25 Şubat Eba Ders Programı

25 Şubat eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 25 Şubat 2021 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) EBA Anaokulu Unutulmayanlar - Aile 07:00
1-2-3-4 TBA Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım 07:50
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Bir Şeyden Çok Şey (Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri) 08:00
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
İNGİLİZCE-4 Fun with Science 09:00
MATEMATİK-3 Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri-2) 09:30
HAYAT BİLGİSİ-3 Güvenli Hayat (Trafikte Uyulması Gereken Kurallar) 10:00
HAYAT BİLGİSİ-2 Güvenli Hayat (Yolculukta Güvenlik Kuralları) 10:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Her Günüm Harika Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum 11:00
HAYAT BİLGİSİ-1 Sağlıklı Hayat (Yemekte Uymamız Gereken Kurallar) 11:30
MATEMATİK Rakamları Ayırt Etme 12:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Bir Şeyden Çok Şey (Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri) 12:30
İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Fun with Science 13:30
MATEMATİK-3 (Tekrar) Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri-2) 14:00
HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Güvenli Hayat (Trafikte Uyulması Gereken Kurallar) 14:30
HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Güvenli Hayat (Yolculukta Güvenlik Kuralları) 15:00
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Her Günüm Harika Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum 15:30
HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Yemekte Uymamız Gereken Kurallar) 16:00
MATEMATİK (Tekrar) Rakamları Ayırt Etme 16:30
İNGİLİZCE-4 (Tekrar) Fun with Science 17:00
MATEMATİK-3 (Tekrar) Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Tartma (Bütün, Yarım ve Çeyrek Kesir Gösterimleri-2) 17:30
HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Güvenli Hayat (Trafikte Uyulması Gereken Kurallar) 18:00
HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Güvenli Hayat (Yolculukta Güvenlik Kuralları) 18:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Her Günüm Harika Hobiler- -den Daha Çok Seviyorum 19:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Bir Şeyden Çok Şey (Sanat, Müzik ve Matematik Etkinlikleri) 19:30
ÖĞRETMENLER ODASI Prof. Dr. Hayri Fehmi YILMAZ 20:30
HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Yemekte Uymamız Gereken Kurallar) 21:00
MATEMATİK (Tekrar) Rakamları Ayırt Etme 21:30

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
BECERİ ÖĞRETİMİ (Tekrar) Giyinme Becerileri-1 00:00
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
TÜRKÇE-5 Soru Çözümü 09:00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 Sofra Adabı 09:30
TÜRKÇE-6 Metin Özetleme 10:00
MATEMATİK-6 Oran / Birimli ve Birimsiz Oran 10:30
TÜRKÇE-7 Bilgi Kaynakları 11:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Bir Günüm Hobiler-Sanat 11:30
TÜRKÇE-8 Fiilde Çatı 12:00
MATEMATİK-8 Doğrusal Denklemler / Doğrusal Denklem Grafiği Çizme 12:30
ARAPÇA-8 Bayramlar 2 13:00
TÜRKÇE Metin Yapılarını Tanıma 13:30
TÜRKÇE-5 (Tekrar) Soru Çözümü 14:00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Sofra Adabı 14:30
TÜRKÇE-6 (Tekrar) Metin Özetleme 15:00
MATEMATİK-6 (Tekrar) Oran / Birimli ve Birimsiz Oran 15:30
TÜRKÇE-7 (Tekrar) Bilgi Kaynakları 16:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Bir Günüm Hobiler-Sanat 16:30
TÜRKÇE-8 (Tekrar) Fiilde Çatı 17:00
MATEMATİK-8 (Tekrar) Doğrusal Denklemler / Doğrusal Denklem Grafiği Çizme 17:30
ARAPÇA-8 (Tekrar) Bayramlar 2 18:00
TÜRKÇE (Tekrar) Metin Yapılarını Tanıma 18:30
TÜRKÇE-5 (Tekrar) Soru Çözümü 19:00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-5 (Tekrar) Sofra Adabı 19:30
TÜRKÇE-6 (Tekrar) Metin Özetleme 20:00
MATEMATİK-6 (Tekrar) Oran / Birimli ve Birimsiz Oran 20:30
YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Prof. Dr. Hayri Fehmi YILMAZ 21:00
TÜRKÇE-7 (Tekrar) Bilgi Kaynakları 21:30
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Bir Günüm Hobiler-Sanat 22:00
TÜRKÇE-8 (Tekrar) Fiilde Çatı 22:30
MATEMATİK-8 (Tekrar) Doğrusal Denklemler / Doğrusal Denklem Grafiği Çizme 23:00
ARAPÇA-8 (Tekrar) Bayramlar 2 23:30

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
COĞRAFYA-9 (Tekrar) İklim Elemanları - Yeryüzünde Sıcaklığın Dağılışını Etkileyen Faktörler 00:00
KİMYA-9 (Tekrar) Zayıf Etkileşimler I 00:30
COĞRAFYA-10 (Tekrar) Türkiye’de Bitki Örtüsü 01:00
KİMYA-10 (Tekrar) Homojen ve Heterojen Karışımlar VI 01:30
COĞRAFYA-11 (Tekrar) Türkiye’de Sanayi 02:10
KİMYA-11 (Tekrar) Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük VI 02:30
COĞRAFYA-12 (Tekrar) Kıtaların ve Okyanusların Konumsal Önemindeki Değişimler 03:00
KİMYA-12 (Tekrar) Hibritleşme ve Molekül Geometrileri III 03:30
9-10-11-12 TBA (Tekrar) Robotik Kodlama Atölyesi 04:00
AKAİD-11 (Tekrar) Peygamberlerin Özellikleri 04:30
TEFSİR-11 (Tekrar) Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama, Kur’an’ı Anlama ve Yorumlama Yönteminde Temel İlkeler, Arap Diline Vukufiyet 05:00
HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA-11 (Tekrar) Namaz Tesbihatı 05:30
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kondansatörlerin Ölçümü ve Bağlantıları 06:00
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Dramaik Etkinlik Planı 06:30
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Çalışma Sayfası İşlemleri 07:00
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
BİYOLOJİ-9 Sitoplazma ve Organeller-IV 09:00
9-10-11-12 TBA Animasyon Kampı 09:30
BİYOLOJİ-10 Soyağaçları-I 10:00
FELSEFE-10 Bilim-Felsefe İlişkisi 10:30
BİYOLOJİ-11 Bağışıklık Sistemi 11:00
FELSEFE-11 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Spinoza) 11:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar 12:00
BİYOLOJİ-12 Fotosentez-Hücresel Solunum 12:30
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Yeni Bir Gün Hobiler-Sanat 13:00
DİNLER TARİHİ-12 Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar 13:30
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 Tercüme Hareketleri, İlmi Araştırmalar ve Telif Faaliyetleri 14:00
KELAM-12 İtikadi ve Siyasi Yorumlar, Ehl-i Sünnet 14:30
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 Bobinlerin Ölçümleri ve Bağlantıları 15:00
SAĞLIK HİZMETLERİ 10 Kanama 15:30
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 If-Else 16:00
BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Sitoplazma ve Organeller-IV 16:30
9-10-11-12 TBA (Tekrar) Animasyon Kampı 17:00
BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Soyağaçları-I 17:30
FELSEFE-10 (Tekrar) Bilim-Felsefe İlişkisi 18:00
BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Bağışıklık Sistemi 18:30
FELSEFE-11 (Tekrar) 15. Yüzyıl-17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi (Spinoza) 19:00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar 19:30
BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Fotosentez-Hücresel Solunum 20:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Yeni Bir Gün Hobiler-Sanat 20:30
DİNLER TARİHİ-12 (Tekrar) Hinduizm’de İnanç, Ritüeller, Semboller ve Kutsal Mekânlar 21:00
İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ-12 (Tekrar) Tercüme Hareketleri, İlmi Araştırmalar ve Telif Faaliyetleri 21:30
KELAM-12 (Tekrar) İtikadi ve Siyasi Yorumlar, Ehl-i Sünnet 22:00
ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Bobinlerin Ölçümleri ve Bağlantıları 22:30
SAĞLIK HİZMETLERİ 10 (Tekrar) Kanama 23:00
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-10 (Tekrar) If-Else 23:30

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.