin önemi konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 16.Bölüm
Bu dersimizde, Yasin Suresi'nin 28 - 35. ayetlerini işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 17.Bölüm
Bu dersimizde, çevrenin önemini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 18.Bölüm
Bu dersimizde, Yasin Suresi'nin 36-40. ayetlerini işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 19.Bölüm
Bu dersimizde, hayvan sevgisi konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 20.Bölüm
Bu dersimizde, Yasin Suresi'nin 41-47. ayetlerini tahlil edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 21.Bölüm
Bu dersimizde, hayvan sevgisi konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 22.Bölüm
Bu dersimizde, Yasin Suresi'nin 48- 54. ayetlerini tahlil edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 23.Bölüm
Bu dersimizde, Yasin Suresi'nin 55-64. ayetlerini işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 24.Bölüm
Bu dersimizde, Yasin Suresi'nin 5. sayfasının 2. bölümünü inceleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 25.Bölüm
Bu dersimizde, Yasin Suresi 71 - 77. ayetleri talim edeceğiz..
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 26.Bölüm
Bu dersimizde, Yasin Suresi'nin 78 - 83. ayetlerini inceliyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 27.Bölüm
Bu dersimizde, Mülk Suresi 1-6. ayetlerini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 28.Bölüm
Bu dersimizde, Mülk Suresi'nin 7-12. ayetlerini okuyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 29.Bölüm
Bu dersimizde, Mülk Suresi'nin 13. ve 19. ayetlerini ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 30.Bölüm
Bu dersimizde, Mülk Suresi'nin 2. sayfasının 2. bölümünü ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 31.Bölüm
Bu dersimizde, yeni bir Ayeti tahlil edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 32.Bölüm
Bu dersimizde Nebe Suresi 1-16. ayetlerini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 33.Bölüm
Bu dersimizde, Nebe Suresi 17-30. ayetleri öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 34.Bölüm
Bu dersimizde, Nebe Suresi'nin 31. ve 40. Ayetlerini tahlil edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 35.Bölüm
Bu dersimizde, Duha Suresi'ni tilavet edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 36.Bölüm
Bu dersimizde, Kadir Suresi'nin talim ve tecvit uygulamalarını yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 37.Bölüm
Bu dersimizde, Asr Suresi ve Hümeze Suresi'ni tahlil edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 38.Bölüm
Bu dersimizde, Fil ve Kureyş surelerini işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İmam Hatip 39.Bölüm
Bu dersimizde, Maun, Kevser ve Kafirun Surelerini tilavet edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 1.Bölüm
Bu dersimizde, turistik yerleri karşılaştırarak çeşitli tercihler yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 2.Bölüm
Bu dersimizde, deneyimlerimizi ve tercihlerimizi ifade etmeyi öğrenecek, basit karşılaştırmalar yaparak dersimizi pekiştireceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 3.Bölüm
Bu dersimizde; basit araştırmalar yapma, kabul veya reddetme, özür dileme ve izah etme konularını işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 4.Bölüm
Bu dersimizde, arkadaşlık konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 5.Bölüm
Bu dersimizde, arkadaşlık konusuna devam ederek çeşitli sorular çözeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 6.Bölüm
Bu dersimizde, arkadaşlık konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 7.Bölüm
Bu dersimizde; sorumluluklarımızı, okul ve kütüphane kurallarını öğrenecek; sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri ifade edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 8.Bölüm
Bu dersimizde; sorumluluklarımızı, okul ve kütüphane kurallarını öğrenecek; sevdiğimiz ve sevmediğimiz şeyleri ifade edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 9.Bölüm
Bu dersimizde sorumluluklardan ve zorunluluklardan bahsedeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 10.Bölüm
Bu dersimizde, sorumlulukları öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 11.Bölüm
Bu dersimizde, günlük işler konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 12.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 13.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 14.Bölüm
Bu dersimizde, "bilim" konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 15.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 16.Bölüm
Bu dersimizde, "Bilim" ünitesine devam edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 17.Bölüm
Bu dersimizde, geçmiş ve güncel olaylar konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 18.Bölüm
Bu dersimizde, kelime egzersizleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 19.Bölüm
Bu dersimizde, ''Bilim'' ünitesine dair yeni kelimeler öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 20.Bölüm
Bu dersimizde, "bilim" konusunu işlemeye devam edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 21.Bölüm
Bu dersimizde, ''Bilim'' ünitesini işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 22.Bölüm
Bu dersimizde, "gelecekle ilgili tahminlerde bulunma" konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 23.Bölüm
Bu dersimizde, pizza yaparak, örnek soru çözümleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 24.Bölüm
Bu dersimizde, "doğal güçler" konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 25.Bölüm
Bu dersimizde, "doğal güçler" konusunu işlemeye devam edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 26.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 27.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 28.Bölüm
Bu dersimizde, doğal güçleri işlemeye devam edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 29.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
8. Sınıf İngilizce 30.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 1.Bölüm
Bu dersimizde, çarpanlar ve katlar konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 2.Bölüm
Bu dersimizde, fiilimsi konusunu öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 3.Bölüm
Bu dersimizde, mevsimler ve iklim konusunu tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 4.Bölüm
Bu dersimizde, "Bir Kahraman Doğuyor" ünitesini tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 5.Bölüm
Bu dersimizde, üslü ifadeler konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 6.Bölüm
Bu dersimizde, cümlenin ögelerini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 7.Bölüm
Bu dersimizde, DNA ve genetik kod konusunu öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 8.Bölüm
Bu dersimizde, "Bir Kahraman Doğuyor" ünitesine devam ediyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 9.Bölüm
Bu dersimizde, arkadaşlık konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 10.Bölüm
Bu dersimizde, kareköklü sayılarda son tekrarı yapacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 11.Bölüm
Bu dersimizde, sözcükte anlam konusunu tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 12.Bölüm
Bu dersimizde, DNA VE genetik kod konusunu tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 13.Bölüm
Bu dersimizde, "Milli Uyanış" konusunu tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 14.Bölüm
Bu dersimizde "Teen Life" başlığı altında önemli kelimeleri tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 15.Bölüm
Bu dersimizde, veri analizini tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 16.Bölüm
Bu dersimizde, deyimler ve atasözlerini öğreneceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 17.Bölüm
Bu dersimizde, basınç konusunu tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 18.Bölüm
Bu dersimizde, kongreler ve genelgeler konularını tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 19.Bölüm
Bu dersimizde, mutfak konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 20.Bölüm
Bu dersimizde, madde ve endüstri konularını tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 21.Bölüm
Bu dersimizde, cümlede anlam konusunu tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 22.Bölüm
Bu dersimizde, madde ve endüstri konularını tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 23.Bölüm
Bu dersimizde, milli uyanış konumuzu işlemeey devam edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 24.Bölüm
Bu dersimizde, telefonda ünitemizi işlemeye devam edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 25.Bölüm
Bu dersimizde, cebirsel ifadeler konusunu tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 26.Bölüm
Bu dersimizde, parçada anlam ve yapı konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 27.Bölüm
Bu dersimizde, madde ve endüstri konusunu ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 28.Bölüm
Bu dersimizde, ''Ya İstiklal Ya Ölüm'' konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 29.Bölüm
Bu dersimizde, metin türleri ve söz sanatları konusunu tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 30.Bölüm
Bu dersimizde, yazım kuralları konusunu tekrar edeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 31.Bölüm
Bu dersimizde, noktalama işaretleri konusunu tekrar ediyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 32.Bölüm
Bu dersimizde, internet konusuyla ilgili önemli kelimeleri tekrar ediyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 33.Bölüm
Bu dersimizde, kader ve kaza inancı konularını tekrar ediyoruz.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 34.Bölüm
Bu dersimizde, zekat ve sadaka ünitesini ele alacağız.
8. Sınıf Dersi İzle
LGS Son Tekrar 35.Bölüm
Bu dersimizde, "Din ve Hayat" konusunu işleyeceğiz.
8. Sınıf Dersi İzle