Konu Başlığı Sınıf Şimdi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 1.Bölüm
Bu dersimizde, İslamiyet'te sosyal hayatın yerini öğreniyoruz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 2.Bölüm
Bu dersimizde; Hint, ve Çin dinlerini inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 3.Bölüm
Bu dersimizde, İran dinlerinden Mecusilik konusunu inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 4.Bölüm
Bu dersimizde; sanatın kapsamını, İslam kültür ve medeniyetinde sanat anlaşını, edebi ve mimari eserleri inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 5.Bölüm
Bu dersimizde, "hürriyet" kavramını ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 6.Bölüm
Bu dersimizde, itikadi ve siyasi yorumlardan biri olan "Cebriye" konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 7.Bölüm
Bu dersimizde, İslam kültür ve medeniyetinde sanat anlayışını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 8.Bölüm
Bu dersimizde, Süryani Kilisesi'ni işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 9.Bölüm
Bu dersimizde, şehirleşmenin tarihini öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 10.Bölüm
Bu dersimizde, Kelam ilminin günümüzdeki durumunu inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 11.Bölüm
Bu dersimizde, medeniyet kavramını ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 12.Bölüm
Bu dersimizde, Fener Rum Patrikhanesi'ni ve ekümeniklik kavramını irdeleyecek, tam bağımsız ve otonom kiliseler konularına dair sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 13.Bölüm
Bu dersimizde, şehir ve medeniyet ilişkisini ele alarak İslam düşünürlerinin bakış açılarını öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 14.Bölüm
Bu dersimizde, imar konusunu işleyeceğiz
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 16.Bölüm
Bu dersimizde, sorumluluklarımızı ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 17.Bölüm
Bu dersimizde, Musevi hahambaşılığı görevini öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 18.Bölüm
Bu dersimizde, İslam şehrinin düzeni ve fiziki unsurları konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 19.Bölüm
Bu dersimizde, politeizm ve agnostizm konularını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 20.Bölüm
Bu dersimizde, Yezidilik konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 21.Bölüm
Bu dersimizde, İslam medeniyetinin beşiği olan şehirleri öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 22.Bölüm
Bu dersimizde, pozitivizm ve ateizm konularını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 23.Bölüm
Bu dersimizde, sorumluluk konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 24.Bölüm
Bu dersimizde, "Yehova Şahitleri" konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 25.Bölüm
Bu dersimizde, İslam Kültür ve Medeniyeti üzerine yapılan araştırmaları ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 26.Bölüm
Bu dersimizde kelam ilmi ve güncel konular kapsamında Nihilizm'i ele alıyoruz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 27.Bölüm
Bu dersimizde, İslam medeniyetinin özelliklerini inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 28.Bölüm
Bu dersimizde, "Bahailik" konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 29.Bölüm
Bu dersimizde, İslam kültür ve medeniyeti üzerine yapılan araştırmaları incelemeye devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 30.Bölüm
Bu dersimizde, "satanizm" konusunu ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 31.Bölüm
Bu dersimizde, "İslam medeniyeti ve özellikleri" hakkında bilgi edinmeye devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 32.Bölüm
Bu dersimizde, yeni dini akımları ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 33.Bölüm
Bu dersimizde, İslam kültür ve medeniyetinin diğer medeniyetlerle etkileşimini ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 34.Bölüm
Bu dersimizde, tenasüh ve reenkarnasyon konusunu ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 35.Bölüm
Bu dersimizde, İslam medeniyetinin olguları konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 36.Bölüm
Bu dersimizde, "Dinler Tarihine Giriş" ünitesini tekrar edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 37.Bölüm
Bu dersimizde, İslam kültür ve medeniyetinin diğer medeniyetlerle etkileşimi konusuna devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 38.Bölüm
Bu dersimizde, kötülük problemi konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 39.Bölüm
Bu dersimizde, "İslam medeniyetinin olguları" konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 40.Bölüm
Bu dersimizde, İslamiyet konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 41.Bölüm
Bu dersimizde, İslam kültür ve medeniyetinin bugününü ve geleceğini konuşacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 42.Bölüm
Bu dersimizde, sahte peygamberlik konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 43.Bölüm
Bu dersimizde, İslam medeniyetinin merkezi konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 44.Bölüm
Bu dersimizde, özet ve soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 45.Bölüm
Bu dersimizde, İslam kültür ve medeniyetinin bugününü ve geleceğini irdelemeye devam ediyoruz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Anadolu İmam Hatip 46.Bölüm
Bu dersimizde, İslam medeniyetinin merkezlerini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 1.Bölüm
Bu dersimizde, bitkinin dokularını öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 2.Bölüm
Bu dersimizde, nükleik asitlerin yapısını inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 3.Bölüm
Bu dersimizde, DNA'nın keşfi ve replikasyonu konularını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 4.Bölüm
Bu dersimizde, DNA ve RNA konularını ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 5.Bölüm
Bu dersimizde, protein sentezinin başlangıç sürecinde gerçekleşen transkripsiyon olayı ile ilgili konuşacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 6.Bölüm
Bu dersimizde, organik ve inorganik bitkileri konusuyla ilgili örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 7.Bölüm
Bu dersimizde, protein sentezi konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 8.Bölüm
Bu dersimizde, hücre bilimiyle ilgili sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 9.Bölüm
Bu dersimizde, fotosentez reaksiyonlarını işlemeye devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 10.Bölüm
Bu dersimizde, sınıflandırma konumuzla ilgili sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 11.Bölüm
Bu dersimizde, fotosentez reaksiyonları konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 12.Bölüm
Bu dersimizde, mayoz, mitoz bölünme, eşeyli ve eşeysiz üremeyle ilgili soru özümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 13.Bölüm
Bu dersimizde, fotosentezin hızını etkileyen çevresel faktörleri ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 14.Bölüm
Bu dersimizde, kalıtım konusu ile ilgili sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 15.Bölüm
Bu dersimizde, hücresel solunumun önemi konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 16.Bölüm
Bu dersimizde, çevre bilimi konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 17.Bölüm
Bu dersimizde, hücresel solunumun önemini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 18.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 19.Bölüm
Bu dersimizde, hücresel solunumun önemini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 20.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 21.Bölüm
Bu dersimizde, protein sentezini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 22.Bölüm
Bu dersimizde, fotosentez konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Biyoloji 23.Bölüm
Bu dersimizde, hücresel solunumu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 1.Bölüm
Bu dersimizde, Türk kültür havzasını öğreniyoruz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 2.Bölüm
Bu dersimizde, doğal afet gibi ekstrem olayların oluşum nelerdiri irdeleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 3.Bölüm
Bu dersimizde, ekonomik faaliyetlerin günlük ve sosyal etkilerini ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 4.Bölüm
Bu dersimizde, Türkiye'de işlevsel bölgeler konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 5.Bölüm
Bu dersimizde, Türkiye'de bölgesel kalkınma planlarını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 6.Bölüm
Bu dersimizde, temel yeterlilik sınavına yönelik örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 7.Bölüm
Bu dersimizde, Türkiye'deki ulaşım koşullarını ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 8.Bölüm
Bu dersimizde, örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 9.Bölüm
Bu dersimizde, dünya ekonomisinde küresel ticaretin sonuçlarını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 10.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü gerçekleştireceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 11.Bölüm
Bu dersimizde, ticaret faaliyetlerinden bahsedeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 12.Bölüm
Bu dersimizde, iklim tipleriyle ilgili soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 13.Bölüm
Bu dersimizde, ülkemizdeki doğal ve kültürel semboller konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 14.Bölüm
Bu dersimizde, iç ve dış kuvvetler konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 15.Bölüm
Bu dersimizde, dünya turizminde Türkiye'nin yerini ve çeşitli turizm politikalarını irdeleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 16.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 17.Bölüm
Bu dersimizde, kıtaların keşfi ve küçülen dünya konularını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 18.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 19.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 20.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 21.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar ile soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 22.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 23.Bölüm
Bu dersimizde, ekstrem olayları işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 24.Bölüm
Bu dersimizde, ulaşımı etkileyen koşulları inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Coğrafya 25.Bölüm
Bu dersimizde, bölgeler konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Bölüm
Gıda maddeleri ve bağımlılık meselelerini işliyoruz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Bölüm
Bu dersimizde, din ve bilim ilişkisini inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3.Bölüm
Bu dersimizde, İslam'da bilim ve doğru bilginin ehemnniyetini öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4.Bölüm
Bu dersimizde, insan hayatının ve sağlığın önemi konusunu işleyerek; otopsi, ötenazi, organ nakli, kan bağışı, haram maddelerle tedavi ve intihar konularını ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5.Bölüm
Bu dersimizde, En'am Suresi'nin 151. ve 152. ayetlerinde verilen mesajları ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6.Bölüm
Bu dersimizde, güncel dini meselelerle ilgili genel değerlendirmeler yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7.Bölüm
Bu dersimizde, temel yeterlilik sınavına yönelik örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Bölüm
Bu dersimizde, Hinduizm'in tarihçesini ve inanç sistemini öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10.Bölüm
Bu dersimizde, Hinduizm konusunu işlemeye devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 12.Bölüm
Bu dersimizde, Budizm'in tarihçesini ve inanç sistemini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 14.Bölüm
Bu dersimizde, Budizm inancına ait ritüelleri, kutsalları ve sembolleri öğrenmeye devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 15.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 16.Bölüm
Bu dersimizde, Konfüçyanizm konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 17.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 18.Bölüm
Bu dersimizde, Taoizm konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 19.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20.Bölüm
Bu dersimizde, özet ve soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 21.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Felsefe 1.Bölüm
Bu dersimizde, işlediğimiz konuları tekrar edip soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Felsefe 2.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Felsefe 3.Bölüm
Bu dersimizde, felsefe ve sosyoloji alanlarında soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Felsefe 4.Bölüm
Bu dersimizde, felsefe ve sosyoloji soru çözümü gerçekleştireceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Felsefe 5.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Felsefe 6.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Felsefe 7.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Felsefe 8.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümüyle birlikte genel tekrar yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Felsefe 9.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Felsefe 10.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Felsefe 11.Bölüm
Bu dersimizde, felsefe ve sosyoloji soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 1.Bölüm
Bu dersimizde, büyük patlamanın ne olduğunu öğreniyoruz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 2.Bölüm
Bu dersimizde, düzgün çembersel hareket konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 3.Bölüm
Bu dersimizde, öteleme ve dönme hareketlerinin karşılaştırılmasını öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 4.Bölüm
Bu dersimizde, açısal momentum konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 5.Bölüm
Bu dersimizde, kütle çekim kuvveti konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 6.Bölüm
Bu dersimizde, işlediğimiz konuları tekrar edip soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 7.Bölüm
Bu dersimizde, kepler kanunlarını ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 8.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar yapıp soru çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 9.Bölüm
Bu dersimizde, yay hareketi konusunu işlemeye devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 10.Bölüm
Bu dersimizde, basit harmonik hareket ve momentum ile ilgili soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 11.Bölüm
Bu dersimizde, basit sarkaç konusunu ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 12.Bölüm
Bu dersimizde, su dalgalarında kırınım ve girişim konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 13.Bölüm
Be dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 14.Bölüm
Bu dersimizde, su dalgalarında kırınım ve girişim konusu ile ilgili örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 15.Bölüm
Bu dersimizde; manyetik alan, manyetik kuvvet ve indiksiyon ile ilgili soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 16.Bölüm
Bu dersimizde, dalga mekaniği konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 17.Bölüm
Bu dersimizde; elektrik akımı, lambalar ve üreteçler ile ilgili soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 18.Bölüm
Bu dersimizde, ışığın tek yarıkta kırınımını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 19.Bölüm
Bu dersimizde, karışık soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 20.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 21.Bölüm
Bu dersimizde, kırılma, renk ve mercek konularında soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 22.Bölüm
Bu dersimizde, çembersel hareketi ele alıyor, konu ile ilgili örnek soruları çözüyoruz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 23.Bölüm
Bu dersimizde, açısal momentum ve dönme kinetik enerjisisi konularını ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Fizik 24.Bölüm
Bu dersimizde, elektromanyetik dalga hakkında bilgiler edineceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 1.Bölüm
Bu dersimizde, 1950 sonrası Türk edebiyatında roman konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 2.Bölüm
Bu dersimizde, dünya savaşı ve sebepleri konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 4.Bölüm
Bu dersimizde, büyük patlama teorisini ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 5.Bölüm
Bu dersimizde, Türk Dünyası Edebiyatında roman konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 6.Bölüm
Bu dersimizde, türev alma kuralları konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 7.Bölüm
Bu dersimizde, dünya turizminde Türkiye'nin yerini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 8.Bölüm
Bu dersimizde, molekül geometrisi ve hibritleşme konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 9.Bölüm
Bu dersimizde, En’âm suresi 151 ve 152. ayetlerde verilen mesajları işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 10.Bölüm
Bu dersimizde; Mecusilik ile Musevi Hahambaşlığını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 11.Bölüm
Bu dersimizde, İslam medeniyetinin beşiği olan şehirleri tanıyacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 12.Bölüm
Bu dersimizde, günümüzde kelam ilmini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 13.Bölüm
Bu dersimizde, bitkisel hormonlar ve bitkilerde hareket konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 14.Bölüm
Bu dersimizde, iyilikleri konuşacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 15.Bölüm
Bu dersimizde, sorumlulukları öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 16.Bölüm
Bu dersimizde, 1950 sonrası Türk tiyatrosunu inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 17.Bölüm
Bu dersimizde, artan ve azalan fonksiyon konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 18.Bölüm
Bu dersimizde, 2. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'de yaşanan gelişmeleri işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 19.Bölüm
Bu dersimizde, elektromanyetik dalgaları işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 20.Bölüm
Bu dersimizde, dünya edebiyatında deneme türünü işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 21.Bölüm
Bu dersimizde, belirsiz integral konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 22.Bölüm
Bu dersimizde, Türk kültür havzasını inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 23.Bölüm
Bu dersimizde, alkanlar ve alkenler konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 24.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 25.Bölüm
Bu dersimizde, "Taoizm" hakkında konuşacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 26.Bölüm
Bu dersimizde, İslam medeniyetinin diğer medeniyetlerle etkileşimini inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 27.Bölüm
Bu dersimizde, kötülük problemi temasını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 28.Bölüm
Bu dersimizde, bitkilerde maddelerin taşınması konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 29.Bölüm
Bu dersimizde, alternatif enerjileri işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 30.Bölüm
Bu dersimizde, İslam medeniyetinin olguları konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 31.Bölüm
Bu dersimizde, 1950 sonrası Türk tiyatrosu konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 32.Bölüm
Bu dersimizde, belirli integral ve uygulamaları konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 33.Bölüm
Bu dersimizde 2. Dünya Savaşı'nın sonuçları konusunu ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 34.Bölüm
Bu dersimizde, Fotoelektrik olayını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 35.Bölüm
Bu dersimizde, dünya ve Türk edebiyatında deneme türünü işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Hazırlık 36.Bölüm
Bu dersimizde, çemberin analitik incelenmesi konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 1.Bölüm
Bu dersimizde, alkinlerin sistematik adlandırılma kurallarını ve kullanım alanlarını öğreniyoruz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 2.Bölüm
Bu dersimizde, indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 3.Bölüm
Bu dersimizde, standart elektrot potansiyeli konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 4.Bölüm
Bu dersimizde, galvanik hücreleri öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 5.Bölüm
Bu dersimizde, standart elektrot potansiyeli konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 6.Bölüm
Bu dersimizde, yarı hücre (pil) potansiyelinin derişimin hücre potansiyeline etkisini öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 7.Bölüm
Bu dersimizde, işlediğimiz konuları tekrar edip soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 8.Bölüm
Bu dersimizde, Nernst eşitliği ve derişim pilleri konularını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 9.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar yapıp soru çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 10.Bölüm
Bu dersimizde, sıcaklık ve basıncın hücre potansiyeline etkisini öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 11.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrarın ardından soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 12.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar ve soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 13.Bölüm
Bu dersimizde, "suyun elektrolizi" konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 14.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 15.Bölüm
Bu dersimizde, faraday yasaları ve elektroliz hesaplamalarını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 16.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar ve soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 17.Bölüm
Bu dersimizde, anorganik ve organik bileşikleri öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 18.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 19.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 20.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar ve soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 21.Bölüm
Bu dersimizde, kimya ve elektrik konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Kimya 22.Bölüm
Bu dersimizde, elektrik akımı ve maddesel değişim korozyonu konularını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Mantık 1.Bölüm
Bu dersimizde, mantık dersine giriş yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Mantık 2.Bölüm
Bu dersimizde, akıl ilkelerini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 1.Bölüm
Türev ve türevin uygulamalarını işleyeceğimiz bu derste, artan ve azalan fonksiyonları öğreniyoruz
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 2.Bölüm
Bu dersimizde, yerel ekstremum noktalarını öğreniyoruz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 3.Bölüm
Bu dersimizde, üstel ve logaritma fonksiyonlarını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 4.Bölüm
Bu dersimizde, logaritma fonksiyonunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 5.Bölüm
Bu dersimizde, logaritma fonksiyonunun özelliklerinden bir kısmını öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 6.Bölüm
Bu dersimizde, logaritma fonksiyonunun özelliklerini öğrenmeye devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 7.Bölüm
Bu dersimizde, onluk logaritma fonksiyonuna ait örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 8.Bölüm
Bu dersimizde, logaritmik denklemler konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 9.Bölüm
Bu dersimizde, logaritmalı eşitsizlikler konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 10.Bölüm
Bu dersimizde, logaritmik eşitsizlikler konsunda sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 11.Bölüm
Bu dersimizde, üstel ve logaritmik fonksiyonlarla modellenebilen problemler konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 12.Bölüm
Bu dersimizde, sabit ve eşit dizi konularını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 13.Bölüm
Bu dersimizde, diziler konusunu işleyerek örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 14.Bölüm
Bu dersimizde, aritmetik dizi konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 15.Bölüm
Bu dersimizde, aritmetik dizi özelliklerini öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 16.Bölüm
Bu dersimizde, geometrik dizi konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 17.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar ve soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 18.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar ve soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 19.Bölüm
Bu dersimizde, işlediğimiz konuları tekrar edip soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 20.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümüne devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 21.Bölüm
Bu dersimizde, geometrik dizi özelliklerini ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 22.Bölüm
Bu dersimizde, kosinüsün toplam ve fark formülleri konularını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 23.Bölüm
Bu dersimizde, toplam ve fark formüllerini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 24.Bölüm
Bu dersimizde, temel kavramlar konusu ile ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 25.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 26.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar yapıp soru çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 27.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümüne devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 28.Bölüm
Bu dersimizde, toplam ve fark formülleriyle ilgili örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 29.Bölüm
Bu dersimizde, sinüs fonksiyonunun yarım açı formülünü işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 30.Bölüm
Bu dersimizde, iki kat açı formülleri konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 31.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 32.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümüne devam ediyoruz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 33.Bölüm
Bu dersimizde, denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 34.Bölüm
Bu dersimizde, trigonometri konusu ile ilgili örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 35.Bölüm
Bu dersimizde, trigonometri denkleminin çözüm kümelerini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 36.Bölüm
Bu dersimizde, trigonometrik denklemler konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 37.Bölüm
Bu dersimizde, trigonemetrik denklemlerin çözüm kümeleri konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 38.Bölüm
Bu dersimizde, üslü ve köklü sayılar, çarpanlara ayırma konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 39.Bölüm
Bu dersimizde, üslü ve köklü sayılar çarpanlara ayırma konusuyla ilgili soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 40.Bölüm
Bu dersimizde, trigometrik denklemlerin çözüm kümeleri işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 41.Bölüm
Bu dersimizde, dönme dönüşümü ve simetri dönüşümü konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 42.Bölüm
Bu dersimizde, örnek problemler çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 43.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümüne devam ediyoruz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 44.Bölüm
Bu dersimizde, trigonometri konusuyla ilgili örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 45.Bölüm
Bu dersimizde, üstel ve logaritmik fonksiyonlar konusuyla ilgili soru çözümler yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 46.Bölüm
Bu dersimizde, simetri dönüşümü konusu ile ilgili örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 47.Bölüm
Bu dersimizde, dönme dönüşümü ve simetri dönüşümü konusu ile ilgili örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 48.Bölüm
Bu dersimizde, limit kavramını ve özelliklerini ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 49.Bölüm
Bu dersimizde, örnek problemler çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 50.Bölüm
Bu dersimizde, örnek problemler çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 51.Bölüm
Bu dersimizde, dizilerle ilgili soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 52.Bölüm
Bu dersimizde, olasılıkla ilgili soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 53.Bölüm
Bu dersimizde, parçalı tanımlı fonksiyonlarda limit konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 54.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 55.Bölüm
Bu dersimizde, türev konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 56.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar yapıp örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 57.Bölüm
Bu dersimizde, örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 58.Bölüm
Bu dersimizde, üçgenler konusu ile ilgili soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 59.Bölüm
Bu dersimizde, üçgenler konusunda soru çözmeye devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 60.Bölüm
Bu dersimizde, süreklilik ve türev ilişkisi konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 61.Bölüm
Bu dersimizde, türev alma kurallarını işlemeye devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 62.Bölüm
Bu dersimizde, türev alma kurallarını öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 63.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 64.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 65.Bölüm
Bu dersimizde, dörtgenlerle ilgili soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 66.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 67.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümüyle birlikte genel tekrar yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 68.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 69.Bölüm
Bu dersimizde, çember ve daire konularında soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 70.Bölüm
Bu dersimizde, çember ve daire konularında soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 71.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar yapıp örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 72.Bölüm
Bu dersimizde, logaritma fonksiyonu konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 73.Bölüm
Bu dersimizde, üstel, logaritmik denklemler ve eşitsizlikler konularını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 74.Bölüm
Bu dersimizde, gerçek sayı dizilerini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 75.Bölüm
Bu dersimizde, trigonometri ve trigonometrik denklemler konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 76.Bölüm
Bu dersimizde, limit ve süreklilik konusunu ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 77.Bölüm
Bu dersimizde, anlık değişim oranı ve türev konularını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 78.Bölüm
Bu dersimizde, integral konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 79.Bölüm
Bu dersimizde, Doç. Dr. Ali Doğanaksoy ve Öğr. Gör. Dr. Muhiddin Uğuz ile matematik sohbetleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Matematik 80.Bölüm
Bu dersimizde, Prof. Dr. Ali Doğanaksoy ve Öğr. Gör. Dr. Muhiddin Uğuz ile Matematik Sohbetleri'nde sayı problemlerini konuşacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1.Bölüm
Bu dersimizde, 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'nin durumunu ve meydana gelen iki kutuplu dünya düzenini inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2.Bölüm
Bu dersimizde, Mustafa Kemal'in yetiştiği dönemi, öğrenim hayatını ve ilk görevlerini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 3.Bölüm
Bu dersimizde, Mustafa Kemal'in askerlik hayatını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 4.Bölüm
Bu dersimizde, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'ndeki siyasi gelişmeleri ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5.Bölüm
Bu dersimizde, Balkan Savaşları'nı işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 6.Bölüm
Bu dersimizde, Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebeplerini öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 7.Bölüm
Bu dersimizde, I. Dünya Savaşı'nın nedenlerini ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 8.Bölüm
Bu dersimizde, Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girme sürecini inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 9.Bölüm
Bu dersimizde, Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri tanıyacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10.Bölüm
Bu dersimizde, Osmanlı Devleti'nin savaştığı cepheleri konuşacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 11.Bölüm
Bu dersimizde, Mondros ile diğer ateşkes antlaşmalarını öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 12.Bölüm
Bu dersimizde, Kıbrıs Barış Harekâtı üzerine konuşacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 13.Bölüm
Bu dersimizde, Milli Mücadele'ye katılan kadın kahramanları ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 14.Bölüm
Bu dersimizde, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi'ni işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Tarih 1.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Tarih 2.Bölüm
Bu dersimizde, geçmiş konular ile ilgili sorular çözerek genel tekrar yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Tarih 3.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Tarih 4.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümüyle birlikte genel tekrar yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Tarih 5.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Tarih 6.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Tarih 7.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Tarih 8.Bölüm
Bu dersimizde, işlediğimiz konulara ilişkin sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Bölüm
Bu dersimizde, Türk edebiyatının 1980 sonrası dönemine ait modern ve postmodern romanlarını, Cumhuriyet dönemi yazarlarını ve eserlerini öğreniyoruz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Bölüm
Bu dersimizde, Türk dünyası edebiyatına değinecek ve Selvi Boylum Al Yazmalım adlı romanı inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4.Bölüm
Bu dersimizde, Batı edebiyatında roman sanatçılarını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 5.Bölüm
Bu dersimizde, 1960 sonrası Cumhuriyet Dönemi hikâyelerini inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 6.Bölüm
Bu dersimizde, modernizm ve postmodernizm anlayışında hikaye anlatım tekniklerini irdeleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7.Bölüm
Bu dersimizde, 1960 sonrası hikaye yazarlarımızı tanıyacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 8.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet dönemi sonrası hikaye yazarlarını işleyeceğiz
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 9.Bölüm
Bu dersimizde, saf şiir anlayışının özelliklerini ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 10.Bölüm
Bu dersimizde, "serbest nazım" konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 11.Bölüm
Bu dersimizde, Milli Edebiyat anlayışını yansıtan şiirleri inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 12.Bölüm
Bu dersimizde, deyimler konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 13.Bölüm
Bu dersimizde, temel yeterlilik sınavına yönelik örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 14.Bölüm
Bu dersimizde, Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile ilgili soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 15.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümüne devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 16.Bölüm
Bu dersimizde, Garip akımını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 17.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı akımlarından biri olan İkinci Yeni'nin şiir anlayaşını işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 18.Bölüm
Bu dersimizde, sorular çözerek genel tekrar yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 19.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 20.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümüne devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 21.Bölüm
Bu dersimizde, dini değerleri ve metafizik anlayışı öne çıkaran şiirin özelliklerini ve şairleri tanıyacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 22.Bölüm
Bu dersimizde, İkinci Yeni sonrası toplumcu şiiri işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 23.Bölüm
Bu dersimizde, türk dili ve edebiyatıyla ilgli soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 24.Bölüm
Bu dersimizde, genel bir tekrar yapıp örnek sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 25.Bölüm
Bu dersimizde, Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili sorular çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 26.Bölüm
Bu dersimizde, 1980 sonrası Türk şiirinin genel özelliklerini ele alacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 27.Bölüm
Bu dersimizde, halk şiirini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 28.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümüyle birlikte genel tekrar yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 29.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet dönemi "roman" türünün özelliklerini öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 30.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 31.Bölüm
Be dersimizde örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 32.Bölüm
Be dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 33.Bölüm
Bu dersimizde, Yusuf Atılgan'ın ''Aylak Adam'' romanını inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 34.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında roman türü ile ilgili soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 35.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümleriyle ilgili genel tekrar yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 36.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 37.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümleriyle ilgili genel tekrar yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 38.Bölüm
Bu dersimizde, noktalama işaretleri konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 39.Bölüm
Bu dersimizde, noktalama işaretleri konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 40.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar yapıp soru çözeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 41.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 42.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümüne devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 43.Bölüm
Bu dersimizde, yazım kurallarını öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 44.Bölüm
Bu dersimizde, sayıların yazımını öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 45.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 46.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümleri yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 47.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözümü yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 48.Bölüm
Bu dersimizde, metin incelemesi yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 49.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet dönemindeki şiir anlayışlarını inceleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 50.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet Dönemi'nde şiir anlayışlarına devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 51.Bölüm
Bu dersimizde, minimal hikâye konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 52.Bölüm
Bu dersimizde, 1950 sonrası Türk edebiyatında roman türünü işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 53.Bölüm
Bu dersimizde, 1950 sonrası Türk tiyatrosunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 54.Bölüm
Bu dersimizde, Dünya ve Türk Edebiyatında deneme konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf İngilizce 1.Bölüm
Bu dersimizde, haber hikayelerini işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf İngilizce 2.Bölüm
Bu dersimizde, müzik terimlerini öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf İngilizce 3.Bölüm
Bu dersimizde, dinleme etinliği yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf İngilizce 4.Bölüm
Bu dersimizde, kelime etkinliği yapacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf İngilizce 5.Bölüm
Bu dersimizde, arkadaşlık konusuna devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf İngilizce 6.Bölüm
Bu dersimizde, insan hakları konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf İngilizce 7.Bölüm
Bu dersimizde, insan hakları konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf İngilizce 8.Bölüm
Bu dersimizde, siber suçları öğreneceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf İngilizce 9.Bölüm
Bu dersimizde, bir metinle ilgili soruları cevaplayacağız.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf İngilizce 10.Bölüm
Bu dersimizde, "psikoloji" konusunu işleyeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf İngilizce 11.Bölüm
Bu dersimizde, psikoloji konusunu işlemeye devam edeceğiz.
12. Sınıf Dersi İzle
12. Sınıf İngilizce 12.Bölüm
Bu dersimizde, iyilikleri konuşacağız.
12. Sınıf Dersi İzle