15 Aralık Eba Ders Programı

15 Aralık eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 15 Aralık 2020 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Aile (Türkçe ve Müzik Etkinlikleri) 08:00
SOSYAL BİLGİLER-4 İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yer Tarifi Yapalım-1) 09:00
FEN BİLİMLERİ-4 Kuvvetin Etkileri/ Fiziksel Olaylar (Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Şekil Değiştirici Etkisi) 09:30
HAYAT BİLGİSİ-3 Evimizde Hayat (Evimizde Tasarruf-1) 10:00
FEN BİLİMLERİ-3 Maddeyi Tanıyalım (Güvenlik Önlemleri) 10:30
HAYAT BİLGİSİ-2 Evimizde Hayat (Günlük Plan-1) 11:00
MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Toplama Problemleri-3) 11:30
OKUYORUM YAZIYORUM Okuma Yazma Etkinlikleri 12:00
HAYAT BİLGİSİ-1 Evimizde Hayat (Aile Hayatının Önemi-1) 12:30
MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-5) 13:00
TÜRKÇE Verilen Resimler Arasındaki Farkları İşaretleme 13:30
HAYAT BİLGİSİ Güneş, Ay, Dünya ve Yıldızlar 14:00
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Bugün Hava Nasıl? Olumsuzluk (-ma, -me)/Şimdiki Zaman, F-f Sesi 14:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yer Tarifi Yapalım-1) 15:00
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Kuvvetin Etkileri/ Fiziksel Olaylar (Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Şekil Değiştirici Etkisi) 15:30
HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Evimizde Tasarruf-1) 16:00
FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Güvenlik Önlemleri) 16:30
HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Evimizde Hayat (Günlük Plan-1) 17:00
MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama Problemleri-3) 17:30
OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Okuma Yazma Etkinlikleri 18:00
HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Aile Hayatının Önemi-1) 18:30
MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-5) 19:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Aile (Türkçe ve Müzik Etkinlikleri) 19:30
ÖĞRETMENLER ODASI Orhan AYHAN 20:30
TÜRKÇE (Tekrar) Verilen Resimler Arasındaki Farkları İşaretleme 21:00
HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Güneş, Ay, Dünya ve Yıldızlar 21:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Bugün Hava Nasıl? Olumsuzluk (-ma, -me)/Şimdiki Zaman, F-f Sesi 22:00

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
SOSYAL BİLGİLER-5 İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi 09:00
FEN BİLİMLERİ-5 Sürtünme Kuvveti 09:30
SOSYAL BİLGİLER-6 Türkiye'nin Beşerî Coğrafyası 10:00
FEN BİLİMLERİ-6 Kuvvet ve Hareket 10:30
SOSYAL BİLGİLER-7 Nedenleriyle ve Sonuçlarıyla Göç 11:00
FEN BİLİMLERİ-7 Kuvvet ve Enerji 11:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Doğu ve Güney Cepheleri 12:00
FEN BİLİMLERİ-8 Basınç - Ünite Tekrarı 12:30
ARAPÇA-6 Akşam Yemeğinde (İkinci Bölüm) 13:00
TÜRKÇE Eş Sesli Sözcükler 13:30
FEN BİLİMLERİ Güneş, Dünya ve Ay, Güneş Sistemi, Güneş ve Ay Tutulmaları 14:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Mevsimler–Niçin? Çünkü… Dikte Çalışması 14:30
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi 15:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Sürtünme Kuvveti 15:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Türkiye'nin Beşerî Coğrafyası 16:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Kuvvet ve Hareket 16:30
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Nedenleriyle ve Sonuçlarıyla Göç 17:00
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Kuvvet ve Enerji 17:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Doğu ve Güney Cepheleri 18:00
FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Basınç - Ünite Tekrarı 18:30
ARAPÇA-6 (Tekrar) Akşam Yemeğinde (İkinci Bölüm) 19:00
TÜRKÇE (Tekrar) Eş Sesli Sözcükler 19:30
FEN BİLİMLERİ (Tekrar) Güneş, Dünya ve Ay, Güneş Sistemi, Güneş ve Ay Tutulmaları 20:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Mevsimler–Niçin? Çünkü… Dikte Çalışması 20:30
YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Orhan AYHAN 21:00

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Maliyet ve Satışı Hesaplama 00:00
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Kenarları Kavisli Parçaların Üç Görünüşü 00:30
TARİH-9 Orta Çağ'da Dünya/Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 09:00
FİZİK-9 Kuvvet 09:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 "Mus’ab b. Umeyr, Üsame b. Zeyd, Cafer b. Ebi Talib" 10:00
TARİH-10 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 10:30
FİZİK-10 Sıvı basınç kuvveti 11:00
TARİH-11 Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı/Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler 11:30
FİZİK-11 İki Boyutta Hareket Yatay Atış 12:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Mili Mücadele/Batı Cephesi 12:30
FİZİK-12 Basit Harmonik Hareket - III 13:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Mevsimler, Hece Çalışması 13:30
SİYER-10 Mekke’de İslam Davetine Tepkiler, Mekke’de İslam’ı Kabul Edenlerin Genel Özellikleri, Müşriklerin İslam Davetine Karşı Çıkma Sebepleri 14:00
FIKIH-10 Ehliyet, Ehliyetin Şartları, Ehliyeti Kısıtlayan Durumlar 14:30
HADİS-10 Tâbiîn Döneminde Hadis 15:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri -2 15:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Vidanın Tanımı, Vİda Çeşitleri, Kılavuzlar,Vida Tarağı, Kırık Kılavuzu Çıkarma, lle Kılavuz Çekme 16:00
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Lohusalık Döneminde Bakım 16:30
TARİH-9 (Tekrar) Orta Çağ'da Dünya/Orta Çağ'da Siyasi Yapılar 17:00
FİZİK-9 (Tekrar) Kuvvet 17:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) "Mus’ab b. Umeyr, Üsame b. Zeyd, Cafer b. Ebi Talib" 18:00
TARİH-10 (Tekrar) Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Türk Devletlerinin Liderlik Mücadelesi 18:30
FİZİK-10 (Tekrar) Sıvı basınç kuvveti 19:00
TARİH-11 (Tekrar) Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı/Osmanlı Sosyo-Ekonomik Yapısında Değişiklikler 19:30
FİZİK-11 (Tekrar) İki Boyutta Hareket Yatay Atış 20:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Mili Mücadele/Batı Cephesi 20:30
FİZİK-12 (Tekrar) Basit Harmonik Hareket - III 21:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Mevsimler, Hece Çalışması 21:30
SİYER-10 (Tekrar) Mekke’de İslam Davetine Tepkiler, Mekke’de İslam’ı Kabul Edenlerin Genel Özellikleri, Müşriklerin İslam Davetine Karşı Çıkma Sebepleri 22:00
FIKIH-10 (Tekrar) Ehliyet, Ehliyetin Şartları, Ehliyeti Kısıtlayan Durumlar 22:30
HADİS-10 (Tekrar) Tâbiîn Döneminde Hadis 23:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri -2 23:30

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.