31 Mayıs Eba Ders Programı

31 Mayıs eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 31 Mayıs 2021 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Ekoloji (Türkçe, Sanat ve Oyun Etkinlikleri) 07:00
1-2-3-4 TBA Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım 07:50
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Tasarımcı ve Buluşçu Çocuk (Müzik, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri) 08:00
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
TÜRKÇE-4 Sanat (Görsel Okuma) 09:00
MATEMATİK-4 Ölçme (Tartma-2) 09:30
TÜRKÇE-3 Sağlık ve Spor (Zıt Anlamlı Kelimeler) 10:00
TÜRKÇE-2 Bilim ve Teknoloji (Yazım Yanlışları) 10:30
MATEMATİK-2 Uzunluk Ölçme (Uzunlukları Ölçme) 11:00
TÜRKÇE-1 Bilim ve Teknoloji (Ekranza) 11:30
KAVRAM ÖĞRETİMİ Renk Kavramı (Sarı) 12:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Tasarımcı ve Buluşçu Çocuk (Müzik, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri) 12:30
TÜRKÇE-4 (Tekrar) Sanat (Görsel Okuma) 13:30
MATEMATİK-4 (Tekrar) Ölçme (Tartma-2) 14:00
TÜRKÇE-3 (Tekrar) Sağlık ve Spor (Zıt Anlamlı Kelimeler) 14:30
TÜRKÇE-2 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Yazım Yanlışları) 15:00
MATEMATİK-2 (Tekrar) Uzunluk Ölçme (Uzunlukları Ölçme) 15:30
TÜRKÇE-1 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Ekranza) 16:00
KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar) Renk Kavramı (Sarı) 16:30
TÜRKÇE-4 (Tekrar) Sanat (Görsel Okuma) 17:00
MATEMATİK-4 (Tekrar) Ölçme (Tartma-2) 17:30
TÜRKÇE-3 (Tekrar) Sağlık ve Spor (Zıt Anlamlı Kelimeler) 18:00
TÜRKÇE-2 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Yazım Yanlışları) 18:30
MATEMATİK-2 (Tekrar) Uzunluk Ölçme (Uzunlukları Ölçme) 19:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Tasarımcı ve Buluşçu Çocuk (Müzik, Oyun ve Türkçe Etkinlikleri) 19:30
VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Doç. Dr. Neslihan Güney KARAMAN 20:30
TÜRKÇE-1 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Ekranza) 21:00
KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar) Renk Kavramı (Sarı) 21:30

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
TÜRKÇE-5 İyi Bir Yazının Özellikleri (T) 09:00
MATEMATİK-5 Dikdörtgenin Alanı / Problem Çözme (T) 09:30
TÜRKÇE-6 Yazım Kuralları (T) 10:00
MATEMATİK-6 Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi / Birimküp (T) 10:30
TÜRKÇE-7 Noktalama İşaretleri 11:00
MATEMATİK-7 Daire Grafiği (T) 11:30
TÜRKÇE-8 Anlatım Bozuklukları 2 12:00
MATEMATİK-8 Dik Dairesel Silindir / Temel Elemanları - Açınımı 12:30
ARAPÇA-5 Okulum 1 13:00
TÜRKÇE Betimlenen Nesne, Eylem ve Olay Resmini Gösterme 13:30
TÜRKÇE-5 (Tekrar) İyi Bir Yazının Özellikleri (T) 14:00
MATEMATİK-5 (Tekrar) Dikdörtgenin Alanı / Problem Çözme (T) 14:30
TÜRKÇE-6 (Tekrar) Yazım Kuralları (T) 15:00
MATEMATİK-6 (Tekrar) Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi / Birimküp (T) 15:30
TÜRKÇE-7 (Tekrar) Noktalama İşaretleri 16:00
MATEMATİK-7 (Tekrar) Daire Grafiği (T) 16:30
TÜRKÇE-8 (Tekrar) Anlatım Bozuklukları 2 17:00
MATEMATİK-8 (Tekrar) Dik Dairesel Silindir / Temel Elemanları - Açınımı 17:30
ARAPÇA-5 (Tekrar) Okulum 1 18:00
TÜRKÇE (Tekrar) Betimlenen Nesne, Eylem ve Olay Resmini Gösterme 18:30
TÜRKÇE-5 (Tekrar) İyi Bir Yazının Özellikleri (T) 19:00
MATEMATİK-5 (Tekrar) Dikdörtgenin Alanı / Problem Çözme (T) 19:30
TÜRKÇE-6 (Tekrar) Yazım Kuralları (T) 20:00
MATEMATİK-6 (Tekrar) Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi / Birimküp (T) 20:30
YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Doç. Dr. Neslihan Güney KARAMAN 21:00
TÜRKÇE-7 (Tekrar) Noktalama İşaretleri 21:30
MATEMATİK-7 (Tekrar) Daire Grafiği (T) 22:00
TÜRKÇE-8 (Tekrar) Anlatım Bozuklukları 2 22:30
MATEMATİK-8 (Tekrar) Dik Dairesel Silindir / Temel Elemanları - Açınımı 23:00
ARAPÇA-5 (Tekrar) Okulum 1 23:30

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Anlatım Bozuklukları 00:00
MATEMATİK-11 (Tekrar) Katı Cisimler 00:10
TARİH-11 (Tekrar) Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Endüstriyel Üretime Geçiş Çabaları ve Bu Süreçte Yaşanan Zorluklar-II 00:30
FİZİK-11 (Tekrar) Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme-I (Manyetik Akı- İndüksiyon Akımı) 00:40
FELSEFE-11 (Tekrar) 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( F. Nietzsche) 00:50
COĞRAFYA-11 (Tekrar) Madenler ve Enerji Kaynaklarına Ait Kullanımın Çevresel Etkileri 01:00
KİMYA-11 (Tekrar) Kimyasal Tepkimelerde Denge II 01:10
İNGİLİZCE-11 (Tekrar) My Friends-Part B 01:20
BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Komünitede Tür İçi ve Türler Arasındaki Rekabet 01:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Yahudilik - 2 01:40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi'nde (1923-1960 Arası) Deneme 02:00
MATEMATİK-12 (Tekrar) Belirli İntegral ve Uygulamaları 3 02:10
FİZİK-12 (Tekrar) Modern Fizik Ünite Değerlendirme 02:40
COĞRAFYA-12 (Tekrar) Enerji Koridoru: Türkiye 03:00
KİMYA-12 (Tekrar) Organik Bileşikler XI (Esterler) 03:10
İNGİLİZCE-12 (Tekrar) Technology 03:20
BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Bitkilerde Eşeyli Üreme-III 03:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Budizm - 1 03:40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi’nde Öğretici Metinler 04:00
MATEMATİK-12 (Tekrar) Belirli İntegral ve Uygulamaları 2 04:20
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Soğuk Savaş ve Yumuşama Dönemi 04:40
FİZİK-12 (Tekrar) Atom Fiziği 05:00
COĞRAFYA-12 (Tekrar) Küresel Çevre Sorunları 05:20
KİMYA-12 (Tekrar) Karboksilik Asitler ve Esterler 05:30
BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Bitkilerde Hareket Ve Madde Taşınması 06:00
Geometri (Tekrar) Çemberin Analitik İncelenmesi 06:20
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) İslam ve Bilim - 2 06:40
FELSEFE-12 (Tekrar) Felsefe'de Sembolik Mantık -3 06:50
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Tanzimat Dönemi'nde Mektup 09:00
MATEMATİK-9 Üçgenin Alanı 09:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Haber Metni (Güncel Gazete ve Dergilerde Haber Metni) 10:00
MATEMATİK-10 Dörtgenler ve Çokgenler 10:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Anlatım Bozuklukları 11:00
MATEMATİK-11 Katı Cisimler 11:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 1960 Sonrası Türk Edebiyatı'nda Deneme 12:00
MATEMATİK-12 Belirli İntegral ve Uygulamaları 12:30
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Doğayı Keşfet (Dağ, Göl, Orman...) 13:00
KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Medd-i Lazım, Medd-i Arız, Medd-i Lin 13:30
ARAPÇA-9 Zamanı Değerlendirme 1 14:00
TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 Giyim Kuşam Adabı, Yolculuk Adabı 14:30
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Çocuk Tanıma Teknikleri Kullanarak Veri Toplama 15:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Basit İskonto Hesapları 15:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Yapım Resimleri 16:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Tanzimat Dönemi'nde Mektup 16:30
MATEMATİK-9 (Tekrar) Üçgenin Alanı 17:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Haber Metni (Güncel Gazete ve Dergilerde Haber Metni) 17:30
MATEMATİK-10 (Tekrar) Dörtgenler ve Çokgenler 18:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Anlatım Bozuklukları 18:30
MATEMATİK-11 (Tekrar) Katı Cisimler 19:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 1960 Sonrası Türk Edebiyatı'nda Deneme 19:30
MATEMATİK-12 (Tekrar) Belirli İntegral ve Uygulamaları 20:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Doğayı Keşfet (Dağ, Göl, Orman...) 20:30
KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Medd-i Lazım, Medd-i Arız, Medd-i Lin 21:00
ARAPÇA-9 (Tekrar) Zamanı Değerlendirme 1 21:30
TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) Giyim Kuşam Adabı, Yolculuk Adabı 22:00
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocuk Tanıma Teknikleri Kullanarak Veri Toplama 22:30
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Basit İskonto Hesapları 23:00
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Yapım Resimleri 23:30

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.