EBA TV Canlı

19 OCAK 2021 Ders Programı

İlkokul

OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı 08:00

Ekoloji (Türkçe, Fen, Sanat, Oyun ve Matematik Etkinlikleri)

SOSYAL BİLGİLER-4 09:00

İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Doğal Afetlere Hazır Olalım-3)

FEN BİLİMLERİ-4 09:30

Maddenin Özellikleri (Maddenin Halleri-2)

HAYAT BİLGİSİ-3 10:00

Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Besleniyorum)

FEN BİLİMLERİ-3 10:30

Gezegenimizi Tanıyalım, Beş Duyumuz, Kuvveti Tanıyalım ve Maddeyi Tanıyalım (Ünitelerimizi Hatırlayalım-1)

HAYAT BİLGİSİ-2 11:00

Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Kıyafet Seçimi -1)

MATEMATİK-2 11:30

Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler-2)

OKUYORUM YAZIYORUM 12:00

Sesleri Tanıyoruz ( V, v )

HAYAT BİLGİSİ-1 12:30

Sağlıklı Hayat(Sağlığını Korumak İçin Alması Gereken Önlemleri Fark Eder-1)

MATEMATİK-1 13:00

Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-11)

TÜRKÇE 13:30

Zıt Anlamlı Sözcüklerle Kurallı Cümleler Oluşturma

HAYAT BİLGİSİ 14:00

Yakın Çevremizde Bulunan Bitkileri Gözlemleme

1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE 14:30

Yarım Saatler-Çeyrek Saaatler, Dikte Çalışmaları

SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) 15:00

İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Doğal Afetlere Hazır Olalım-3)

FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) 15:30

Maddenin Özellikleri (Maddenin Halleri-2)

HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) 16:00

Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Besleniyorum)

FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) 16:30

Gezegenimizi Tanıyalım, Beş Duyumuz, Kuvveti Tanıyalım ve Maddeyi Tanıyalım (Ünitelerimizi Hatırlayalım-1)

HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) 17:00

Sağlıklı Hayat (Mevsimine Uygun Kıyafet Seçimi -1)

MATEMATİK-2 (Tekrar) 17:30

Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler-2)

OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) 18:00

Sesleri Tanıyoruz ( V, v )

HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) 18:30

Sağlıklı Hayat(Sağlığını Korumak İçin Alması Gereken Önlemleri Fark Eder-1)

MATEMATİK-1 (Tekrar) 19:00

Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-11)

OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) 19:30

Ekoloji (Türkçe, Fen, Sanat, Oyun ve Matematik Etkinlikleri)

ÖĞRETMENLER ODASI 20:30

Prof. Dr. Cem BALÇIKANLI

TÜRKÇE (Tekrar) 21:00

Zıt Anlamlı Sözcüklerle Kurallı Cümleler Oluşturma

HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) 21:30

Yakın Çevremizde Bulunan Bitkileri Gözlemleme

1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) 22:00

Yarım Saatler-Çeyrek Saaatler, Dikte Çalışmaları
Ortaokul

SOSYAL BİLGİLER-5 09:00

Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri, Bilimsel Etik

FEN BİLİMLERİ-5 09:30

Isı, Maddeleri Etkiler

SOSYAL BİLGİLER-6 10:00

Bilimsel Çalışma Yapıyoruz, Emeğe Saygı Duyuyorum

FEN BİLİMLERİ-6 10:30

Yoğunluk

SOSYAL BİLGİLER-7 11:00

Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

FEN BİLİMLERİ-7 11:30

Saf Maddeler

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 12:00

Genel Tekrar

FEN BİLİMLERİ-8 12:30

Asitler ve Bazların Maddeler Üzerindeki Etkileri

ARAPÇA-6 13:00

Temizlik (Birinci Bölüm)

TÜRKÇE 13:30

Metindeki Anlatım Bozukluklarını Belirleme

FEN BİLİMLERİ 14:00

Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi ve Boşaltım Sistemi

5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE 14:30

Çeyrek Saatler, Saatlerin Okunuşu-Yazılışı, Okuma-Anlama Çalışması

SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) 15:00

Bilim İnsanlarının Ortak Özellikleri, Bilimsel Etik

FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) 15:30

Isı, Maddeleri Etkiler

SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) 16:00

Bilimsel Çalışma Yapıyoruz, Emeğe Saygı Duyuyorum

FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) 16:30

Yoğunluk

SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) 17:00

Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) 17:30

Saf Maddeler

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) 18:00

Genel Tekrar

FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) 18:30

Asitler ve Bazların Maddeler Üzerindeki Etkileri

ARAPÇA-6 (Tekrar) 19:00

Temizlik (Birinci Bölüm)

TÜRKÇE (Tekrar) 19:30

Metindeki Anlatım Bozukluklarını Belirleme

FEN BİLİMLERİ (Tekrar) 20:00

Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi ve Boşaltım Sistemi

5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) 20:30

Çeyrek Saatler, Saatlerin Okunuşu-Yazılışı, Okuma-Anlama Çalışması

YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI 21:00

Prof. Dr. Cem BALÇIKANLI
Lise

MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) 00:00

Kâr Zarar Oranını Hesaplama

MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) 00:30

Profil Kesit

TARİH-9 09:00

Orta Çağ'da Dünya / Kanunlar Gelişiyor

FİZİK-9 09:30

Serbest Cisim Diyagramı, Ünite Değerlendirme

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 10:00

Edebiyat, Musiki, Hat

TARİH-10 10:30

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler / Osmanlı'nın Kılıcı Yeniçeriler

FİZİK-10 11:00

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

TARİH-11 11:30

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) / Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler-93Harbi

FİZİK-11 12:00

Çizgisel Momentumun Korunumu - I

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 12:30

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı / Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

FİZİK-12 13:00

Işığın Çift Yarıkta Girişimi

9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE 13:30

Çeyrek Saatler (...geçe, ... kala), Saatlerin Okunuşu ve Yazılışı, Okuma-Anlama

SİYER-10 14:00

Taif Yolculuğu

FIKIH-10 14:30

Mesalih-i Mürsele, Örf, Sedd-i Zerâi, İstishab, Şer’u Men Kablena

HADİS-10 15:00

Ahlak ile İlgili Hadis Metinleri

MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 15:30

Perakende Satış Belgeleri-1

MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 16:00

Körlenmeye Neden Olan Faktörler, Kesme Sıvıları

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 16:30

0-72 Ay Çocuklarında Beslenme, Bebeklik Döneminde Beslenme

TARİH-9 (Tekrar) 17:00

Orta Çağ'da Dünya / Kanunlar Gelişiyor

FİZİK-9 (Tekrar) 17:30

Serbest Cisim Diyagramı, Ünite Değerlendirme

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) 18:00

Edebiyat, Musiki, Hat

TARİH-10 (Tekrar) 18:30

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler / Osmanlı'nın Kılıcı Yeniçeriler

FİZİK-10 (Tekrar) 19:00

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

TARİH-11 (Tekrar) 19:30

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) / Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler-93Harbi

FİZİK-11 (Tekrar) 20:00

Çizgisel Momentumun Korunumu - I

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) 20:30

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı / Hukuk Alanında Meydana Gelen Gelişmeler

FİZİK-12 (Tekrar) 21:00

Işığın Çift Yarıkta Girişimi

9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) 21:30

Çeyrek Saatler (...geçe, ... kala), Saatlerin Okunuşu ve Yazılışı, Okuma-Anlama

SİYER-10 (Tekrar) 22:00

Taif Yolculuğu

FIKIH-10 (Tekrar) 22:30

Mesalih-i Mürsele, Örf, Sedd-i Zerâi, İstishab, Şer’u Men Kablena

HADİS-10 (Tekrar) 23:00

Ahlak ile İlgili Hadis Metinleri

MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) 23:30

Perakende Satış Belgeleri-1

Haberler

19 Ocak Eba Ders Programı

19 Ocak eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu ...

18 Ocak Eba Ders Programı

18 Ocak eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu ...

15 Ocak Eba Ders Programı

15 Ocak eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu ...

14 Ocak Eba Ders Programı

14 Ocak eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu ...

13 Ocak Eba Ders Programı

13 Ocak eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu ...

12 Ocak Eba Ders Programı

12 Ocak eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu ...


EBA TV GİRİŞ

Uzaktan eğitim sistemi ülkemize can suyu olarak girdi ve şu anda öğrencilerin en büyük öğrenim kaynağı olarak devam ediyor. Bu sistemin açılımı Eğitim Bilişim Ağı olarak MEB tarafından kamuoyuna açıklandı. TRT ve MEB işbirliği ile hayata geçirilen bu online eğitim modeli öğrencilerin en çok ilgi duyduğu eğitim ve öğretim sistemi olmayı başardı. Bu sisteme ait kanalları izlemek isteyen öğrenciler eba giriş yapamaya gerek kalmadan sitemizden yayınları sorunsuz ve uygulama indirmeden izleyebilirler.


DERS GİRİŞİ

Canlı ders için online eğitim girisi yapmak isteyen öğrenciler sıklıkla bu aramayı yaparak MEB tarafından sağlanan bu hizmete erişmeye çalışıyorlar. Öğretmenleri ile ders işlemek için öğrencilerin girmesi gereken yer www.eba.gov.tr sitesi üzerinden bu hizmeti kullanmaktır. Üye ol kısmı sağlıklı çalışmadığı için öğrencilerin bu sisteme e-okul bilgilerini kullanması gerekmektedir. Bu sistemi kullanmak için öğrencilerin giriş yapması gerekmektedir.


EBA CANLI DERS

Eğitim sisteminde yaraları sarmaya çalışan sistem olarak hayata geçirilen eba tv hergün gelişerek daha iyi bir hal alıyor. Öğrencilerin bu pandemi döneminde yaşayacakları boşluğu ve öğrenim sıkınıtısını çözmenin en mantıklı yolu olan online eğitim hayatımıza girdi. Online eğitim sistemi üzerinde hem dersler hemde tüm sınıflara ait konuların anlatımlı yayınları mevcut. Sitemizde bulunan ders programını kullanarak hangi sınıfa ait ders içeriklerini izlemek istiyorsanız erişebilirsiniz.


TV KANALLARI

Daha önce bahsettiğmiz gibi bu sistem TRT işbirliği ile hayata geçirilmiştir. Uzaktan Eğitim Sistemi üç kanal üzerinden öğrencilere eğitim ve öğrenim imkanı sunuyor; İlkokul, Ortaokul ve Lise olmak üzere 7 gün 24 saat öğrencilerin bilgiden uzak kalmaması için donmadan, kesintisiz olarak hizmetine devam ediyor.

Yukarı Çık
EBA TV

Ülkemizde okullar uzun süredir kapalı. Eğitim ve öğretim bir süredir Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden yapılıyor ve öğrenciler derslerinden uzak kalmıyor. Online eğitim sistemi olarak hayatımıza giren bu üç kanal üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunuluyor. Bu kanallarda gün boyunca ders anlatımı yapıyor.

Copyright @ 2021 | ebaizle.com tüm hakları saklıdır.