22 Aralık Eba Ders Programı

22 Aralık eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 22 Aralık 2020 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Aile (Drama, Müzik, Türkçe ve Sanat Etkinlikleri) 08:00
SOSYAL BİLGİLER-4 İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Çevremizde Neler Var? -1) 09:00
FEN BİLİMLERİ-4 Kuvvetin Etkileri/ Fiziksel Olaylar (Mıknatısın Etki Ettiği Maddeler ve Günlük Hayatımızdaki Yeri) 09:30
HAYAT BİLGİSİ-3 Evimizde Hayat (Planlı Olalım-1) 10:00
FEN BİLİMLERİ-3 Maddeyi Tanıyalım (Neler Öğrendik?-2) 10:30
HAYAT BİLGİSİ-2 Evimizde Hayat (İstek ve İhtiyaçları Sıralama-2) 11:00
MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Toplama ile Çıkarma Arasındaki İlişki-2) 11:30
OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz (Ö, ö) 12:00
HAYAT BİLGİSİ-1 Evimizde Hayat (Evimizin Yeri-2) 12:30
MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-8) 13:00
TÜRKÇE Yeni Öğrendiği Sözcük ve Sözcük Gruplarını Anlamına Uygun Olarak Kullanma 13:30
HAYAT BİLGİSİ 14:00
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Mevsimler, Niçin? Çünkü, Dikte Çalışmaları 14:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Çevremizde Neler Var? -1) 15:00
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Kuvvetin Etkileri/ Fiziksel Olaylar (Mıknatısın Etki Ettiği Maddeler ve Günlük Hayatımızdaki Yeri) 15:30
HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Planlı Olalım-1) 16:00
FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Neler Öğrendik?-2) 16:30
HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Evimizde Hayat (İstek ve İhtiyaçları Sıralama-2) 17:00
MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama ile Çıkarma Arasındaki İlişki-2) 17:30
OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz (Ö, ö) 18:00
HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Evimizin Yeri-2) 18:30
MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-8) 19:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Aile (Drama, Müzik, Türkçe ve Sanat Etkinlikleri) 19:30
ÖĞRETMENLER ODASI Ayşen BİRGÖR 20:30
TÜRKÇE (Tekrar) Yeni Öğrendiği Sözcük ve Sözcük Gruplarını Anlamına Uygun Olarak Kullanma 21:00
HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) 21:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Mevsimler, Niçin? Çünkü, Dikte Çalışmaları 22:00

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
SOSYAL BİLGİLER-5 Nüfus ve Yerleşme 09:00
FEN BİLİMLERİ-5 Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme - Ünite Tekrarı 09:30
SOSYAL BİLGİLER-6 Farklı İklimler Farklı Yaşamlar 10:00
FEN BİLİMLERİ-6 Sabit Süratli Hareket 10:30
SOSYAL BİLGİLER-7 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğüm Var 11:00
FEN BİLİMLERİ-7 Enerji Dönüşümleri 11:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Batı Cephesi 12:00
FEN BİLİMLERİ-8 Periyodik Sistem 12:30
ARAPÇA-6 Vücudun Organları (Birinci Bölüm) 13:00
TÜRKÇE Metindeki Söz Sanatlarını Tespit Etme 13:30
FEN BİLİMLERİ Destek ve Hareket Sistemi 14:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Meyveler, Dikte Çalışması 14:30
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Nüfus ve Yerleşme 15:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme - Ünite Tekrarı 15:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Farklı İklimler Farklı Yaşamlar 16:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Sabit Süratli Hareket 16:30
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğüm Var 17:00
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Enerji Dönüşümleri 17:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Batı Cephesi 18:00
FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Periyodik Sistem 18:30
ARAPÇA-6 (Tekrar) Vücudun Organları (Birinci Bölüm) 19:00
TÜRKÇE (Tekrar) Metindeki Söz Sanatlarını Tespit Etme 19:30
FEN BİLİMLERİ (Tekrar) Destek ve Hareket Sistemi 20:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Meyveler, Dikte Çalışması 20:30
ÖĞRETMENLER ODASI Ayşen BİRGÖR 21:00

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Maliyet ve Satışı Hesaplama 00:00
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Görünüş Çıkarma Uygulaması 00:30
TARİH-9 Orta Çağ'da Dünya/Orta Çağ'da Sosyal, Ekonomik ve Askeri Durum 09:00
FİZİK-9 Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket, Newton’un Hareket Kanunları - I 09:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Hz. Âişe (r.a.), Hz. Fatıma, Esma binti Ebi Bekir 10:00
TARİH-10 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 10:30
FİZİK-10 Gaz ve Açık Hava Basıncı 11:00
TARİH-11 Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı/Osmanlı Devleti'nde Çözülmeye Karşı Önlemler 11:30
FİZİK-11 İki Boyutta Hareket Eğik Atış 12:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Mili Mücadele/Mudanya'dan Lozan'a 12:30
FİZİK-12 Basit Harmonik Hareket - IV 13:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Meyveler, Kaç Kilo?/Kaç Tane? Hece Çalışması 13:30
SİYER-10 Mekke Dönemi ve İşkence 14:00
FIKIH 10 Hüküm, Vad’i Hükümler, Teklifî Hükümler: Ef’al-i Mükellefin 14:30
HADİS 10 Hadislerin Tedvin veTasnifi 15:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 İşçi Statüsünde Çalışan İşlemleri-1 15:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Kılavuz Çekme 16:00
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Lohusalık Döneminde Uygulanabilecek Egzersizler 16:30
TARİH-9 (Tekrar) Orta Çağ'da Dünya/Orta Çağ'da Sosyal, Ekonomik ve Askeri Durum 17:00
FİZİK-9 (Tekrar) Dengelenmiş ve Dengelenmemiş Kuvvetler Etkisinde Hareket, Newton’un Hareket Kanunları - I 17:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Hz. Âişe (r.a.), Hz. Fatıma, Esma binti Ebi Bekir 18:00
TARİH-10 (Tekrar) Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 18:30
FİZİK-10 (Tekrar) Gaz ve Açık Hava Basıncı 19:00
TARİH-11 (Tekrar) Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı/Osmanlı Devleti'nde Çözülmeye Karşı Önlemler 19:30
FİZİK-11 (Tekrar) İki Boyutta Hareket Eğik Atış 20:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Mili Mücadele/Mudanya'dan Lozan'a 20:30
FİZİK-12 (Tekrar) Basit Harmonik Hareket - IV 21:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Meyveler, Kaç Kilo?/Kaç Tane? Hece Çalışması 21:30
SİYER-10 (Tekrar) Mekke Dönemi ve İşkence 22:00
FIKIH 10 (Tekrar) Hüküm, Vad’i Hükümler, Teklifî Hükümler: Ef’al-i Mükellefin 22:30
HADİS 10 (Tekrar) Hadislerin Tedvin veTasnifi 23:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) İşçi Statüsünde Çalışan İşlemleri-1 23:30

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.