Konu Başlığı Sınıf Şimdi İzle
11. Sınıf Adalet 1.Bölüm
Bu dersimizde, idare hukukunu öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Adalet 2.Bölüm
Bu dersimizde, ceza hukuku işlemlerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 1.Bölüm
Bu dersimizde, ibadetlerin ne şekilde teklif edilmesi gerektiğini ve hükümlerin çeşitliliğini işliyoruz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 2.Bölüm

Bu dersimizde, Haşr Suresi'nin 21-24. ayetlerinin tefsirini ele alarak, Kur'an-ı Kerim'in değerini ve büyüklüğünü ve Allah Teala'nın bazı isim ve sıfatlarının anlamlarını; akaid dersinde ise ahiret...

11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 3.Bölüm
Bu dersimizde, dini merasimlerde duanın yeri konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 4.Bölüm
Bu dersimizde, teklifi hüküm çeşitlerini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 5.Bölüm
Tefsir dersimizde, örnek metinlerle Kur'an'ın ana konularından biri olan "Allah" konusunu işleyeceğiz. Akaid dersimizde ise "ahiret hayatının safalarını" ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 6.Bölüm
Bu dersimizde, dini merasimlerde hitabet ve dua konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 8.Bölüm
Bu dersimizde, ahiret hayatının safhalarını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 9.Bölüm
Bu dersimizde, tövbe istiğfar ve kurban dualarını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 10.Bölüm
Bu dersimizde, Kur'an'ı Kerim'de insanın özelliklerinin ve nübüvvet konularının yer aldığı ayet-i kerimleri inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 11.Bölüm
Bu dersimizde, ibadetleri ve amaçlarını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 12.Bölüm
Bu dersimizde; sırat, şefaat, cennet ve cehennem ile ahirete imanın hayatımıza etkilerini inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 13.Bölüm
Bu dersimizde, Kur'an-ı Kerim'den ayetler ışığında dünya ve ahiret hayatına dair çeşitli meseleleri ele acağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 14.Bölüm
Bu dersimizde, mübarek gün ve geceler ile çocuğa isim verme konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 15.Bölüm
Bu dersimizde, ibadetleri ve amaçlarını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 16.Bölüm
Bu dersimizde, ahiret hayatının varlığına dair delilleri ve safhaları konuşarak, dünya hayatımıza etkilerini konuşacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 17.Bölüm

Bu dersimizde, Arapça tefsir metinlerini okumayı ve yorumlamayı öğrenecek, büyük müfessir Taberi'nin tefsir metodunu inceleyecek ve Asr Suresi'nde bildirilen tefsir metodlarını öğreneceğiz.

...
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 18.Bölüm
Bu dersimizde, dini merasimlerde hitabet ve dua konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 19.Bölüm
Bu dersimizde, "içtihad" ve "fetva" konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 20.Bölüm
Bu dersimizde, Kur'an ve hadisler ışığında, kaza ve kader inancını irdeleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 21.Bölüm
Bu dersimizde, Kafirun Suresi'nin tefsirini yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 22.Bölüm

Bu dersimizde, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden örneklerle duanın önemini konuşacak, hacı ve asker uğurlama gibi çeşitli merasimlerinde hitabet ve duanın yerini öğreneceğiz.

...
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 23.Bölüm
Bu dersimizde, kader ve insan ilişkisini "akıl", "irade" ve "sorumluluk" ana başlıklar içerisinde ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 24.Bölüm
Bu dersimizde, İsrâ Suresi'nin 23-39. ayetlerini ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 25.Bölüm
Bu dersimizde, genel bir tekrar yaparak soru çözeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 26.Bölüm
Bu dersimizde, içtihad ve fetva konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 27.Bölüm
Bu dersimizde, kaderle ilişkilendirilen ecel ve rızık kavramlarını öğreneceğiz..
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 28.Bölüm
Bu dersimizde, İsra Suresi'nin 32-39. ayetlerinin tefsirini yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 29.Bölüm
Bu dersimizde, din hizmetleri konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 30.Bölüm
Bu dersimizde, güzel ahlaka davet konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 31.Bölüm
Bu dersimizde, kaderle ilişkilendirilebilecek kavramlardan "afet", "hastalık" ve "sağlık" konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 32.Bölüm
Bu dersimizde, Mü’minûn Suresi'nin 1-10. ayetlerinin tefsirlerini inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 33.Bölüm
Bu dersimizde, din hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmaya devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 34.Bölüm
Bu dersimizde, "güzel ahlaka davet" konumuzu işlemeye devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 35.Bölüm
Bu dersimizde, kaderle ilgili kavramlardan "başarı ve başarısızlık" ile "dua ve tevekkül" konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 36.Bölüm
Bu dersimizde, Mü'minûn Suresi 8-11 ayetlerinin tefsirlerini yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 37.Bölüm
Bu dersimizde, din hizmetlerini zorlaştıran sorunları işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 38.Bölüm
Bu dersimizde, övülmüş ahlak konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 39.Bölüm
Bu dersimizde; sabır, teslimiyet ve rıza kavramlarını ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 40.Bölüm
Bu dersimizde, Felâk Suresi ve tefsiri üzerinde duracağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 41.Bölüm
Bu dersimizde, din hizmetlerinde hedef kitle konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 42.Bölüm
Bu dersimizde, "övülmüş ahlak" konusunu işlemeye devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 43.Bölüm
Bu dersimizde, kaza ve kaderle ilgili kavramları öğrenmeye devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 44.Bölüm
Bu dersimizde, Nas Suresi ve tefsiri hakkında konuşacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 45.Bölüm
Bu dersimizde, din hizmetlerinde iletişim konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 46.Bölüm
Bu dersimizde, peygamberin ahlakı konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 47.Bölüm
Bu dersimizde, özet ve soru çözümü yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 48.Bölüm
Bu dersimizde, özet ve soru çözümü yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 49.Bölüm
Bu dersimizde, özet ve soru çözümü yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Anadolu İmam Hatip 50.Bölüm
Bu dersimizde, Peygamberin ahlakı konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Bilişim Teknolojileri 1.Bölüm
Bu dersimizde, stok takip sistemi adında bir proje çalışacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Bilişim Teknolojileri 2.Bölüm
Bu dersimizde, veri tabanı bağlantısı ve veri tabanı işlemleri konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Bilişim Teknolojileri 3.Bölüm
Bu dersimizde, kalıtım konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 1.Bölüm
Bu dersimizde, solunum sistemlerinin görevlerini ve solunum gazlarını öğreniyoruz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 2.Bölüm
Bu dersimizde, insanların solunum sistemini inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 3.Bölüm
Bu dersimizde, üriner sistemin yapısı ve görevlerini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 4.Bölüm
Bu dersimizde, üriner sistemin yapısını inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 5.Bölüm
Bu dersimizde, homeostaside boşaltım yapılarının rollerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 6.Bölüm
Bu dersimizde, üreme sisteminin yapısını ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 7.Bölüm
Bu dersimizde, eşeyli üreme sürecini öğrenmeye devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 8.Bölüm
Bu dersimizde, üreme sisteminin yapısını inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 9.Bölüm
Bu dersimizde, üreme sisteminin yapısı ve işleyişi konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 10.Bölüm
Bu dersimizde, insanda embriyonik gelişim süreci konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 11.Bölüm
Bu dersimizde, komünitenin yapısını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 12.Bölüm
Bu dersimizde, parazitizm ve popülasyon büyüklüğü konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 13.Bölüm
Bu dersimizde, dolaşım sistemini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 14.Bölüm
Bu dersimizde, üriner sistem konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyoloji 15.Bölüm
Bu dersimizde, komünite ekolojisini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 1.Bölüm
Bu dersimizde, defibrilatör cihazlarının kalibrasyonundan bahsedeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 2.Bölüm
Bu dersimizde, cerrahi aspiratörlerinin kısımlarını ve kullanımını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 1.Bölüm
Bu dersimizde; kültür kavramını ve kültürü oluşturan unsurları öğrenerek çeşitli kültür bölgesi örneklerini ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 2.Bölüm
Bu dersimizde, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Anadolu'nun kültürel özelliklerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 3.Bölüm
Bu dersimizde, hammadde, üretim ve pazar konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 4.Bölüm
Bu dersimizde, turizm konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 5.Bölüm
Bu dersimizde, İngiltere'nin sanayileşme sürecini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 6.Bölüm
Bu dersimizde, Hindistan'ın tarım ve ekonomi çalışmalarını inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 7.Bölüm
Bu dersimizde, küresel ve bölgesel ölçekte faaliyet gösteren uluslararası örgütler hakkında bilgi vereceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 8.Bölüm
Bu dersimizde, çevre sorunlarından bahsedeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 9.Bölüm
Bu dersimizde, kaynakların kullanımı ile ortaya çıkan sorunları irdeleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 10.Bölüm
Bu dersimizde, doğal kaynak kullanımının farklı olmasının çevresel sonuçlarını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 11.Bölüm
Bu dersimizde, etkili arazi kullanımını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 12.Bölüm
Bu dersimizde, çevre sorunlarını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 13.Bölüm
Bu dersimizde, biyoçeşitlilik konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 14.Bölüm
Bu dersimizde, Türkiye'de tarım konusunu inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Coğrafya 15.Bölüm
Bu dersimizde, ilk kültür merkezlerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Bölüm
İnançla ilgili felsefi yaklaşımları inceliyoruz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Bölüm
Bu dersimizde; agnostisizm, ateizm ve nihilizm yaklaşımlarını inceleyecek ve kötülük problemine değineceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3.Bölüm
Bu dersimizde, yeni dini hareketler konusunu ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4.Bölüm
Bu dersimizde, din istismarı ve İslamofobi konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5.Bölüm
Bu dersimizde, En'am Suresi'nin 59. ayeti ile Lokman Suresi'nin 27. ayetinin meallerini ele alacak, özellikle de gayb ve ilim konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6.Bölüm
Bu dersimizde, "İnançla İlgili Meseleler" ünitesinde işlediğimiz konuları kısaca tekrar edece ve sorular çözeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7.Bölüm
Bu dersimizde, Yahudilik konusuna giriş yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8.Bölüm
Bu dersimizde, Yahudilik ile ilgili inanç esaslarını, kutsal mekanları, bazı ritüelleri ve sembolleri öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9.Bölüm
Bu dersimizde, Hristiyanlık konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10.Bölüm
Bu dersimizde, Hristiyanlığı öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11.Bölüm
Bu dersimizde, özet ve soru çözümü yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf El Sanatları Teknolojisi 1.Bölüm
Bu dersimizde, kağıtla birleştirme tekniğini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Elektrik Elektronik Teknolojisi 1.Bölüm
12 05 lise elektronik Bu dersimizde, sensörler ve transdüserler konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Endüstriyel Otomasyon 1.Bölüm
Bu dersimizde, port kontrol konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Endüstriyel Otomasyon 2.Bölüm
Bu dersimizde, ardışık kontrol konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Endüstriyel Otomasyon 3.Bölüm
Bu dersimizde, tek etkili silindir ve valfi uygulamasını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Endüstriyel Otomasyon 4.Bölüm
Bu dersimizde, elektropnömatik sistemleri kurmak ve tasarlamak konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 1.Bölüm
Bu dersimizde, 18. ve 19. yüzyıl filozoflarının görüşlerini analiz edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 2.Bölüm
Bu dersimizde, "Ruhun Fenomoljisi" adlı eserinden yola çıkarak, Hegel'in idealizm anlayışını ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 3.Bölüm
Bu dersimizde, J. J Rousseau'nun özgürlük anlayışını ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 4.Bölüm
Bu dersimizde 20. yüzyıl felsefesinin temel özelliklerini ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 5.Bölüm
Bu dersimizde, varoluşçuluk konusunu ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 6.Bölüm
Bu dersimizde, mantıkçı pozitivizm konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 7.Bölüm
Bu dersimizde, diyalektik materyalizm konusunu ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 8.Bölüm
Bu dersimizde, 20. yüzyılda felsefe gelişimine katkı sağlayanlayanları öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 9.Bölüm
Bu dersimizde, "bilginin kaynağı" konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 10.Bölüm
Bu dersimizde, Nurettin Topçu'nun "ahlak" hakkında görüşlerini inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 11.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 12.Bölüm
Bu dersimizde, genel tekrar yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 13.Bölüm
Bu dersimizde, Aristoteles'in değer anlayışını ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Felsefe 14.Bölüm
Bu dersimizde, 18. ve 19. yüzyıl felsefesindeki birey ve devlet ilişkisini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 1.Bölüm
Bu dersimizde, kondansatörlerin nasıl yapıldığını, çeşitlerini ve düzlem kondansatörlerin sığasının nelere bağlı olduğunu öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 2.Bölüm
Bu dersimizde, akımın manyetik etkisini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 3.Bölüm
Bu dersimizde, manyetik alanda akım taşıyan tele etki eden kuvvet konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 4.Bölüm
Bu dersimizde, yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketleri konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 5.Bölüm
Bu dersimizde, manyetik ve indüksiyon akımları konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 6.Bölüm
Bu dersimizde, manyetik akı konusu ile ilgili örnek sorular çözeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 7.Bölüm
Bu dersimizde, indüksiyon akımlarını işlemeye devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 8.Bölüm
Bu dersimizde, indüksiyon akımı konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 9.Bölüm
Bu dersimizde, yüklü parçacıkların elektrik ve manyetik alandaki hareketleri konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 10.Bölüm
Bu dersimizde, alternatif akımın özellikleri konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 11.Bölüm
Bu dersimizde, alternatif akım devrelerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 12.Bölüm
Bu dersimizde, transformatörler konusunu işlyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 13.Bölüm
Bu dersimizde, itme ve momentum kavramlarını ele alıyor, konu ile ilgili örnek soruları çözüyoruz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 14.Bölüm
Bu dersimizde, tork ve denge konularını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Fizik 15.Bölüm
Bu dersimizde, elektrik ve manyetizma konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Gazetecilik 1.Bölüm
Bu dersimizde, yeni medyada habercilik konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 1.Bölüm
Bu dersimizde, manikür konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 2.Bölüm
Bu dersimizde, kaş şekillendirme modülünü uygulamalı olarak işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Gıda Teknolojisi 1.Bölüm
Bu dersimizde, gıdalarda mikrobiyolojik analizler konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Harita ve Tapu Kadastro 1.Bölüm
Bu dersimizde, detay alımı konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 1.Bölüm
Bu dersimizde; makale, sohbet ve fıkra üzerine konuşacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 2.Bölüm
Bu dersimizde, fonksiyonların dönüşümleri ünitesini ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 3.Bölüm
Bu dersimizde, Osmanlı'da modern eğitim kurumlarından bahsedeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 4.Bölüm
Bu dersimizde, akımın manyetik etkisini konuşacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 5.Bölüm
Bu dersimizde, anlatım bozuklukları konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 6.Bölüm
Bu dersimizde, eşitsizlik konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 7.Bölüm
Bu dersimizde En'âm Suresi 59. Ayeti ve Lokmân Suresi 27. Ayeti tahlil edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 9.Bölüm
Bu dersimizde, Kafirûn Suresi'ni tahlil edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 10.Bölüm
Bu dersimizde, kurban duası konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 11.Bölüm
Bu dersimizde, medeniyetlerin merkezi Türkiye'yi işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 12.Bölüm
Bu dersimizde, kimyasal tepkimeler ve çarpışma teorilerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 13.Bölüm
Bu dersimizde, üriner sistemin yapısı ve görevlerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 14.Bölüm
Bu dersimizde, 15-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 15.Bölüm
Bu dersimizde, Türkiye ile ilgili gerçekleri öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 16.Bölüm
Bu dersimizde, ibadetler ve amaçlarını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 17.Bölüm
Bu dersimizde, anlatım bozuklukları konusunu inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 18.Bölüm
Bu dersimizde, çember ve çemberin yardımcı elemanları konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 19.Bölüm
Bu dersimizde, sanayi inkılabı öncesi üretim organizasyonlarını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 20.Bölüm
Bu dersimizde, manyetik alanda akım taşıyan tele etki eden manyetik kuvvet konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 21.Bölüm
Bu dersimizde, 1950 sonrası Türk edebiyatını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 22.Bölüm
Bu dersimizde, çemberde açılar konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 23.Bölüm
Bu dersimizde, Yahudilik dinini tanımaya çalışacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 24.Bölüm
Bu dersimizde, kaza ve kader inancının Kur’an ve hadislerdeki temellerini konuşacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 25.Bölüm
Bu dersimizde, Felak Suresi ve tefsirini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 26.Bölüm
Bu dersimizde, sünnet merasimi ve nişan, nikah konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 27.Bölüm
Bu dersimizde, uluslararası örgütler konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 28.Bölüm
Bu dersimizde, tepkime hızını etkileyen faktörler konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 29.Bölüm
Bu dersimizde, üreme sisteminin yapısı, görevi ve işlevi konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 30.Bölüm
Bu dersimizde, 18-19. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkışı ve ayırıcı niteliklerini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 31.Bölüm
Bu dersimizde, spor dalları konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 32.Bölüm
Bu dersimizde, içtihad ve fetva konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 33.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet öncesi dönemde bir eleştiri incelemesi yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 34.Bölüm
Bu dersimizde, dairesel koni konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 35.Bölüm
Bu dersimizde, Osmanlı Devleti'nde endüstriyel üretime geçişi işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 36.Bölüm
Bu dersimizde, manyetizma ve elektromanyetik indüklenme konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 37.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet Dönemi edebiyatında mülakatı öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 38.Bölüm
Bu dersimizde, koşullu olasılık konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 39.Bölüm
Bu dersimizde, yahudilik konusunu işlemeye devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 40.Bölüm
Bu dersimizde, akıl, irade ve sorumluluk kavramlarını ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 41.Bölüm
Bu dersimizde, Nas Suresi'nin tefsirini yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Hazırlık 42.Bölüm
Bu dersimizde, tekrar ve soru çözümü yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 1.Bölüm
Bu dersimizde, tepkime ısılarının toplanabilirliğini ele alıyoruz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 2.Bölüm
Bu dersimizde, reaksiyon ve çarpışma teorisini ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 3.Bölüm
Bu dersimizde, kimyasal tepkimelerde hız konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 4.Bölüm
Bu dersimizde, tepkime hızını etkileyen faktörleri öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 5.Bölüm
Bu dersimizde, sıcaklık ve basınç etkisi konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 6.Bölüm
Bu dersimizde, dengenin tanımı ve sınıflandırılmasını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 7.Bölüm
Bu dersimizde, denge hesaplamaları yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 8.Bölüm
Bu dersimizde, basınç etkisi konusunu öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 9.Bölüm
Bu dersimizde, asit ve bazların ayrışma dengeleri konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 10.Bölüm
Bu dersimizde, nötralleşme ve pH konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 11.Bölüm
Bu dersimizde, titrasyon eğrileri konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 12.Bölüm
Bu dersimizde, kimyasal denge ve dengeyi etkileyen faktörleri işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Kimya 13.Bölüm
Bu dersimizde, sulu çözelti dengeleri konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 1.Bölüm
Bu dersimizde, konuk giriş çıkış işlemlerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 2.Bölüm
Bu dersimizde, oda hazırlığını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 3.Bölüm
Bu dersimizde, banyo donanımları temizliği konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Makine Teknolojisi 1.Bölüm
Bu dersimizde, üç operasyonu içeren bir imalat gerçekleştireceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Makine Teknolojisi 2.Bölüm
Bu dersimizde, imalat işlemlerini öğreneceğiz
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Makine Teknolojisi 3.Bölüm
Bu dersimizde, katı modelleme konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Makine Teknolojisi 4.Bölüm
Bu dersimizde, "katı modelleme" konusuna devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Makine Teknolojisi 5.Bölüm
Bu dersimizde, katı modellemeye devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 1.Bölüm
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler ve eşitsizlik sistemlerini öğreniyoruz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 2.Bölüm
Bu dersimizde, tablo yardımı ile eşitsizliğin çözüm kümesinin bulunmasını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 3.Bölüm
Bu dersimizde, örnek sorular eşliğinde eşitsizlik sistemlerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 4.Bölüm
Bu dersimizde, grafiği verilen f(x) fonksiyonun, işaret tablosunun oluşturulması konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 5.Bölüm
Bu dersimizde, ikinci dereceden fonksiyonun daima pozitif ya da negatif olması konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 6.Bölüm
Bu dersimizde, karma konulardan sorular çözeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 7.Bölüm
Bu dersimizde, çember ve çemberin yardımcı elemanlarını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 8.Bölüm
Bu dersimizde, merkez açı ve çevre açı konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 9.Bölüm
Bu dersimizde, çemberde iç ve dış açı ile sinüs teoremi konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 10.Bölüm
Bu dersimizde, çemberde teğet özelliklerini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 11.Bölüm
Bu dersimizde, çemberin çembesi ve yay uzunluğu konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 12.Bölüm
Bu dersimizde, örnek sorular çözerek daire parçasının alanını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 13.Bölüm
Bu dersimizde, dik silindir konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 14.Bölüm
Bu dersimizde, dik silindiri öğrenerek örnek sorular çözeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 15.Bölüm
Bu dersimizde, dairesel konuyu öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 16.Bölüm
Bu dersimizde, dik dairesel koni ile ilgili soru çözümü yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 17.Bölüm
Bu dersimizde, küre konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 18.Bölüm
Bu dersimizde, küre konusunu işlemeye devam ediyoruz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 19.Bölüm
Bu dersimizde, koşullu olasılık konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 20.Bölüm
Bu dersimizde, "bağımsız olaylar" konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 21.Bölüm
Bu dersimizde, deneysel ve teorik olasılık konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 22.Bölüm
Bu dersimizde, karma örnek sorular çözeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 23.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 24.Bölüm
Bu dersimizde, karma örnek sorular çözeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 25.Bölüm
Bu dersimizde, karma örnek soru çözümleri yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 26.Bölüm
Bu dersimizde, trigonometri konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 27.Bölüm
Bu dersimizde, trigonometrik fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 28.Bölüm
Bu dersimizde, doğrunun analitik incelenmesi konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 29.Bölüm
Bu dersimizde, fonksiyonlarla ilgili uygulamalar konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 30.Bölüm
Bu dersimizde, ikinci dereceden fonksiyonlar konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 31.Bölüm
Bu dersimizde, denklem ve eşitsizlik sistemlerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 32.Bölüm
Bu dersimizde, çember ve daire konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 33.Bölüm
Bu dersimizde, Prof. Dr. Cihan Orhan ile matematik sohbetleri yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Matematik 34.Bölüm
Bu dersimizde, Prof. Dr. Cihan Orhan ile Matematik Sohbetleri'nde günlük hayattaki matematik üzerine konuşacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Metal Teknolojisi 1.Bölüm
Bu dersimizde, ark kaynak tekniklerini öğreneceğiz .
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 1.Bölüm
Bu dersimizde, kulp takma konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 2.Bölüm
Bu dersimizde, mobilya iç mekan elemanlarını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 3.Bölüm
Bu dersimizde, üç boyutlu sehpa çizimini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Moda Tasarım Teknolojileri 1.Bölüm
Bu dersimizde, giysi kalıplarını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Moda Tasarım Teknolojileri 2.Bölüm
Bu dersimizde, bilgisayar destekli kalıp hazırlamayı öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Motorlu Araçlar Teknolojisi 1.Bölüm
Bu dersimizde, benzinli motorlarda bulunan elektrikli ateşleme sistemleri üzerinde duracağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Muhasebe ve Finansman 1.Bölüm
Bu dersimizde, muhasebenin fonksiyonlarını ve bilançoyu öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Plastik Teknolojisi 1.Bölüm
Bu dersimizde, vidalar konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Sağlık Hizmetleri 1.Bölüm
Bu dersimizde, sıvı ve elektrolit dengesizliklerini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Sağlık Hizmetleri 2.Bölüm
Bu dersimizde, kalp masajını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Sağlık Hizmetleri 3.Bölüm
Bu dersimizde, araç-gereç dezenfeksiyonunu öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Sağlık Hizmetleri 4.Bölüm
Bu dersimizde, "Anestezi ve Reanimasyon" ünitesine başlayacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Sağlık Hizmetleri 5.Bölüm
Bu dersimizde, yenidoğan bakımı konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Sağlık Hizmetleri 6.Bölüm
Bu dersimizde, böbrek hastalıkları konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Sağlık Hizmetleri 7.Bölüm
Bu dersimizde, mesleki temel uygulamaları öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Seramik ve Cam Teknolojisi 1.Bölüm
Bu dersimizde, camı alevle şekillendirmeyi öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 1.Bölüm
Bu dersimizde, 19. yüzyılda ıslahat yapan devlet adamlarını inceliyoruz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 2.Bölüm
Bu dersimizde, Osmanlı Devleti'nde demokrasi hareketlerini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 3.Bölüm
Bu dersimizde, Osmanlı Devleti'ndeki demokratikleşme hareketlerini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 4.Bölüm
Bu dersimizde, 19. yüzyıl Osmanlı ekonomisini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 5.Bölüm
Bu dersimizde, Osmanlı Devleti'nde endüstriyel üretime geçiş sürecini inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 6.Bölüm
Bu dersimizde, Osmanlı'nın sosyal ve kültürel yapısını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 7.Bölüm
Bu dersimizde, konuyla ilgili örnek sorular çözeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 8.Bölüm
Bu dersimizde, sorularla genel tekrar yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 9.Bölüm
Bu dersimizde, soru çözerek konu tekrarı yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 10.Bölüm
Bu dersimizde, sorularla konu tekrarı yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 11.Bölüm
Bu dersimizde, sorularla konu tekrarı yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 12.Bölüm
Bu dersimizde, kadırgadan kalyona geçiş meselesi üzerine konuşacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 13.Bölüm
Bu dersimizde, ilim irfan erenlerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tarih 14.Bölüm
Bu dersimizde, Osmanlı Devleti'nde modern eğitim kurumlarını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tekstil Teknolojisi 1.Bölüm
Bu dersimizde, numune çözgü işlemi yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Tekstil Teknolojisi 2.Bölüm
Bu dersimizde, tahar işlemini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 0.Bölüm
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ile ilk dersimiz başlıyor!
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Bölüm
Cumhuriyet Dönemi Romanı'nı inceleliyoruz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2.Bölüm
Bu dersimizde, "Yaşlı Adam ve Deniz" ile "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" romanlarını karşılaştırarak; iki esere ait tür, konu, üslup ve karakter incelemelerini yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3.Bölüm
Bu dersimizde, anlatım bozuklukları konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4.Bölüm
Bu dersimizde, örnek metinlerden hareketle dil bilgisi kurallarına dikkat ederek anlatım bozukluklarını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 5.Bölüm
Bu dersimizde; tamlama, yardımcı eylem, çatı ve yüklem hataları konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 6.Bölüm
Bu dersimizde; özne, nesne, tümleç hataları ve anlam belirsiziklerini ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nı işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 8.Bölüm
Bu dersimizde, 1923-1950 yılları arasında Türk Tiyatrosu'ndaki gelişmeleri ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 9.Bölüm
Bu dersimizde, dram türü örneği olan "Sönmeyen Ateş" adlı oyunu inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 10.Bölüm

Bu dersimizde, 1950 sonrası Türk edebiyatının genel özelliklerini "Buzlar Çözülmeden" oyunu ile birlikte detaylı bir şekilde inceleyecek; oyunun yazarı Cevat Fehmi Başkut hakkında bilgi sahibi olac...

11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 11.Bölüm
Bu dersimizde, dünya edebiyatından bir oyunu inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 12.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet Dönemi tiyatrosuna dair sorular çözeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 13.Bölüm
Bu dersimizde, büyük harflerin kullanıldığı yerleri öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 14.Bölüm
Bu dersimizde; eklerin, birleşik sözcüklerin, ikilemlerin ve kısaltmaların yazımını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 15.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet döneminde kaleme alınan eleştiri metinlerini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 16.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet Dönemi'ne ait bir eleştiri metnini inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 17.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet öncesi dönemde eleştiri konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 18.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet öncesi döneme ait bir eleştiri metnini inceleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 19.Bölüm
Bu dersimizde, anlatım bozukluklarını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 20.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet öncesi dönemde mülakat konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 21.Bölüm
Bu dersimizde, mülakat türünün Cumhuriyet sonrası gelişimini ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 22.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet Dönemi'ndeki röportaj metinlerini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 23.Bölüm
Bu dersimizde, yazım kurallarını öğrenmeye devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 24.Bölüm
Bu dersimizde, noktalama işaretlerini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 25.Bölüm
Bu dersimizde, noktalama işaretlerini öğrenmeye devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 26.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 27.Bölüm
Bu dersimizde, Tanzimat Dönemi ve Servetifünun Dönemi şiirlerini ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 28.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet Dönemi'nin ilk yıllarında şiir konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 29.Bölüm
Bu dersimizde, makale, sohbet ve fıkra türlerini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 30.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet Dönemi'nde roman ve modernizm akımını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 31.Bölüm
Bu dersimizde, Cumhuriyet Dönemi'nde tiyatro konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 32.Bölüm
Bu dersimizde; eleştiri, mülakat ve röportaj türlerini ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Uçak Bakım 1.Bölüm
Bu dersimizde, uçakların elektrik sistemlerine göz atacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Uçak Bakım 2.Bölüm
Bu dersimizde, aviyonik sistemleri ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Yiyecek İçecek Hizmetleri 1.Bölüm
Bu dersimizde, "aşure" yapımını öğreniyoruz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Yiyecek İçecek Hizmetleri 2.Bölüm
Bu dersimizde, bisküvi ve kurabiyeler ile ilgili uygulama faaliyeti gerçekleştireceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Yiyecek İçecek Hizmetleri 3.Bölüm
Bu dersimizde, balıklar ve su ürünleri modülünü öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Yiyecek İçecek Hizmetleri 4.Bölüm
Bu dersimizde, uluslararası makarnalar modülünü ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 1.Bölüm
Bu dersimizde, okul öncesi dönemde fen ve matematik etkinliklerini ele alacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 2.Bölüm
Bu dersimizde, matematik etkinlikleri yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 3.Bölüm
Bu dersimizde, "müzik etkinlikleri" konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 4.Bölüm
Bu dersimizde, aylık plan ve etkinlik planı modülünü işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5.Bölüm
Bu dersimizde, Türkçe dil etkinlikleri modülünü işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İngilizce 1.Bölüm
Bu dersimizde, Türkiye'deki turistik yerler hakkında bilgiler öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İngilizce 2.Bölüm
Bu dersimizde, Türkiye'nin tarihi ve doğal mekanlarını öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İngilizce 3.Bölüm
Bu dersimizde, metin üzerinde yeni kelimeler öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İngilizce 4.Bölüm
Bu dersimizde, spor aktiviteleri ile kelimeler öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İngilizce 5.Bölüm
Bu dersimizde, spor aktiviteleri konusuna devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İngilizce 6.Bölüm
Bu dersimizde, spor aktivitleri ile ilgili kavramlar öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İngilizce 7.Bölüm
Bu dersimizde, "Arkadaşlık" ünitesini işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İngilizce 8.Bölüm
Bu dersimizde, "arkadaşlarım" konusunu işlemeye devam edeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İngilizce 9.Bölüm
Bu dersimizde, yeni kelimeler öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İngilizce 10.Bölüm
Bu dersimizde, değerler ve kurallar konularını işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İngilizce 11.Bölüm
Bu dersimizde, değerler ve normlar konusunu işleyeceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İngilizce 12.Bölüm
Bu dersimizde, örnek soru çözümleri yapacağız.
11. Sınıf Dersi İzle
11. Sınıf İnşaat Teknolojisi 1.Bölüm
Bu dersimizde, iç merdiven çizimini öğreneceğiz.
11. Sınıf Dersi İzle