29 Aralık Eba Ders Programı

29 Aralık eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 29 Aralık 2020 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Aile (Türkçe, Sanat, Fen ve Oyun Etkinlikleri) 08:00
SOSYAL BİLGİLER-4 İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Hava Durumu) 09:00
FEN BİLİMLERİ-4 Maddenin Özellikleri (Maddeyi Niteleyen Özellikler) 09:30
HAYAT BİLGİSİ-3 Evimizde Hayat (Harcama Yaparken) 10:00
FEN BİLİMLERİ-3 Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri-1) 10:30
HAYAT BİLGİSİ-2 Sağlıklı Hayat (Dengeli Beslenme) 11:00
MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-2) 11:30
OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (I, ı) 12:00
HAYAT BİLGİSİ-1 Evimizde Hayat (Kaynakları Verimli Kullanalım-1) 12:30
MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-2) 13:00
TÜRKÇE Metin Türlerini Ayırt Etme 13:30
HAYAT BİLGİSİ Trafik İşaretleri ve İşaret Levhaları 14:00
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE İçecekler, Sıcak, Soğuk, Okuma Çalışmaları 14:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Hava Durumu) 15:00
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddeyi Niteleyen Özellikler) 15:30
HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Harcama Yaparken) 16:00
FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri-1) 16:30
HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Dengeli Beslenme) 17:00
MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama ve Çıkarma İşlemi Gerektiren Problemler-2) 17:30
OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (I, ı) 18:00
HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Kaynakları Verimli Kullanalım-1) 18:30
MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-2) 19:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Aile (Türkçe, Sanat, Fen ve Oyun Etkinlikleri) 19:30
ÖĞRETMENLER ODASI Metin TEKİN 20:30
TÜRKÇE (Tekrar) Metin Türlerini Ayırt Etme 21:00
HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Trafik İşaretleri ve İşaret Levhaları 21:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) İçecekler, Sıcak, Soğuk, Okuma Çalışmaları 22:00

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
SOSYAL BİLGİLER-5 Afetler ve Çevre Sorunları, Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi 09:00
FEN BİLİMLERİ-5 Maddenin Hâl Değişimi 09:30
SOSYAL BİLGİLER-6 Ünite Tekrarı 10:00
FEN BİLİMLERİ-6 Kuvvet ve Hareket - Ünite Tekrarı 10:30
SOSYAL BİLGİLER-7 Ünite Tekrarı 11:00
FEN BİLİMLERİ-7 Kuvvet ve Enerji - Ünite Tekrarı 11:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Maarif Kongresi, Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye 12:00
FEN BİLİMLERİ-8 Fiziksel ve Kimyasal Değişimler - Kimyasal Tepkimeler 12:30
ARAPÇA-6 Vücudun Organları (İkinci Bölüm) 13:00
TÜRKÇE Bilgilendirici Metin Yazma 13:30
FEN BİLİMLERİ Sindirim Sistemi 14:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE İçecekler, Dikte Çalışması 14:30
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Afetler ve Çevre Sorunları, Doğal Afetlerin Yaşamımıza Etkisi 15:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Maddenin Hâl Değişimi 15:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Ünite Tekrarı 16:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Kuvvet ve Hareket - Ünite Tekrarı 16:30
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Ünite Tekrarı 17:00
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Kuvvet ve Enerji - Ünite Tekrarı 17:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Maarif Kongresi, Millî Mücadele, Millî Seferberlik: Tekalif-i Millîye 18:00
FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Fiziksel ve Kimyasal Değişimler - Kimyasal Tepkimeler 18:30
ARAPÇA-6 (Tekrar) Vücudun Organları (İkinci Bölüm) 19:00
TÜRKÇE (Tekrar) Bilgilendirici Metin Yazma 19:30
FEN BİLİMLERİ (Tekrar) Sindirim Sistemi 20:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) İçecekler, Dikte Çalışması 20:30
YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Metin TEKİN 21:00

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Maliyet Üzerinden Verilen Orana Göre, Maliyet Fiyatını Hesaplama 00:00
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kesitler Tanımı ve Önemi 00:30
TARİH-9 Orta Çağ'da Dünya/Tarımdan Ticarete Ekonomi(Artı Üründen Sosyal Sınıflara ) 09:00
FİZİK-9 Newton’un Hareket Kanunları - II 09:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet 10:00
TARİH-10 Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler/Beylik Dönemi’nde Osmanlı’nın Askerî Gücü 10:30
FİZİK-10 Gaz Basıncı, Basıncın Hâl Değişimine Etkisi, Akışkan Basıncı 11:00
TARİH-11 Değişim Çağında Avrupa Ve Osmanlı / Çözüm Arayışları ve Layihalarda Osmanlı 11:30
FİZİK-11 İş ve Enerji 12:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Milli Mücadele/Milli Mücadele’ye Katkıda Bulunmuş Önemli Şahsiyetler 12:30
FİZİK-12 Basit Harmonik Hareket - V 13:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE İçecekler, Hece Çalışması 13:30
SİYER-10 Habeşistan’a Hicret 14:00
FIKIH 10 Azimet ve Ruhsat 14:30
HADİS-10 Hadis Kaynaklarının Tedvin ve Tasnifi 15:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 İşçi Statüsünde Çalışan İşlemleri 2 15:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Torna Tezgahının Tanımı, Çeşitleri ve Torna Tezgahının Kısımları 16:00
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Emziklilik Dönemi Tanımı ve Önemi Emzirmenin Faydaları (Anne / Bebek Açısından Faydaları), Emzirmede Dikkat Edilecek Noktalar 16:30
TARİH-9 (Tekrar) Orta Çağ'da Dünya/Tarımdan Ticarete Ekonomi(Artı Üründen Sosyal Sınıflara ) 17:00
FİZİK-9 (Tekrar) Newton’un Hareket Kanunları - II 17:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet 18:00
TARİH-10 (Tekrar) Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler/Beylik Dönemi’nde Osmanlı’nın Askerî Gücü 18:30
FİZİK-10 (Tekrar) Gaz Basıncı, Basıncın Hâl Değişimine Etkisi, Akışkan Basıncı 19:00
TARİH-11 (Tekrar) Değişim Çağında Avrupa Ve Osmanlı / Çözüm Arayışları ve Layihalarda Osmanlı 19:30
FİZİK-11 (Tekrar) İş ve Enerji 20:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Milli Mücadele/Milli Mücadele’ye Katkıda Bulunmuş Önemli Şahsiyetler 20:30
FİZİK-12 (Tekrar) Basit Harmonik Hareket - V 21:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) İçecekler, Hece Çalışması 21:30
SİYER-10 (Tekrar) Habeşistan’a Hicret 22:00
FIKIH 10 (Tekrar) Azimet ve Ruhsat 22:30
HADİS-10 (Tekrar) Hadis Kaynaklarının Tedvin ve Tasnifi 23:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) İşçi Statüsünde Çalışan İşlemleri 2 23:30

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.