Eba TV

17 HAZIRAN 2021 Ders Programı

İlkokul

OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı 08:00

Başlangıçlar ve Bitişler (Müzik, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)

TBA SPOR 08:50

Sabah Sporu

TÜRKÇE-4 09:00

Sanat (Çinicilik Tema Değerlendirme Çalışması)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 09:30

Çevremi Temiz Tutarım

TÜRKÇE-3 10:00

Sağlık ve Spor (Türkçesi Varken)

TÜRKÇE-2 10:30

Bilim ve Teknoloji (Metnin Türleri)

1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE 11:00

Neler Öğrendim Neler (Değerlendirme Soruları)

TÜRKÇE-1 11:30

Bilim ve Teknoloji (Gökyüzü Gözlemi)

KAVRAM ÖĞRETİMİ 12:00

Şekil Kavramı (Karışık Şekiller)

OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) 12:30

Başlangıçlar ve Bitişler (Müzik, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)

TÜRKÇE-4 (Tekrar) 13:30

Sanat (Çinicilik Tema Değerlendirme Çalışması)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) 14:00

Çevremi Temiz Tutarım

TÜRKÇE-3 (Tekrar) 14:30

Sağlık ve Spor (Türkçesi Varken)

TÜRKÇE-2 (Tekrar) 15:00

Bilim ve Teknoloji (Metnin Türleri)

1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) 15:30

Neler Öğrendim Neler (Değerlendirme Soruları)

TÜRKÇE-1 (Tekrar) 16:00

Bilim ve Teknoloji (Gökyüzü Gözlemi)

KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar) 16:30

Şekil Kavramı (Karışık Şekiller)

TÜRKÇE-4 (Tekrar) 17:00

Sanat (Çinicilik Tema Değerlendirme Çalışması)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-4 (Tekrar) 17:30

Çevremi Temiz Tutarım

TÜRKÇE-3 (Tekrar) 18:00

Sağlık ve Spor (Türkçesi Varken)

HAZIR MISIN? 18:30

Yarışma

TÜRKÇE-2 (Tekrar) 19:00

Bilim ve Teknoloji (Metnin Türleri)

OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) 19:30

Başlangıçlar ve Bitişler (Müzik, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri)

1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) 20:30

Neler Öğrendim Neler (Değerlendirme Soruları)

TÜRKÇE-1 (Tekrar) 21:00

Bilim ve Teknoloji (Gökyüzü Gözlemi)

KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar) 21:30

Şekil Kavramı (Karışık Şekiller)
Ortaokul

MATEMATİK (Tekrar) 00:00

İki Basamaklı Sayı ile Bir Basamaklı Sayıyı Eldesiz Toplama

TBA SPOR 08:50

Sabah Sporu

İNGİLİZCE-5 09:00

Festivals

MATEMATİK-5 09:30

Dikdörtgenler Prizması Genel Tekrar

İNGİLİZCE-6 10:00

Democracy

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 10:30

Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler

İNGİLİZCE-7 11:00

Planets ( Tour Around the World )

MATEMATİK-7 11:30

Geometrik Cisimler Soru Çözümü

İNGİLİZCE-8 12:00

Natural Forces (Tour Around the World)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 12:30

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

ARAPÇA-7 13:00

Mektup

BECERİ ÖĞRETİMİ 13:30

Bilgisayar Kullanma

İNGİLİZCE-5 (Tekrar) 14:00

Festivals

MATEMATİK-5 (Tekrar) 14:30

Dikdörtgenler Prizması Genel Tekrar

İNGİLİZCE-6 (Tekrar) 15:00

Democracy

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) 15:30

Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler

İNGİLİZCE-7 (Tekrar) 16:00

Planets ( Tour Around the World )

MATEMATİK-7 (Tekrar) 16:30

Geometrik Cisimler Soru Çözümü

İNGİLİZCE-8 (Tekrar) 17:00

Natural Forces (Tour Around the World)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) 17:30

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

ARAPÇA-7 (Tekrar) 18:00

Mektup

BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) 18:30

Bilgisayar Kullanma

İNGİLİZCE-5 (Tekrar) 19:00

Festivals

MATEMATİK-5 (Tekrar) 19:30

Dikdörtgenler Prizması Genel Tekrar

İNGİLİZCE-6 (Tekrar) 20:00

Democracy

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-6 (Tekrar) 20:30

Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler

HAZIR MISIN? 21:00

Yarışma

İNGİLİZCE-7 (Tekrar) 21:30

Planets ( Tour Around the World )

MATEMATİK-7 (Tekrar) 22:00

Geometrik Cisimler Soru Çözümü

İNGİLİZCE-8 (Tekrar) 22:30

Natural Forces (Tour Around the World)

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 (Tekrar) 23:00

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

ARAPÇA-7 (Tekrar) 23:30

Mektup
Lise

TARİH-9 (Tekrar) 00:00

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetimi ve Toplum Yapısı I

FİZİK-9 (Tekrar) 00:30

Coulomb Kuvveti - Elektrik Alan

TARİH-10 (Tekrar) 01:00

Osmanlı Devleti’nde Devletin Toprak Üzerindeki Mülkiyeti ve Çifthane Sisteminin, Zirai Üretimin Sürdürülmesindeki Rolü/Lonca Teşkilatının Osmanlı Ekonomik Sistemi ve Toplum Yapısındaki Yeri

FİZİK-10 (Tekrar) 01:30

Renk

TARİH-11 (Tekrar) 02:00

Modernleşmeyle Birlikte Sosyal, Ekonomik ve Politik Anlayışta Yaşanan Değişim ve Dönüşümlerin Gündelik Hayata Etkileri

FİZİK-11 (Tekrar) 02:30

Alternatif Akım

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) 03:00

SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlığına Kavuşması/Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye İlişkileri

FİZİK-12 (Tekrar) 03:30

Nanoteknoloji - Laser Işınları

9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) 04:00

Kendimi Değerlendiriyorum (Değerlendirme Soruları)

SİYER-10 (Tekrar) 04:30

Peygamberimizin Vefatı

FIKIH-10 (Tekrar) 05:00

Helal Kazanç, Akitler, Karz, Sarf, Faiz

HADİS-10 (Tekrar) 05:30

Hadis ve Sünnetin Öğrenilmesi ve Anlaşılması ile İlgili Hadis Metinleri

MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) 06:00

İşletme Defteri-İşletme Hesap Özeti

MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) 06:30

Kanal ve Cep Frezeleme

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) 07:00

Çocuk Hakları-Çocuk Dostu Ortamlar

TBA SPOR 08:50

Sabah Sporu

COĞRAFYA-9 09:00

İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri ve Doğal Ortamda İnsan Etkisiyle Meydana Gelen Değişimler

KİMYA-9 09:30

Çevre Kimyası

COĞRAFYA-10 10:00

Afetlerin Dünya ve Türkiye'de Dağılışları, Etkileri ve Afetlerden Korunma Yöntemleri

KİMYA-10 10:30

Gıdalar

COĞRAFYA-11 11:00

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımında Geri Dönüşüm Stratejileri

KİMYA-11 11:30

Sulu Çözelti Dengeleri III

COĞRAFYA-12 12:00

Çevresel Örgüt ve Anlaşmalar, Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

KİMYA-12 12:30

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler III

9-10-11-12 TBA 13:00

Robotik Kodlama Atölyesi

AKAİD-11 13:30

Genel Tekrar

TEFSİR-11 14:00

Nas Suresi ve Tefsiri

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 14:30

Vefat Edenin Borç, Vasiyet ve Mirası, Defin ve Taziye

MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 15:00

Serbest Meslek Kazancı Defteri Gider Kayıtları

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 15:30

Kostüm ve Aksesuarlar

MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 16:00

Slayt Nesneleri ile Çalışmak

COĞRAFYA-9 (Tekrar) 16:30

İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri ve Doğal Ortamda İnsan Etkisiyle Meydana Gelen Değişimler

KİMYA-9 (Tekrar) 17:00

Çevre Kimyası

COĞRAFYA-10 (Tekrar) 17:30

Afetlerin Dünya ve Türkiye'de Dağılışları, Etkileri ve Afetlerden Korunma Yöntemleri

KİMYA-10 (Tekrar) 18:00

Gıdalar

COĞRAFYA-11 (Tekrar) 18:30

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımında Geri Dönüşüm Stratejileri

KİMYA-11 (Tekrar) 19:00

Sulu Çözelti Dengeleri III

COĞRAFYA-12 (Tekrar) 19:30

Çevresel Örgüt ve Anlaşmalar, Ortak Doğal ve Kültürel Mirasa Yönelik Tehditler

KİMYA-12 (Tekrar) 20:00

Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler III

9-10-11-12 TBA (Tekrar) 20:30

Robotik Kodlama Atölyesi

AKAİD-11 (Tekrar) 21:00

Genel Tekrar

TEFSİR-11 (Tekrar) 21:30

Nas Suresi ve Tefsiri

HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar) 22:00

Vefat Edenin Borç, Vasiyet ve Mirası, Defin ve Taziye

MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) 22:30

Serbest Meslek Kazancı Defteri Gider Kayıtları

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) 23:00

Kostüm ve Aksesuarlar

MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) 23:30

Slayt Nesneleri ile Çalışmak

Test ve Dersler

16 Haziran Eba Ders Programı

16 Haziran eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden ...

15 Haziran Eba Ders Programı

15 Haziran eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden ...

14 Haziran Eba Ders Programı

14 Haziran eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden ...

11 Haziran Eba Ders Programı

11 Haziran eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden ...

10 Haziran Eba Ders Programı

10 Haziran eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden ...

09 Haziran Eba Ders Programı

09 Haziran eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden ...

Yukarı Çık
EBA TV Canlı izle

Ülkemizde okullar uzun süredir kapalı. Eğitim ve öğretim bir süredir EBA TV ( Eğitim Bilişim Ağı) üzerinden yapılıyor ve öğrenciler derslerinden uzak kalmıyor. EBA TV üç kanal üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunuyor. EBA TV ilkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise gün boyunca canlı ders anlatımı yapıyor.

Copyright @ 2021 | ebaizle.com tüm hakları saklıdır. yemek tarifi