EBA TV Canlı

19 NISAN 2021 Ders Programı

İlkokul

OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) 07:00

Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Oyun, Sanat, Türkçe, Müzik ve Fen Etkinlikleri)

1-2-3-4 TBA 07:50

Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım

OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı 08:00

Meraklı Çocuklar İş Başında (Türkçe ve Oyun Etkinlikleri)

TBA SPOR 08:50

Sabah Sporu

TÜRKÇE-4 09:00

Sağlık ve Spor (Gizemli Canlılar)

MATEMATİK-4 09:30

Geometrik Cisimler ve Şekiller (Uzunluk Ölçme-2)

TÜRKÇE-3 10:00

Çocuk Dünyası (Şekilleri Tanırım, Yönergeyi Uygularım)

TÜRKÇE-2 10:30

Sağlık ve Spor (Dinleme ve Okuma)

MATEMATİK-2 11:00

Zamanı Ölçme (Zaman Kavramlarını İlişkilendirelim)

TÜRKÇE-1 11:30

Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk-1)

KAVRAM ÖĞRETİMİ 12:00

Dün-Bugün-Yarın Kavramı

OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) 12:30

Meraklı Çocuklar İş Başında (Türkçe ve Oyun Etkinlikleri)

TÜRKÇE-4 (Tekrar) 13:30

Sağlık ve Spor (Gizemli Canlılar)

MATEMATİK-4 (Tekrar) 14:00

Geometrik Cisimler ve Şekiller (Uzunluk Ölçme-2)

TÜRKÇE-3 (Tekrar) 14:30

Çocuk Dünyası (Şekilleri Tanırım, Yönergeyi Uygularım)

TÜRKÇE-2 (Tekrar) 15:00

Sağlık ve Spor (Dinleme ve Okuma)

MATEMATİK-2 (Tekrar) 15:30

Zamanı Ölçme (Zaman Kavramlarını İlişkilendirelim)

TÜRKÇE-1 (Tekrar) 16:00

Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk-1)

KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar) 16:30

Dün-Bugün-Yarın Kavramı

TÜRKÇE-4 (Tekrar) 17:00

Sağlık ve Spor (Gizemli Canlılar)

MATEMATİK-4 (Tekrar) 17:30

Geometrik Cisimler ve Şekiller (Uzunluk Ölçme-2)

TÜRKÇE-3 (Tekrar) 18:00

Çocuk Dünyası (Şekilleri Tanırım, Yönergeyi Uygularım)

TÜRKÇE-2 (Tekrar) 18:30

Sağlık ve Spor (Dinleme ve Okuma)

MATEMATİK-2 (Tekrar) 19:00

Zamanı Ölçme (Zaman Kavramlarını İlişkilendirelim)

OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) 19:30

Meraklı Çocuklar İş Başında (Türkçe ve Oyun Etkinlikleri)

YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN 20:30

Dr. Ayça KAYA

TÜRKÇE-1 (Tekrar) 21:00

Millî Mücadele ve Atatürk (Atatürk-1)

KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar) 21:30

Dün-Bugün-Yarın Kavramı
Ortaokul

TBA SPOR 08:50

Sabah Sporu

TÜRKÇE-5 09:00

Soru Çözümü

MATEMATİK-5 09:30

Veri İşleme / Araştırma Sorusu

TÜRKÇE-6 10:00

Deyim ve Atasözleri (T)

MATEMATİK-6 10:30

Paralelkenarın Alanı (T)

TÜRKÇE-7 11:00

Kelimede Anlam

MATEMATİK-7 11:30

Dörtgenler / Soru Çözümü

TÜRKÇE-8 12:00

Paragrafta Anlam 2 (T)

MATEMATİK-8 12:30

Üçgen / Soru Çözümü

ARAPÇA-5 13:00

Peygamberimi Seviyorum 2

TÜRKÇE 13:30

Dinlediği Cümle ve Metinler Arasındaki Farkları Söyleme

TÜRKÇE-5 (Tekrar) 14:00

Soru Çözümü

MATEMATİK-5 (Tekrar) 14:30

Veri İşleme / Araştırma Sorusu

TÜRKÇE-6 (Tekrar) 15:00

Deyim ve Atasözleri (T)

MATEMATİK-6 (Tekrar) 15:30

Paralelkenarın Alanı (T)

TÜRKÇE-7 (Tekrar) 16:00

Kelimede Anlam

MATEMATİK-7 (Tekrar) 16:30

Dörtgenler / Soru Çözümü

TÜRKÇE-8 (Tekrar) 17:00

Paragrafta Anlam 2 (T)

MATEMATİK-8 (Tekrar) 17:30

Üçgen / Soru Çözümü

ARAPÇA-5 (Tekrar) 18:00

Peygamberimi Seviyorum 2

TÜRKÇE (Tekrar) 18:30

Dinlediği Cümle ve Metinler Arasındaki Farkları Söyleme

TÜRKÇE-5 (Tekrar) 19:00

Soru Çözümü

MATEMATİK-5 (Tekrar) 19:30

Veri İşleme / Araştırma Sorusu

TÜRKÇE-6 (Tekrar) 20:00

Deyim ve Atasözleri (T)

MATEMATİK-6 (Tekrar) 20:30

Paralelkenarın Alanı (T)

YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN 21:00

Dr. Ayça KAYA

TÜRKÇE-7 (Tekrar) 21:30

Kelimede Anlam

MATEMATİK-7 (Tekrar) 22:00

Dörtgenler / Soru Çözümü

TÜRKÇE-8 (Tekrar) 22:30

Paragrafta Anlam 2 (T)

MATEMATİK-8 (Tekrar) 23:00

Üçgen / Soru Çözümü

ARAPÇA-5 (Tekrar) 23:30

Peygamberimi Seviyorum 2
Lise

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) 00:00

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1923-1950)

MATEMATİK-11 (Tekrar) 00:10

Çemberin Temel Elemanları

TARİH-11 (Tekrar) 00:30

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin İçeriklerini Küresel ve Yerel Siyasi Şartlar Bağlamında Değerlendirilmesi

FİZİK-11 (Tekrar) 00:40

Yüklü, İletken ve Paralel Levhalar Arasında Oluşan Elektrik Alan

FELSEFE-11 (Tekrar) 00:50

18. Yüzyıl ve 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( G.W.F Hegel)

COĞRAFYA-11 (Tekrar) 01:00

Sanayileşmiş Bir Ülkeyi Sanayileşme Süreçleri Açısından Değerlendirme

KİMYA-11 (Tekrar) 01:10

Kimyasal Tepkimelerde Hız II

İNGİLİZCE-11 (Tekrar) 01:20

Sports -Part B

BİYOLOJİ-11 (Tekrar) 01:30

Üreme Sistemi-II

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) 01:40

Yeni Dinî Hareketler - 2

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 02:00

Paragrafta Yapı ve Anlam

MATEMATİK-12 (Tekrar) 02:10

Türevin Uygulamaları - 3

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) 02:30

II. Dünya Savaşı’nın Siyasi ve Ekonomik Sebepleri/II. Dünya Savaşı’nın Askerî ve Siyasi Gelişmeleri/Türkiye’de II. Dünya Savaşı Sürecinde Yaşanan İç ve Dış Gelişmeler

FİZİK-12 (Tekrar) 02:40

Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite Ünite Değerlendirme

COĞRAFYA-12 (Tekrar) 03:00

Ülkelerin Farklı Gelişmişliklerinin Nedenleri, Gelişmişlik Ölçütleri

KİMYA-12 (Tekrar) 03:10

Organik Bileşikler VII (Alkoller)

İNGİLİZCE-12 (Tekrar) 03:20

Alternative Energy

BİYOLOJİ-12 (Tekrar) 03:30

Bitkilerde Madde Taşınması-I

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) 03:40

Gıda Maddeleri ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler - 2

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 04:00

Toplumcu Gerçekçi Roman

MATEMATİK-12 (Tekrar) 04:20

Türev Uygulamaları 2

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) 04:40

Millî Mücadele Hazırlık Dönemi

FİZİK-12 (Tekrar) 05:00

Çembersel Hareket 3

COĞRAFYA-12 (Tekrar) 05:20

Çatışma Bölgeleri ve Uluslararası Örgütler

KİMYA-12 (Tekrar) 05:30

Alkenler

BİYOLOJİ-12 (Tekrar) 06:00

Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler Ve Kemosentez

Geometri (Tekrar) 06:20

Silindir

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) 06:40

Yahudilik ve Hristiyanlık - 4

FELSEFE-12 (Tekrar) 06:50

Klasik Mantık: Tanım ve Önerme

TBA SPOR 08:50

Sabah Sporu

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 09:00

Cumhuriyet Dönemi'nde Biyografi ve Otobiyografi

MATEMATİK-9 09:30

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 10:00

Cümle Çeşitleri/Etkinlik/Soru Çözümü

MATEMATİK-10 10:30

Özel Dörtgenler (Yamuk ve Özellikleri)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 11:00

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1950-1980)

MATEMATİK-11 11:30

Çemberde Açı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 12:00

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

MATEMATİK-12 12:30

Belirsiz İntegral

9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE 13:00

Tatil Planım (Nereye, Ne İle, Nasıl? - Bilet)

KUR'AN-I KERİM 13:30

Zamir

ARAPÇA-9 14:00

Asr‐ı Saadet 2

TEMEL DİNÎ BİLGİLER 9 14:30

Hırsızlık, İsraf, Zulüm

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 15:00

Ödül

MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 15:30

Sabit Tam Bölen Modu

MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 16:00

Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) 16:30

Cumhuriyet Dönemi'nde Biyografi ve Otobiyografi

MATEMATİK-9 (Tekrar) 17:00

Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) 17:30

Cümle Çeşitleri/Etkinlik/Soru Çözümü

MATEMATİK-10 (Tekrar) 18:00

Özel Dörtgenler (Yamuk ve Özellikleri)

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) 18:30

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1950-1980)

MATEMATİK-11 (Tekrar) 19:00

Çemberde Açı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 19:30

1950 Sonrası Türk Tiyatrosu

MATEMATİK-12 (Tekrar) 20:00

Belirsiz İntegral

9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) 20:30

Tatil Planım (Nereye, Ne İle, Nasıl? - Bilet)

KUR'AN-I KERİM (Tekrar) 21:00

Zamir

ARAPÇA-9 (Tekrar) 21:30

Asr‐ı Saadet 2

TEMEL DİNÎ BİLGİLER 9 (Tekrar) 22:00

Hırsızlık, İsraf, Zulüm

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) 22:30

Ödül

MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) 23:00

Sabit Tam Bölen Modu

MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) 23:30

Ölçülendirme ve Yüzey İşlemleri

Haberler

19 Nisan Eba Ders Programı

19 Nisan eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu...

16 Nisan Eba Ders Programı

16 Nisan eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu...

15 Nisan Eba Ders Programı

15 Nisan eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu...

14 Nisan Eba Ders Programı

14 Nisan eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu...

13 Nisan Eba Ders Programı

13 Nisan eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu...

12 Nisan Eba Ders Programı

12 Nisan eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu...


EBA TV GİRİŞ

Uzaktan eğitim sistemi ülkemize can suyu olarak girdi ve şu anda öğrencilerin en büyük öğrenim kaynağı olarak devam ediyor. Bu sistemin açılımı Eğitim Bilişim Ağı olarak MEB tarafından kamuoyuna açıklandı. TRT ve MEB işbirliği ile hayata geçirilen bu online eğitim modeli öğrencilerin en çok ilgi duyduğu eğitim ve öğretim sistemi olmayı başardı. Bu sisteme ait kanalları izlemek isteyen öğrenciler eba giriş yapamaya gerek kalmadan sitemizden yayınları sorunsuz ve uygulama indirmeden izleyebilirler.


DERS GİRİŞİ

Canlı ders için online eğitim girisi yapmak isteyen öğrenciler sıklıkla bu aramayı yaparak MEB tarafından sağlanan bu hizmete erişmeye çalışıyorlar. Öğretmenleri ile ders işlemek için öğrencilerin girmesi gereken yer www.eba.gov.tr sitesi üzerinden bu hizmeti kullanmaktır. Üye ol kısmı sağlıklı çalışmadığı için öğrencilerin bu sisteme e-okul bilgilerini kullanması gerekmektedir. Bu sistemi kullanmak için öğrencilerin giriş yapması gerekmektedir.


EBA CANLI DERS

Eğitim sisteminde yaraları sarmaya çalışan sistem olarak hayata geçirilen eba tv hergün gelişerek daha iyi bir hal alıyor. Öğrencilerin bu pandemi döneminde yaşayacakları boşluğu ve öğrenim sıkınıtısını çözmenin en mantıklı yolu olan online eğitim hayatımıza girdi. Online eğitim sistemi üzerinde hem dersler hemde tüm sınıflara ait konuların anlatımlı yayınları mevcut. Sitemizde bulunan ders programını kullanarak hangi sınıfa ait ders içeriklerini izlemek istiyorsanız erişebilirsiniz.


TV KANALLARI

Daha önce bahsettiğmiz gibi bu sistem TRT işbirliği ile hayata geçirilmiştir. Uzaktan Eğitim Sistemi üç kanal üzerinden öğrencilere eğitim ve öğrenim imkanı sunuyor; İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere 7 gün 24 saat öğrencilerin bilgiden uzak kalmaması için donmadan, kesintisiz olarak hizmetine devam ediyor.

Yukarı Çık
EBA TV

Ülkemizde okullar uzun süredir kapalı. Eğitim ve öğretim bir süredir Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden yapılıyor ve öğrenciler derslerinden uzak kalmıyor. Online eğitim sistemi olarak hayatımıza giren bu üç kanal üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunuluyor. Bu kanallarda gün boyunca ders anlatımı yapıyor.

Copyright @ 2021 | ebaizle.com tüm hakları saklıdır.