29 Haziran Eba Ders Programı

29 Haziran eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 29 Haziran 2021 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Bir Şeyden Çok Şey (Türkçe, Oyun, Matematik, Sanat ve Müzik Etkinlikleri) 07:00
1-2-3-4 TBA (Tekrar) Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım 07:50
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Başlangıçlar ve Bitişler (Türkçe, Sanat ve Müzik Etkinlikleri) 08:00
TBA SPOR (Tekrar) Sabah Sporu 08:50
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Uzaktaki Arkadaşlarım (Farklı Kültürler) 09:00
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yaşamımızda Elektrik (Basit Elektrik Devresi) 09:30
MATEMATİK-3 (Tekrar) Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Sıvı Ölçme-2) 10:00
MATEMATİK-2 (Tekrar) Veri Toplama ve Değerlendirme, Uzunluk Ölçme, Tartma (Tema Sonu Değerlendirme) 10:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Neler Öğrendim Neler (Değerlendirme Soruları) 11:00
MATEMATİK-1 (Tekrar) Sıvı Ölçme (Sıvı Ölçme-2) 11:30
TÜRKÇE (Tekrar) Düzenli Yazma 12:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Başlangıçlar ve Bitişler (Türkçe, Sanat ve Müzik Etkinlikleri) 12:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Uzaktaki Arkadaşlarım (Farklı Kültürler) 13:30
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yaşamımızda Elektrik (Basit Elektrik Devresi) 14:00
MATEMATİK-3 (Tekrar) Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Sıvı Ölçme-2) 14:30
MATEMATİK-2 (Tekrar) Veri Toplama ve Değerlendirme, Uzunluk Ölçme, Tartma (Tema Sonu Değerlendirme) 15:00
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Neler Öğrendim Neler (Değerlendirme Soruları) 15:30
MATEMATİK-1 (Tekrar) Sıvı Ölçme (Sıvı Ölçme-2) 16:00
TÜRKÇE (Tekrar) Düzenli Yazma 16:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Uzaktaki Arkadaşlarım (Farklı Kültürler) 17:00
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yaşamımızda Elektrik (Basit Elektrik Devresi) 17:30
MATEMATİK-3 (Tekrar) Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Sıvı Ölçme-2) 18:00
MATEMATİK-2 (Tekrar) Veri Toplama ve Değerlendirme, Uzunluk Ölçme, Tartma (Tema Sonu Değerlendirme) 18:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Neler Öğrendim Neler (Değerlendirme Soruları) 19:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Başlangıçlar ve Bitişler (Türkçe, Sanat ve Müzik Etkinlikleri) 19:30
ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar) Mazlum KİPER (T) 20:30
MATEMATİK-1 (Tekrar) Sıvı Ölçme (Sıvı Ölçme-2) 21:00
TÜRKÇE (Tekrar) Düzenli Yazma 21:30

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
TÜRKÇE (Tekrar) Resimleri Gösterilerek Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme 00:00
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Ortak Mirasımız 09:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Ünite Tekrarı 09:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Popüler Kültür ve Biz 10:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Genel Tekrar 10:30
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum 11:00
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Genel Tekrar 11:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri , Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar 12:00
FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Genel Tekrar 12:30
ARAPÇA-6 (Tekrar) Trafik 2 13:00
MATEMATİK (Tekrar) İki Basamaklı Sayı ile Bir Basamaklı Sayıyı Eldesiz Toplama 13:30
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Ortak Mirasımız 14:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Ünite Tekrarı 14:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Popüler Kültür ve Biz 15:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Genel Tekrar 15:30
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum 16:00
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Genel Tekrar 16:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri , Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar 17:00
FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Genel Tekrar 17:30
ARAPÇA-6 (Tekrar) Trafik 2 18:00
MATEMATİK (Tekrar) İki Basamaklı Sayı ile Bir Basamaklı Sayıyı Eldesiz Toplama 18:30
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Ortak Mirasımız 19:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Ünite Tekrarı 19:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Popüler Kültür ve Biz 20:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Genel Tekrar 20:30
YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar) Mazlum KİPER 21:00
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Küresel Sorunlara Çözüm Üretiyorum 21:30
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Genel Tekrar 22:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye Etkileri , Demokrasi Yolunda Güçlü Adımlar 22:30
FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Genel Tekrar 23:00
ARAPÇA-6 (Tekrar) Trafik 2 23:30

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi'nde Blog 00:00
MATEMATİK-9 (Tekrar) Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 00:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Divan Edebiyatında Gezi Yazısı 01:00
MATEMATİK-10 (Tekrar) Katı Cisimler 01:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Röportaj (Cumhuriyet Dönemi Röportaj Örneği) 02:00
MATEMATİK-11 (Tekrar) Olasılık 02:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev 03:00
MATEMATİK-12 (Tekrar) Çemberin Analitik İncelenmesi 03:30
KUR'AN-I KERİM (Tekrar) İklab, İdgam-ı Misleyn, İdgam-ı Mütecaniseyn, İdgam-ı Mütekaribeyn 04:30
ARAPÇA-9 (Tekrar) Kültürel Etkinlikler 1 05:00
TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) Alışveriş Adabı, Medya ve Bilişim Adabı 05:30
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocuk Hakları-Çocuk Dostu Ortamlar 06:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Dış İskonto Hesapları 06:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Yapım Resimleri 07:00
TBA SPOR (Tekrar) Sabah Sporu 08:50
TARİH-9 (Tekrar) Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetimi ve Toplum Yapısı I 09:00
FİZİK-9 (Tekrar) Coulomb Kuvveti - Elektrik Alan 09:30
TARİH-10 (Tekrar) Osmanlı Devleti’nde Devletin Toprak Üzerindeki Mülkiyeti ve Çifthane Sisteminin, Zirai Üretimin Sürdürülmesindeki Rolü/Lonca Teşkilatının Osmanlı Ekonomik Sistemi ve Toplum Yapısındaki Yeri 10:00
FİZİK-10 (Tekrar) Renk 10:30
TARİH-11 (Tekrar) Modernleşmeyle Birlikte Sosyal, Ekonomik ve Politik Anlayışta Yaşanan Değişim ve Dönüşümlerin Gündelik Hayata Etkileri 11:00
FİZİK-11 (Tekrar) Alternatif Akım 11:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlığına Kavuşması/Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye İlişkileri 12:00
FİZİK-12 (Tekrar) Nanoteknoloji - Laser Işınları 12:30
SİYER-10 (Tekrar) Peygamberimizin Vefatı 13:30
FIKIH-10 (Tekrar) Helal Kazanç, Akitler, Karz, Sarf, Faiz 14:00
HADİS-10 (Tekrar) Hadis ve Sünnetin Öğrenilmesi ve Anlaşılması ile İlgili Hadis Metinleri 14:30
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) İşletme Defteri-İşletme Hesap Özeti 15:00
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kanal ve Cep Frezeleme 15:30
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocuk Hakları-Çocuk Dostu Ortamlar 16:00
TARİH-9 (Tekrar) Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetimi ve Toplum Yapısı I 16:30
FİZİK-9 (Tekrar) Coulomb Kuvveti - Elektrik Alan 17:00
TARİH-10 (Tekrar) Osmanlı Devleti’nde Devletin Toprak Üzerindeki Mülkiyeti ve Çifthane Sisteminin, Zirai Üretimin Sürdürülmesindeki Rolü/Lonca Teşkilatının Osmanlı Ekonomik Sistemi ve Toplum Yapısındaki Yeri 17:30
FİZİK-10 (Tekrar) Renk 18:00
TARİH-11 (Tekrar) Modernleşmeyle Birlikte Sosyal, Ekonomik ve Politik Anlayışta Yaşanan Değişim ve Dönüşümlerin Gündelik Hayata Etkileri 18:30
FİZİK-11 (Tekrar) Alternatif Akım 19:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) SSCB’nin Dağılması ve Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlığına Kavuşması/Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye İlişkileri 19:30
FİZİK-12 (Tekrar) Nanoteknoloji - Laser Işınları 20:00
SİYER-10 (Tekrar) Peygamberimizin Vefatı 21:00
FIKIH-10 (Tekrar) Helal Kazanç, Akitler, Karz, Sarf, Faiz 21:30
HADİS-10 (Tekrar) Hadis ve Sünnetin Öğrenilmesi ve Anlaşılması ile İlgili Hadis Metinleri 22:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) İşletme Defteri-İşletme Hesap Özeti 22:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kanal ve Cep Frezeleme 23:00
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocuk Hakları-Çocuk Dostu Ortamlar 23:30

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.