22 Haziran Eba Ders Programı

22 Haziran eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 22 Haziran 2021 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Sanat (Sanat, Müzik ve Oyun Etkinlikleri) 07:00
1-2-3-4 TBA Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım 07:50
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Tasarımcı ve Buluşçu Çocuk (Türkçe, Sanat, Matematik ve Oyun Etkinlikleri) 08:00
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
SOSYAL BİLGİLER-4 Genel Değerlendirme 09:00
FEN BİLİMLERİ-4 Genel Değerlendirme 09:30
MATEMATİK-3 (Tekrar) Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Uzunluk Ölçme-3) 10:00
MATEMATİK-2 Genel Değerlendirme (Genel Değerlendirme-2) 10:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Bul Bakalım (Adres Tarifi) 11:00
MATEMATİK-1 (Tekrar) Veri Toplama ve Değerlendirme 11:30
TÜRKÇE Cümle ve Metin Yazarken Yazı Kurallarına Uyma 12:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Tasarımcı ve Buluşçu Çocuk (Türkçe, Sanat, Matematik ve Oyun Etkinlikleri) 12:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Genel Değerlendirme 13:30
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Genel Değerlendirme 14:00
MATEMATİK-3 (Tekrar) Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Uzunluk Ölçme-3) 14:30
MATEMATİK-2 (Tekrar) Genel Değerlendirme (Genel Değerlendirme-2) 15:00
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Bul Bakalım (Adres Tarifi) 15:30
MATEMATİK-1 (Tekrar) Veri Toplama ve Değerlendirme 16:00
TÜRKÇE (Tekrar) Cümle ve Metin Yazarken Yazı Kurallarına Uyma 16:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Genel Değerlendirme 17:00
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Genel Değerlendirme 17:30
MATEMATİK-3 (Tekrar) Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Uzunluk Ölçme-3) 18:00
MATEMATİK-2 (Tekrar) Genel Değerlendirme (Genel Değerlendirme-2) 18:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Bul Bakalım (Adres Tarifi) 19:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Tasarımcı ve Buluşçu Çocuk (Türkçe, Sanat, Matematik ve Oyun Etkinlikleri) 19:30
ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar) Turgay TANÜLKÜ (T) 20:30
MATEMATİK-1 (Tekrar) Veri Toplama ve Değerlendirme 21:00
TÜRKÇE (Tekrar) Cümle ve Metin Yazarken Yazı Kurallarına Uyma 21:30

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
TÜRKÇE (Tekrar) Betimlenen Nesne, Eylem ve Olay Resmini Gösterme 00:00
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Ünite Tekrarı/ Üretim, Dağıtım ve Tüketim 09:00
FEN BİLİMLERİ-5 Gösteri Deneyleri 09:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Dış Alım, Dış Satım 10:00
FEN BİLİMLERİ-6 Gösteri Deneyleri 10:30
SOSYAL BİLGİLER-7 Ünite Tekrarı 11:00
FEN BİLİMLERİ-7 Gösteri Deneyleri 11:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Ünite Tekrarı 12:00
FEN BİLİMLERİ-8 Genel Tekrar 12:30
ARAPÇA-6 Tatil Yolunda 13:00
MATEMATİK İki Basamaklı Sayı ile İki Basamaklı Sayıyı Eldesiz Toplama İşlemi 13:30
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Ünite Tekrarı/ Üretim, Dağıtım ve Tüketim 14:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Gösteri Deneyleri 14:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Dış Alım, Dış Satım 15:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Gösteri Deneyleri 15:30
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Ünite Tekrarı 16:00
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Gösteri Deneyleri 16:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Ünite Tekrarı 17:00
FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Genel Tekrar 17:30
ARAPÇA-6 (Tekrar) Tatil Yolunda 18:00
MATEMATİK (Tekrar) İki Basamaklı Sayı ile İki Basamaklı Sayıyı Eldesiz Toplama İşlemi 18:30
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Ünite Tekrarı/ Üretim, Dağıtım ve Tüketim 19:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Gösteri Deneyleri 19:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Dış Alım, Dış Satım 20:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Gösteri Deneyleri 20:30
ÖĞRETMENLER ODASI (Tekrar) Turgay TANÜLKÜ 21:00
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Ünite Tekrarı 21:30
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Gösteri Deneyleri 22:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Ünite Tekrarı 22:30
FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Genel Tekrar 23:00
ARAPÇA-6 (Tekrar) Tatil Yolunda 23:30

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi'nde Günlük/Blog - Soru Çözümü 00:00
MATEMATİK-9 (Tekrar) Verilerin Grafikle Gösteilmesi 00:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nda Gezi Yazısı 01:00
MATEMATİK-10 (Tekrar) Katı Cisimler 01:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Mülakat/Röportaj - Soru Çözümü 02:00
MATEMATİK-11 (Tekrar) Olasılık 02:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı'nda Söylev 03:00
MATEMATİK-12 (Tekrar) Çemberin Analitik İncelenmesi 03:30
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Neler Oluyor Hayatta (Adres Tarifi) 04:00
KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Sakin Mim Harfi, Kalkale, Elif Lam Takısı, Hükmürra 04:30
ARAPÇA-9 (Tekrar) Kültürel Etkinlikler 2 05:00
TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) Genel Tekrar 05:30
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocuk Hakları - Çocuk Dostu Ortamlar 06:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) İskonto Hesapları 06:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Yapım Resmi Çizmek 07:00
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
TARİH-9 Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetimi ve Toplum Yapısı-II 09:00
FİZİK-9 Elektrostatik Ünite Değerlendirme 09:30
TARİH-10 Osmanlı Devleti’nde Vakıfların Sosyal Hayattaki Yeri ve Önemi 10:00
FİZİK-10 Optik Ünite Değerlendirme 10:30
TARİH-11 Kamuoyu – Popüler Kültür - Metropollerin Oluşumu ve Osmanlı Şehirleri 11:00
FİZİK-11 Transformatörler 11:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler/Filistin Sorunu/ Körfez Savaşları/11 Eylül Saldırısı ve Küresel Terör Kavramı/Arap Baharı Kavramı/Irak ve Suriye’deki Gelişmeler 12:00
FİZİK-12 Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları Ünite Değerlendirme 12:30
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Neler Oluyor Hayatta (Zıt Anlam) 13:00
SİYER-10 Genel Değerlendirme 13:30
FIKIH-10 Borsa, Sigorta, Enflasyon, Hileli Satışlar, Karaborsacılık, Yapay Olarak Fiyatlarla Oynama 14:00
HADİS-10 Hadis ve Sünnetin Öğrenilmesi ve Anlaşılması ile İlgili Hadis Metinleri 14:30
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Serbest Meslek Kazanç Defteri -Gider Kayıtları ve Serbest Meslek Kazanç Defteri 15:00
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) El İşlemleri 1 15:30
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Gebelik Dönemi 1 16:00
TARİH-9 (Tekrar) Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetimi ve Toplum Yapısı-II 16:30
FİZİK-9 (Tekrar) Elektrostatik Ünite Değerlendirme 17:00
TARİH-10 (Tekrar) Osmanlı Devleti’nde Vakıfların Sosyal Hayattaki Yeri ve Önemi 17:30
FİZİK-10 (Tekrar) Optik Ünite Değerlendirme 18:00
TARİH-11 (Tekrar) Kamuoyu – Popüler Kültür - Metropollerin Oluşumu ve Osmanlı Şehirleri 18:30
FİZİK-11 (Tekrar) Transformatörler 19:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Bosna Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler/Filistin Sorunu/ Körfez Savaşları/11 Eylül Saldırısı ve Küresel Terör Kavramı/Arap Baharı Kavramı/Irak ve Suriye’deki Gelişmeler 19:30
FİZİK-12 (Tekrar) Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları Ünite Değerlendirme 20:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Neler Oluyor Hayatta (Zıt Anlam) 20:30
SİYER-10 (Tekrar) Genel Değerlendirme 21:00
FIKIH-10 (Tekrar) Borsa, Sigorta, Enflasyon, Hileli Satışlar, Karaborsacılık, Yapay Olarak Fiyatlarla Oynama 21:30
HADİS-10 (Tekrar) Hadis ve Sünnetin Öğrenilmesi ve Anlaşılması ile İlgili Hadis Metinleri 22:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Serbest Meslek Kazanç Defteri -Gider Kayıtları ve Serbest Meslek Kazanç Defteri 22:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) El İşlemleri 1 23:00
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Gebelik Dönemi 1 23:30

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.