05 Ocak Eba Ders Programı

05 Ocak eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 05 Ocak 2021 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Beslenme (Matematik, Türkçe, Müzik ve Oyun Etkinlikleri) 08:00
SOSYAL BİLGİLER-4 İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yaşadığım Yer-1) 09:00
FEN BİLİMLERİ-4 Maddenin Özellikleri (Maddenin Ölçülebilir Özellikleri/ Kütle) 09:30
HAYAT BİLGİSİ-3 Sağlıklı Hayat (Kişisel Bakımımızı Yaparken) 10:00
FEN BİLİMLERİ-3 Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri- Neler Öğrendik?) 10:30
HAYAT BİLGİSİ-2 Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Bir Yaşam İçin Temizliğin Önemi-1) 11:00
MATEMATİK-2 Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Çözme-1) 11:30
OKUYORUM YAZIYORUM Okuma Yazma Etkinlikleri 12:00
HAYAT BİLGİSİ-1 Evimizde Hayat (Gün İçerisinde Neler Yapabileceğini Planlar-1) 12:30
MATEMATİK-1 Doğal Sayılar (Çıkarma İşlem-5) 13:00
TÜRKÇE Cümlelerin Anlamlarını ve Söz Dizimlerini Ayırt Etme 13:30
HAYAT BİLGİSİ Kitle İletişim Araçlarını Kullanırken Beden Sağlığını Korumaya Özen Gösterme 14:00
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Giyecekler, Dikte Çalışmaları 14:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yaşadığım Yer-1) 15:00
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Maddenin Özellikleri (Maddenin Ölçülebilir Özellikleri/ Kütle) 15:30
HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Kişisel Bakımımızı Yaparken) 16:00
FEN BİLİMLERİ-3 (Tekrar) Maddeyi Tanıyalım (Maddenin Halleri- Neler Öğrendik?) 16:30
HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Sağlıklı Hayat (Sağlıklı Bir Yaşam İçin Temizliğin Önemi-1) 17:00
MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Sıvıları Ölçme Birimleriyle İlgili Problem Çözme-1) 17:30
OKUYORUM YAZIYORUM (Tekrar) Okuma Yazma Etkinlikleri 18:00
HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Gün İçerisinde Neler Yapabileceğini Planlar-1) 18:30
MATEMATİK-1 (Tekrar) Doğal Sayılar (Çıkarma İşlem-5) 19:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Beslenme (Matematik, Türkçe, Müzik ve Oyun Etkinlikleri) 19:30
ÖĞRETMENLER ODASI 20:30
TÜRKÇE (Tekrar) Cümlelerin Anlamlarını ve Söz Dizimlerini Ayırt Etme 21:00
HAYAT BİLGİSİ (Tekrar) Kitle İletişim Araçlarını Kullanırken Beden Sağlığını Korumaya Özen Gösterme 21:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Giyecekler, Dikte Çalışmaları 22:00

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
SOSYAL BİLGİLER-5 Teknoloji ve Toplum 09:00
FEN BİLİMLERİ-5 Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 09:30
SOSYAL BİLGİLER-6 Hayatımızdaki Sosyal Bilimler 10:00
FEN BİLİMLERİ-6 Maddenin Tanecikli Yapısı 10:30
SOSYAL BİLGİLER-7 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere 11:00
FEN BİLİMLERİ-7 Maddenin Tanecikli Yapısı 11:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Direnişten Dirilişe: Sakarya’dan Büyük Taarruz’a 12:00
FEN BİLİMLERİ-8 Asitler ve Bazlar 12:30
ARAPÇA-6 Hastanede (Birinci Bölüm) 13:00
TÜRKÇE Metindeki Söz Sanatlarını Tespit Etme 13:30
FEN BİLİMLERİ Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi ve Boşaltım Sistemi 14:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Alışveriş, Okuma-Anlama Çalışması 14:30
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Teknoloji ve Toplum 15:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Maddenin Ayırt Edici Özellikleri 15:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Hayatımızdaki Sosyal Bilimler 16:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Maddenin Tanecikli Yapısı 16:30
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere 17:00
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Maddenin Tanecikli Yapısı 17:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Direnişten Dirilişe: Sakarya’dan Büyük Taarruz’a 18:00
FEN BİLİMLERİ-8 (Tekrar) Asitler ve Bazlar 18:30
ARAPÇA-6 (Tekrar) Hastanede (Birinci Bölüm) 19:00
TÜRKÇE (Tekrar) Metindeki Söz Sanatlarını Tespit Etme 19:30
FEN BİLİMLERİ (Tekrar) Dolaşım Sistemi, Solunum Sistemi ve Boşaltım Sistemi 20:00
5-6-7-8 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Alışveriş, Okuma-Anlama Çalışması 20:30
YETİŞKİN KUŞAĞI - ÖĞRETMENLER ODASI Uras BENLİOĞLU 21:00

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Satış Fiyatını Hesaplama 00:00
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Paralel Kademeli Tam Kesit 00:30
TARİH-9 Orta Çağ'da Dünya/Tarımdan Ticarete Ekonomi 09:00
FİZİK-9 Newton’un Hareket Kanunları - III 09:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Din ve Aile 10:00
TARİH-10 Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler/Tımar Sistemi 10:30
FİZİK-10 Kaldırma Kuvveti - I 11:00
TARİH-11 Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/XVIII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Avrupa ve Osmanlı Devleti(Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi) 11:30
FİZİK-11 İş ve Enerji 12:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Atatürk İlkeleri 12:30
FİZİK-12 Su Dalgalarında Kırınım 13:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Alışverişte, Okuma-Anlama 13:30
SİYER-10 Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman Oluşları 14:00
FIKIH 10 Fıkhi Hükümlerin Delilleri, Asli Deliller, Kitap, Sünnet 14:30
HADİS 10 Kütüb-i Sitte ve Musannifler 15:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 İşçi Statüsünde Çalışan İşlemleri 3 15:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Torna Tezgahlarının Bakımı 16:00
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 Emziklilik Dönemi 16:30
TARİH-9 (Tekrar) Orta Çağ'da Dünya/Tarımdan Ticarete Ekonomi 17:00
FİZİK-9 (Tekrar) Newton’un Hareket Kanunları - III 17:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Din ve Aile 18:00
TARİH-10 (Tekrar) Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler/Tımar Sistemi 18:30
FİZİK-10 (Tekrar) Kaldırma Kuvveti - I 19:00
TARİH-11 (Tekrar) Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)/XVIII. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Avrupa ve Osmanlı Devleti(Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi) 19:30
FİZİK-11 (Tekrar) İş ve Enerji 20:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Atatürkçülük ve Türk İnkılabı/Atatürk İlkeleri 20:30
FİZİK-12 (Tekrar) Su Dalgalarında Kırınım 21:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Alışverişte, Okuma-Anlama 21:30
SİYER-10 (Tekrar) Hz. Hamza (r.a.) ve Hz. Ömer’in (r.a.) Müslüman Oluşları 22:00
FIKIH 10 (Tekrar) Fıkhi Hükümlerin Delilleri, Asli Deliller, Kitap, Sünnet 22:30
HADİS 10 (Tekrar) Kütüb-i Sitte ve Musannifler 23:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) İşçi Statüsünde Çalışan İşlemleri 3 23:30

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.