07 Haziran Eba Ders Programı

07 Haziran eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 07 Haziran 2021 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Bir Şeyden Çok Şey (Oyun, Matematik ve Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri) 07:00
1-2-3-4 TBA Bitkileri ve Hayvanları Tanıyalım 07:50
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Tasarımcı ve Buluşçu Çocuk (Matematik, Sanat, Oyun ve Müzik Etkinlikleri) 08:00
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
TÜRKÇE-4 Sanat (Sanat Şarkısı) 09:00
MATEMATİK-4 Ölçme (Tartma-4) 09:30
TÜRKÇE-3 Sağlık ve Spor (Eş Sesli - Sesteş Sözcükler- 2) 10:00
TÜRKÇE-2 Bilim ve Teknoloji (Dinleme Kuralları) 10:30
MATEMATİK-2 Uzunluk Ölçme (Uzunluk Ölçüleri ile Problem Çözme) 11:00
TÜRKÇE-1 Bilim ve Teknoloji (Başıma İcat Çıkardım!) 11:30
KAVRAM ÖĞRETİMİ Şekil Kavramı (Üçgen) 12:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Tasarımcı ve Buluşçu Çocuk (Matematik, Sanat, Oyun ve Müzik Etkinlikleri) 12:30
TÜRKÇE-4 (Tekrar) Sanat (Sanat Şarkısı) 13:30
MATEMATİK-4 (Tekrar) Ölçme (Tartma-4) 14:00
TÜRKÇE-3 (Tekrar) Sağlık ve Spor (Eş Sesli - Sesteş Sözcükler- 2) 14:30
TÜRKÇE-2 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Dinleme Kuralları) 15:00
MATEMATİK-2 (Tekrar) Uzunluk Ölçme (Uzunluk Ölçüleri ile Problem Çözme) 15:30
TÜRKÇE-1 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Başıma İcat Çıkardım!) 16:00
KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar) Şekil Kavramı (Üçgen) 16:30
TÜRKÇE-4 (Tekrar) Sanat (Sanat Şarkısı) 17:00
MATEMATİK-4 (Tekrar) Ölçme (Tartma-4) 17:30
TÜRKÇE-3 (Tekrar) Sağlık ve Spor (Eş Sesli - Sesteş Sözcükler- 2) 18:00
TÜRKÇE-2 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Dinleme Kuralları) 18:30
MATEMATİK-2 (Tekrar) Uzunluk Ölçme (Uzunluk Ölçüleri ile Problem Çözme) 19:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Tasarımcı ve Buluşçu Çocuk (Matematik, Sanat, Oyun ve Müzik Etkinlikleri) 19:30
VELİ KUŞAĞI - BİZDEN Prof. Dr. Belma TUĞRUL 20:30
TÜRKÇE-1 (Tekrar) Bilim ve Teknoloji (Başıma İcat Çıkardım!) 21:00
KAVRAM ÖĞRETİMİ (Tekrar) Şekil Kavramı (Üçgen) 21:30

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
TÜRKÇE-5 Grafik ve Tablo Yorumlama 09:00
MATEMATİK-5 Dikdörtgenler Prizmasının Temel Elemanları 09:30
TÜRKÇE-6 Metin Türleri : Gezi Yazısı, Anı, Mektup 10:00
MATEMATİK-6 Hacim Ölçme Birimleri 10:30
TÜRKÇE-7 Yazım Kuralları 11:00
MATEMATİK-7 Verileri Sütun, Daire veya Çizgi Grafiği ile Gösterme 11:30
TÜRKÇE-8 Örnek Soru Çözümü 12:00
MATEMATİK-8 Dik Dairesel Silindirin Hacmi 12:30
ARAPÇA-5 Okulum 2 13:00
TÜRKÇE Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme 13:30
TÜRKÇE-5 (Tekrar) Grafik ve Tablo Yorumlama 14:00
MATEMATİK-5 (Tekrar) Dikdörtgenler Prizmasının Temel Elemanları 14:30
TÜRKÇE-6 (Tekrar) Metin Türleri : Gezi Yazısı, Anı, Mektup 15:00
MATEMATİK-6 (Tekrar) Hacim Ölçme Birimleri 15:30
TÜRKÇE-7 (Tekrar) Yazım Kuralları 16:00
MATEMATİK-7 (Tekrar) Verileri Sütun, Daire veya Çizgi Grafiği ile Gösterme 16:30
TÜRKÇE-8 (Tekrar) Örnek Soru Çözümü 17:00
MATEMATİK-8 (Tekrar) Dik Dairesel Silindirin Hacmi 17:30
ARAPÇA-5 (Tekrar) Okulum 2 18:00
TÜRKÇE (Tekrar) Çeşitli Türde Anlatıları Dinledikten Sonra İlgili Sorulara Cevap Verme 18:30
TÜRKÇE-5 (Tekrar) Grafik ve Tablo Yorumlama 19:00
MATEMATİK-5 (Tekrar) Dikdörtgenler Prizmasının Temel Elemanları 19:30
TÜRKÇE-6 (Tekrar) Metin Türleri : Gezi Yazısı, Anı, Mektup 20:00
MATEMATİK-6 (Tekrar) Hacim Ölçme Birimleri 20:30
YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN Prof. Dr. Belma TUĞRUL 21:00
TÜRKÇE-7 (Tekrar) Yazım Kuralları 21:30
MATEMATİK-7 (Tekrar) Verileri Sütun, Daire veya Çizgi Grafiği ile Gösterme 22:00
TÜRKÇE-8 (Tekrar) Örnek Soru Çözümü 22:30
MATEMATİK-8 (Tekrar) Dik Dairesel Silindirin Hacmi 23:00
ARAPÇA-5 (Tekrar) Okulum 2 23:30

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Anlatım Bozuklukları 00:00
MATEMATİK-11 (Tekrar) Katı Cisimler II 00:10
TARİH-11 (Tekrar) Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ekonomik Hayat Üzerinde Kontrol Sağlamaya Yönelik Çabalar 00:30
FİZİK-11 (Tekrar) Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme-II (İndüksiyon Akımı ) 00:40
FELSEFE-11 (Tekrar) 20. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşlerinin Analizi ( H. Bergson) 00:50
COĞRAFYA-11 (Tekrar) Doğal Kaynak ve Arazi Kullanımına İlişkin Uygulamaların Çevre Üzerindeki Etkileri 01:00
KİMYA-11 (Tekrar) Sulu Çözelti Dengeleri I 01:10
İNGİLİZCE-11 (Tekrar) Values and Norms-Part A 01:20
BİYOLOJİ-11 (Tekrar) Komünitede Türler Arasındaki Simbiyotik İlişkiler ve Süksesyon 01:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11 (Tekrar) Hıristiyanlık - II 01:40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 1960 Sonrası Türk Edebiyatı'nda Deneme 02:00
MATEMATİK-12 (Tekrar) Belirli İntegral ve Uygulamaları IV 02:10
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) 1960 Askerî Darbesi, 1971 Askerî Muhtırası ve 1980 Askerî Darbesi/1961 ve 1982 Anayasaları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar/1960 Sonrası Yaşanan İç ve Dış Göçlerin Sosyal ve Ekonomik Hayata Etkileri/1960 Sonrası Ekonomide Yaşanan Gelişmeler/1960 Sonrası İletişim ve Ulaşımdaki Gelişmeler 02:30
FİZİK-12 (Tekrar) Görüntüleme Teknolojileri 02:40
COĞRAFYA-12 (Tekrar) Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar, Günümüz Çatışma Alanları 03:00
KİMYA-12 (Tekrar) Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler I 03:10
İNGİLİZCE-12 (Tekrar) Preparation For University Entrance Exam-Part 21 03:20
BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Canlılar ve Çevre-I 03:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Budizm - II 03:40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Dünya Edebiyatı 04:00
MATEMATİK-12 (Tekrar) Belirli İntegral ve Uygulamaları III 04:20
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Küreselleşen Dünya 04:40
FİZİK-12 (Tekrar) Radyoaktivite ve Özel Görelilik 05:00
COĞRAFYA-12 (Tekrar) Atıklar ve Geri Dönüşüm 05:20
KİMYA-12 (Tekrar) Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler 05:30
BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Bitkilerde Eşeyli Üreme 06:00
Geometri (Tekrar) Çemberin Analitik İncelenmesi-II 06:20
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) İslam ve Bilim - III 06:40
FELSEFE-12 (Tekrar) Sembolik Mantık: Niceleme Mantığı 06:50
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Cumhuriyet Dönemi'nde Günlük 09:00
MATEMATİK-9 Üçgenin Alanı 09:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Haber Metni (Genel Ağ Haberleri) 10:00
MATEMATİK-10 Katı Cisimler 10:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 Mülakat (Cumhuriyet Dönemi Öncesi ve Cumhuriyet Dönemi) 11:00
MATEMATİK-11 Katı Cisimler 11:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev 12:00
MATEMATİK-12 İntegral 12:30
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Neler Oluyor Hayatta (Adres Tarifi) 13:00
KUR'AN-I KERİM (Tekrar) İdgam-ı Meal Gunne, İdgam-ı Bila Gunne, İzhar, İhfa 13:30
ARAPÇA-9 Zamanı Değerlendirme 2 14:00
TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 Ziyaret Adabı 14:30
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Çocukları Tanıma Teknikleri Kullanarak Veri Toplama 15:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 İskonto Hesapları 15:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Yapım Resmi Çizmek 16:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi'nde Günlük 16:30
MATEMATİK-9 (Tekrar) Üçgenin Alanı 17:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Haber Metni (Genel Ağ Haberleri) 17:30
MATEMATİK-10 (Tekrar) Katı Cisimler 18:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Mülakat (Cumhuriyet Dönemi Öncesi ve Cumhuriyet Dönemi) 18:30
MATEMATİK-11 (Tekrar) Katı Cisimler 19:00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Cumhuriyet Dönemi’nde Söylev 19:30
MATEMATİK-12 (Tekrar) İntegral 20:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Neler Oluyor Hayatta (Adres Tarifi) 20:30
KUR'AN-I KERİM (Tekrar) İdgam-ı Meal Gunne, İdgam-ı Bila Gunne, İzhar, İhfa 21:00
ARAPÇA-9 (Tekrar) Zamanı Değerlendirme 2 21:30
TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) Ziyaret Adabı 22:00
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocukları Tanıma Teknikleri Kullanarak Veri Toplama 22:30
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) İskonto Hesapları 23:00
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Yapım Resmi Çizmek 23:30

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.