03 Şubat Eba Ders Programı

03 Şubat eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 03 Şubat 2021 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Değişim (Fen, Türkçe, Oyun, Sanat ve Matematik Etkinlikleri) 08:00
BİLİŞSEL BECERİLER Sosyal Problem Çözme 09:00
MATEMATİK Paraları Ayırt Etme 09:30
MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama İşlemi-4) 10:00
HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Aile Hayatının Önemi-1) 10:30
HAYAT BİLGİSİ-1 (Tekrar) Evimizde Hayat (Aile Hayatının Önemi-2) 11:00
TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Ü Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-1) 11:30
TÜRKÇE-1 (Tekrar) Okuyorum Yazıyorum (Ü Harfini Öğreniyorum-Hece ve Kelimeler Oluşturma-2) 12:00
TBA SANAT "Bu Çalgıyı Tanıyor Musun? Hacettepe Üniversitesi Atölye Foto-Grafi Atölyesi Karikatür Atölyesi" 12:30
TBA KÜLTÜR "Söz Ola Origamili Masallar Kelimenin Ardı" 13:00
TÜRKÇE-2 (Tekrar) Erdemler (Hikaye Yazma) 13:30
TÜRKÇE-2 (Tekrar) Erdemler (Karagöz ile Hacivat- Görgü Kuralları) 14:00
MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama Problemleri-2) 14:30
MATEMATİK-2 (Tekrar) Doğal Sayılar (Toplama Problemleri-3) 15:00
HAYAT BİLGİSİ-2 (Tekrar) Evimizde Hayat (Günlük Plan-1) 15:30
TBA SPOR "Hızlı Ayaklar Harekete Geç" 16:00
TÜRKÇE-3 (Tekrar) Erdemler (En İyi Buğday) 16:30
TÜRKÇE-3 (Tekrar) Erdemler (Nereden Çıktı Bu Kırmızı Mantarlar?) 17:00
MATEMATİK-3 (Tekrar) Veri Toplama ve Değerlendirme (Basit Tabloları Okuma ve Yorumlama) 17:30
HAYAT BİLGİSİ-3 (Tekrar) Evimizde Hayat (Evimizde Tasarruf-1) 18:00
İNGİLİZCE-3 18:30
TBA BİLİM "Evde Eğlenceli Bilim Bir Şey Sorabilir Miyim? Feza Gürsey Bilim Merkezi" 19:00
TÜRKÇE-4 (Tekrar) Erdemler (Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim Anlam) 19:30
MATEMATİK-4 (Tekrar) Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (Çarpan Sırasının Değişmesi) 20:00
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Kuvvetin Etkileri/ Fiziksel Olaylar (Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Şekil Değiştirici Etkisi) 20:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) İnsanlar, Yerler ve Çevreler (Yer Tarifi Yapalım-1) 21:00
İNGİLİZCE-4 22:00

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
SOSYAL BİLGİLER Ailesi ve Çevresindeki Millî Kültürü Yansıtan Ögeleri Araştırma 09:00
MATEMATİK Çarpma İşlemi Gerektiren Problemler Kurma 09:30
TÜRKÇE-5 Söz Sanatları 10:00
MATEMATİK-5 Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını Hesaplama / Bir Çokluğun Tamamını Basit Kesirden Yararlanarak Hesaplama 10:20
İNGİLİZCE-5 My Daily Routine 10:40
TÜRKÇE-6 Zamirler 11:00
MATEMATİK-6 Bir Doğal Sayıyı Bir Kesre ve Bir Kesri Bir Doğal Sayıya Bölme / İki Kesri Birbirine Bölme 11:20
İNGİLİZCE-6 Weather and Emotions 11:40
TÜRKÇE-7 Noktalama İşaretleri - Öznel ve Nesnel Yaklaşımlar 12:00
MATEMATİK-7 Cebirsel İfadelerle Toplama Çıkarma İşlemi / Bir Doğal Sayıyla Cebirsel İfadeyi Çarpma 12:20
İNGİLİZCE-7 Wild Animals 12:40
TÜRKÇE-8 Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 13:00
MATEMATİK-8 En Az Üç Veri Grubuna Ait Çizgi ve Sütun Grafiği Çizme ve Yorumlama / Daire Grafiği Çizme ve Yorumlama 13:20
İNGİLİZCE-8 On the Phone 13:40
TBA TBA Kuşağı 14:00
TBA TBA Kuşağı 14:30
TBA TBA Kuşağı 15:00
TBA TBA Kuşağı 15:30
TÜRKÇE-5 (Tekrar) Söz Sanatları 16:00
MATEMATİK-5 (Tekrar) Bir Çokluğun İstenen Basit Kesir Kadarını Hesaplama / Bir Çokluğun Tamamını Basit Kesirden Yararlanarak Hesaplama 16:20
İNGİLİZCE-5 (Tekrar) My Daily Routine 16:40
TÜRKÇE-6 (Tekrar) Zamirler 17:00
MATEMATİK-6 (Tekrar) Bir Doğal Sayıyı Bir Kesre ve Bir Kesri Bir Doğal Sayıya Bölme / İki Kesri Birbirine Bölme 17:20
İNGİLİZCE-6 (Tekrar) Weather and Emotions 17:40
TÜRKÇE-7 (Tekrar) Noktalama İşaretleri - Öznel ve Nesnel Yaklaşımlar 18:00
MATEMATİK-7 (Tekrar) Cebirsel İfadelerle Toplama Çıkarma İşlemi / Bir Doğal Sayıyla Cebirsel İfadeyi Çarpma 18:20
İNGİLİZCE-7 (Tekrar) Wild Animals 18:40
TÜRKÇE-8 (Tekrar) Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları 19:00
MATEMATİK-8 (Tekrar) En Az Üç Veri Grubuna Ait Çizgi ve Sütun Grafiği Çizme ve Yorumlama / Daire Grafiği Çizme ve Yorumlama 19:20
İNGİLİZCE-8 (Tekrar) On the Phone 19:40
TBA (Tekrar) TBA Kuşağı 20:00
TBA (Tekrar) TBA Kuşağı 20:30
TBA (Tekrar) TBA Kuşağı 21:00
TBA (Tekrar) TBA Kuşağı 21:30
YETİŞKİN KUŞAĞI - BİZDEN (Tekrar) Dr. Serkan KARAİSMAİLOĞLU 22:00

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
FİZİK-12 (Tekrar) Enerji ve Hareket -1 00:00
COĞRAFYA-12 (Tekrar) Türkiye’de Yerleşmeler 00:20
KİMYA-12 (Tekrar) Çözücü-Çözünen Etkileşimleri ve Derişim Birimleri 00:30
BİYOLOJİ-12 (Tekrar) Sindirim Sistemi Ve Organları 01:00
Geometri (Tekrar) Sinüs Teoremi 01:20
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 (Tekrar) Kur'an'da Bazı Kavramlar -1 01:40
FELSEFE-12 (Tekrar) Öğrenme ve Bellek 01:50
9-10-11-12 TBA (Tekrar) Robotik Kodlama Atölyesi-9 02:00
9-10-11-12 TBA (Tekrar) Animasyon Kampı-9 02:30
9-10-11-12 TBA (Tekrar) ÇalgıEğitimi-1 03:00
9-10-11-12 TBA (Tekrar) Karadeniz'de Hayatın İzleri Artvin, Bayburt 03:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 Sıfatlar 1-2 10:00
MATEMATİK-9 Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7-8 10:10
TARİH-9 Orta Çağda Dünya 1 10:30
FİZİK-9 Kuvvet 10:40
COĞRAFYA-9 Harita - Harita Projeksiyonları ve Haritayı Oluşturan Unsurlar 11:00
KİMYA-9 Periyodik Sistem III 11:10
İNGİLİZCE-9 Human in Nature (Workbook) 11:20
BİYOLOJİ-9 Sağlıklı Beslenme 11:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 İman ve İslam İlişkisi 11:40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 Halk Edebiyatından Üç Mâni (Düz, Kesik Ve Yedekli Mâni) ve Bir Türkü Örneği 1-2 12:00
MATEMATİK-10 İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 5-6 12:10
TARİH-10 Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 7 (1302-1453) 12:30
FİZİK-10 Sıvı Basınç Kuvveti 12:40
FELSEFE-10 Felsefi Bir Metin Üzerinden Varlık Türlerinin Sınıflandırılması 12:50
COĞRAFYA-10 Türkiye'de Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Dış Kuvvetlerin Etkisi 13:00
KİMYA-10 Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar III 13:10
İNGİLİZCE-10 Traditions (Workbook) 13:20
BİYOLOJİ-10 Monohibrit ve Dihibrit Çaprazlama 1 13:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 Mus’ab b. Umeyr, Üsame b. Zeyd, Cafer b. Ebi Talib 13:40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 Sıfat - Zarf 14:00
MATEMATİK-12 Bölünebilme Kuralları 14:20
TARİH Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 14:40
FİZİK-12 İş, Güç, Enerji-1 15:00
COĞRAFYA-12 Harita, Ölçek ve Hesaplamalar 15:20
KİMYA-12 İyonik Bağ 15:30
BİYOLOJİ-12 Sitoplazma-1 16:00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12 Allah İnsan İlişikisi 16:40
FELSEFE-12 Siyaset Felsefesi 16:50
9-10-11-12 TBA Robotik Kodlama Atölyesi-10 17:00
9-10-11-12 TBA Animasyon Kampı-10 17:30
9-10-11-12 TBA Çalgı Eğitimi-2 18:00
9-10-11-12 TBA Karadenizde Doğanın İzleri Artvin, Rize 18:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Sıfatlar 1-2 19:00
MATEMATİK-9 (Tekrar) Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 7-8 19:10
TARİH-9 (Tekrar) Orta Çağda Dünya 1 19:30
FİZİK-9 (Tekrar) Kuvvet 19:40
COĞRAFYA-9 (Tekrar) Harita - Harita Projeksiyonları ve Haritayı Oluşturan Unsurlar 20:00
KİMYA-9 (Tekrar) Periyodik Sistem III 20:10
İNGİLİZCE-9 (Tekrar) Human in Nature (Workbook) 20:20
BİYOLOJİ-9 (Tekrar) Sağlıklı Beslenme 20:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-9 (Tekrar) İman ve İslam İlişkisi 20:40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Halk Edebiyatından Üç Mâni (Düz, Kesik Ve Yedekli Mâni) ve Bir Türkü Örneği 1-2 21:00
MATEMATİK-10 (Tekrar) İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun Tersi 5-6 21:10
TARİH-10 (Tekrar) Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 7 (1302-1453) 21:30
FİZİK-10 (Tekrar) Sıvı Basınç Kuvveti 21:40
FELSEFE-10 (Tekrar) Felsefi Bir Metin Üzerinden Varlık Türlerinin Sınıflandırılması 21:50
COĞRAFYA-10 (Tekrar) Türkiye'de Yer Şekillerinin Oluşum Sürecine Dış Kuvvetlerin Etkisi 22:00
KİMYA-10 (Tekrar) Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar III 22:10
İNGİLİZCE-10 (Tekrar) Traditions (Workbook) 22:20
BİYOLOJİ-10 (Tekrar) Monohibrit ve Dihibrit Çaprazlama 1 22:30
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-10 (Tekrar) Mus’ab b. Umeyr, Üsame b. Zeyd, Cafer b. Ebi Talib 22:40
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) Sıfat - Zarf 23:00
MATEMATİK-12 (Tekrar) Bölünebilme Kuralları 23:20
TARİH (Tekrar) Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 23:40

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.