08 Aralık Eba Ders Programı

08 Aralık eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 08 Aralık 2020 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Oyun, Sanat, Türkçe, Müzik ve Fen Etkinlikleri) 08:00
SOSYAL BİLGİLER-4 İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yönlerimiz -1) 09:00
FEN BİLİMLERİ-4 Kuvvetin Etkileri/ Fiziksel Olaylar (Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkisi) 09:30
HAYAT BİLGİSİ-3 Evimizde Hayat (Tekno Ailesini Tanıyoruz-1) 10:00
FEN BİLİMLERİ-3 Maddeyi Tanıyalım (Maddeyi Niteleyen Özellikler-4) 10:30
HAYAT BİLGİSİ-2 Evimizde Hayat (Evdeki Kaynakları Dikkatli Kullanmak-2) 11:00
MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Tema Değerlendirme) 11:30
OKUYORUM YAZIYORUM Sesleri Tanıyoruz ( T, t ) 12:00
HAYAT BİLGİSİ-1 Okulumuzda Hayat (Araç Gereçlerimizi Seçiyoruz-1) 12:30
MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-2) 13:00
TÜRKÇE Verilen Kelimeler Arasından Tekil/ Çoğul İsimleri Bulma 13:30
HAYAT BİLGİSİ Haftanın Günlerini Ayırt Etme 14:00
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Nereye? Ne İle? , H-h Sesi 14:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yönlerimiz -1) 15:00
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Kuvvetin Etkileri/ Fiziksel Olaylar (Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkisi) 15:30
HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Tekno Ailesini Tanıyoruz-1) 16:00
FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Maddeyi Niteleyen Özellikler-4) 16:30
HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Evimizde Hayat (Evdeki Kaynakları Dikkatli Kullanmak-2) 17:00
MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Tema Değerlendirme) 17:30
OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Sesleri Tanıyoruz ( T, t ) 18:00
HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Okulumuzda Hayat (Araç Gereçlerimizi Seçiyoruz-1) 18:30
MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-2) 19:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Önemli Kişiler, Yerler, Olaylar ve Şeyler (Oyun, Sanat, Türkçe, Müzik ve Fen Etkinlikleri) 19:30
ÖĞRETMENLER ODASI Altan ERKEKLİ 20:30
TÜRKÇE (Tekrar) Verilen Kelimeler Arasından Tekil/ Çoğul İsimleri Bulma 21:00
HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Haftanın Günlerini Ayırt Etme 21:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Nereye? Ne İle? , H-h Sesi 22:00

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
SOSYAL BİLGİLER-5 Yeryüzü Şekilleri 09:00
FEN BİLİMLERİ-5 Sürtünme Kuvveti 09:30
SOSYAL BİLGİLER-6 Ülkemizin Coğrafi Özellikleri 10:00
FEN BİLİMLERİ-6 Vücudumuzdaki Sistemler - Ünite Tekrarı 10:30
SOSYAL BİLGİLER-7 Türkiye Nüfusunun Özellikleri 11:00
FEN BİLİMLERİ-7 Kuvvet ve Enerji 11:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Geçersiz Bir Antlaşma : Sevr Antlaşması 12:00
FEN BİLİMLERİ-8 Açık Hava Basıncı - Günlük Yaşamda Basınç 12:30
ARAPÇA-6 Akşam Yemeğinde (Birinci Bölüm) 13:00
TÜRKÇE Cümle Türlerini Tanıma 13:30
FEN BİLİMLERİ Besinler ve Özellikleri 14:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Hava Durumu, Bugün Hava Nasıl?, Dikte Çalışması 14:30
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Yeryüzü Şekilleri 15:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Sürtünme Kuvveti 15:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Ülkemizin Coğrafi Özellikleri 16:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Vücudumuzdaki Sistemler - Ünite Tekrarı 16:30
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Türkiye Nüfusunun Özellikleri 17:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Geçersiz Bir Antlaşma : Sevr Antlaşması 18:00
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Kuvvet ve Enerji 18:30
ARAPÇA-6 (Tekrar) Akşam Yemeğinde (Birinci Bölüm) 19:00
TÜRKÇE (Tekrar) Cümle Türlerini Tanıma 19:30
FEN BİLİMLERİ (Tekrar) Besinler ve Özellikleri 20:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Hava Durumu, Bugün Hava Nasıl?, Dikte Çalışması 20:30
YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Altan ERKEKLİ 21:00

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Dış Yüzde ve KDV'nin Hesaplanması 00:00
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Görünüş Çıkarma Uygulaması 00:30
TARİH-9 İnsanlığın İlk Dönemleri/ Kanunlar Doğuyor 09:00
FİZİK-9 "İvmeli Hareket Konu Değerlendirme" 09:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 "Bazı Genç Sahâbeler: Hz. Ali (r.a.), Erkam b. Ebi’l-Erkam " 10:00
TARİH-10 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 10:30
FİZİK-10 Durgun Sıvıların Basıncı 11:00
TARİH-11 Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı/Yeniçağ Başlarında Avrupa'da Meydana Gelen Değişmeler 11:30
FİZİK-11 "Bir boyutta sabit ivmeli Hareket SORU ÇÖZÜMÜ" 12:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Mili Mücadele/Batı Cephesi 12:30
FİZİK-12 Basit Harmonik Hareket - II 13:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Bugün Hava Nasıl?, Olumsuzluk (Değil), Duygu Durumları, Hece Çalışması 13:30
SİYER-10 İlk Vahiy, Gizli ve Açık Davet, İlk Müslümanlar 14:00
FIKIH-10 Fıkıh İlminde Yeni Gelişmeler 14:30
HADİS-10 Sahabe Döneminde Hadis 15:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri-1 15:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Raybalama Tanımı, Çeşitleri, Raybalama Payı, Raybalama İşlem Sırası ve Raybalama 16:00
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Lohusalıkta Görülen Şikayetler 16:30
TARİH-9 (Tekrar) İnsanlığın İlk Dönemleri/ Kanunlar Doğuyor 17:00
FİZİK-9 (Tekrar) "İvmeli Hareket Konu Değerlendirme" 17:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) "Bazı Genç Sahâbeler: Hz. Ali (r.a.), Erkam b. Ebi’l-Erkam " 18:00
TARİH-10 (Tekrar) Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) /Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri 18:30
FİZİK-10 (Tekrar) Durgun Sıvıların Basıncı 19:00
TARİH-11 (Tekrar) Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı/Yeniçağ Başlarında Avrupa'da Meydana Gelen Değişmeler 19:30
FİZİK-11 (Tekrar) "Bir boyutta sabit ivmeli Hareket SORU ÇÖZÜMÜ" 20:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Mili Mücadele/Batı Cephesi 20:30
FİZİK-12 (Tekrar) Basit Harmonik Hareket - II 21:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Bugün Hava Nasıl?, Olumsuzluk (Değil), Duygu Durumları, Hece Çalışması 21:30
SİYER-10 (Tekrar) İlk Vahiy, Gizli ve Açık Davet, İlk Müslümanlar 22:00
FIKIH-10 (Tekrar) Fıkıh İlminde Yeni Gelişmeler 22:30
HADİS-10 (Tekrar) Sahabe Döneminde Hadis 23:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri-1 23:30

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.