12 Ocak Eba Ders Programı

12 Ocak eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 12 Ocak 2021 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Beslenme (Oyun, Müzik,Türkçe ve Matematik Etkinlikleri) 08:00
SOSYAL BİLGİLER-4 İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Doğal Afetlere Hazır Olalım-1) 09:00
FEN BİLİMLERİ-4 Maddenin Özellikleri (Maddenin Özellikleri-Değerlendirme) 09:30
HAYAT BİLGİSİ-3 Sağlıklı Hayat (Satın Alırken-2) 10:00
FEN BİLİMLERİ-3 Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık Kaynakları) 10:30
HAYAT BİLGİSİ-2 Sağlıklı Hayat (Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurumları-2) 11:00
MATEMATİK-2 Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Yapılar Oluşturma-1) 11:30
OKUYORUM YAZIYORUM Okuma Yazma Etkinlikleri 12:00
HAYAT BİLGİSİ-1 Okuma Yazma Etkinlikleri 12:30
MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-8) 13:00
TÜRKÇE Metin Okuma ve Anlatma 13:30
HAYAT BİLGİSİ Kişisel Temizliğini Yapma 14:00
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Benim Dolabım, Hangi Hediyeyi Alayım? Okuma Çalışmaları 14:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Doğal Afetlere Hazır Olalım-1) 15:00
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddenin Özellikleri-Değerlendirme) 15:30
HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Satın Alırken-2) 16:00
FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Çevremizdeki Işık ve Sesler (Işık Kaynakları) 16:30
HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Sağlık Çalışanları ve Sağlık Kurumları-2) 17:00
MATEMATİK-2 (Tekrar) Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Yapılar Oluşturma-1) 17:30
OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Okuma Yazma Etkinlikleri 18:00
HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okuma Yazma Etkinlikleri 18:30
MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlemi-8) 19:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Beslenme (Oyun, Müzik,Türkçe ve Matematik Etkinlikleri) 19:30
ÖĞRETMENLER ODASI Doç. Dr. Nazmi AĞIL 20:30
TÜRKÇE (Tekrar) Metin Okuma ve Anlatma 21:00
HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Kişisel Temizliğini Yapma 21:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Benim Dolabım, Hangi Hediyeyi Alayım? Okuma Çalışmaları 22:00

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
SOSYAL BİLGİLER-5 Doğru ve Güvenilir Bilgi, Sanal Ortamda Güvenlik 09:00
FEN BİLİMLERİ-5 Isı ve Sıcaklık 09:30
SOSYAL BİLGİLER-6 Bilim ve Teknolojide Değişim 10:00
FEN BİLİMLERİ-6 Yoğunluk 10:30
SOSYAL BİLGİLER-7 Bilimin Öncüleri 11:00
FEN BİLİMLERİ-7 Moleküller 11:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması, Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele 12:00
FEN BİLİMLERİ-8 pH Kavramı 12:30
ARAPÇA-6 Hastanede (İkinci Bölüm) 13:00
TÜRKÇE Zarfların Metnin Anlamına Olan Katkısını Açıklama 13:30
FEN BİLİMLERİ İnsan ve Çevre İlişkisi 14:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Nezaket İfadeleri- Okuma-Anlama Çalışması 14:30
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Doğru ve Güvenilir Bilgi, Sanal Ortamda Güvenlik 15:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Isı ve Sıcaklık 15:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Bilim ve Teknolojide Değişim 16:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Yoğunluk 16:30
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Bilimin Öncüleri 17:00
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Moleküller 17:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması, Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele 18:00
FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) pH Kavramı 18:30
ARAPÇA-6 (Tekrar) Hastanede (İkinci Bölüm) 19:00
TÜRKÇE (Tekrar) Zarfların Metnin Anlamına Olan Katkısını Açıklama 19:30
FEN BİLİMLERİ (Tekrar) İnsan ve Çevre İlişkisi 20:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Nezaket İfadeleri- Okuma-Anlama Çalışması 20:30
YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Doç. Dr. Nazmi AĞIL 21:00

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Satış Üzerinden Verilen Orana Göre Kâr Zarar Tutarını Hesaplama 00:00
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Açısal (Döndürülmüş) Kesit 00:30
TARİH-9 Orta Çağ'da Dünya/Orta Çağ'da Ordu 09:00
FİZİK-9 Sürtünme Kuvveti 09:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Din, Kültür ve Sanat, Mimari, Edebiyat, Mimari 10:00
TARİH-10 Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler/Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 10:30
FİZİK-10 Kaldırma Kuvveti - 2 11:00
TARİH-11 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 11:30
FİZİK-11 İtme ve Çizgisel Momentum 12:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler 12:30
FİZİK-12 Su Dalgalarında Girişim Olayı 13:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Nezaket İfadeleri- Okuma-Anlama 13:30
SİYER-10 Boykot Yılları 14:00
FIKIH-10 Fer’i Deliller, İcma, Kıyas, Sahabe Kavli, İstihsan 14:30
HADİS-10 Tedvin ve Tasnif Sonrası Hadis Çalışmaları 15:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Bağımsız Çalışan İşlemleri , Devlet Memuru Statüsünde Çalışan İşlemleri 15:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Kesici Takım Çeşitleri, Kesici Takım Seçimi ve Kater Türleri 16:00
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 "BEBEKLİK DÖNEMİNDE BESLENME 1. Doğal Beslenme 2. Yapay Beslenme (Suni Beslenme) 3. Karışık Beslenme " 16:30
TARİH-9 (Tekrar) Orta Çağ'da Dünya/Orta Çağ'da Ordu 17:00
FİZİK-9 (Tekrar) Sürtünme Kuvveti 17:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Din, Kültür ve Sanat, Mimari, Edebiyat, Mimari 18:00
TARİH-10 (Tekrar) Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler/Yeniçeriler ve Devşirme Sistemi 18:30
FİZİK-10 (Tekrar) Kaldırma Kuvveti - 2 19:00
TARİH-11 (Tekrar) Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/ Osmanlı Devleti'nin Siyasi Varlığına Yönelik Tehditler 19:30
FİZİK-11 (Tekrar) İtme ve Çizgisel Momentum 20:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Siyasi Alanda Meydana Gelen Gelişmeler 20:30
FİZİK-12 (Tekrar) Su Dalgalarında Girişim Olayı 21:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Nezaket İfadeleri- Okuma-Anlama 21:30
SİYER-10 (Tekrar) Boykot Yılları 22:00
FIKIH-10 (Tekrar) Fer’i Deliller, İcma, Kıyas, Sahabe Kavli, İstihsan 22:30
HADİS-10 (Tekrar) Tedvin ve Tasnif Sonrası Hadis Çalışmaları 23:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Bağımsız Çalışan İşlemleri , Devlet Memuru Statüsünde Çalışan İşlemleri 23:30

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.