01 Haziran Eba Ders Programı

01 Haziran eba tv canlı ders programını merak eden öğrenci ve veliler internet üzerinden bu programa ulaşmak için aramalar yapıyor. Çok fazla yanlış bilginin yer aldığı internet ortamında eba canlı ders programına erişmek çok zor olabiliyor. Bizde bu durumu göz önüne alarak eba giriş üzerinden edindiğimiz 01 Haziran 2021 ders programını günlük olarak sizlerle buluşturuyoruz.

İlkokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Ekoloji (Türkçe, Fen, Sanat, Oyun ve Matematik Etkinlikleri) 07:00
1-2-3-4 TBA 07:50
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı Tasarımcı ve Buluşçu Çocuk (Oyun, Müzik ve Sanat Etkinlikleri) 08:00
TBA SPOR 08:50
SOSYAL BİLGİLER-4 Uzaktaki Arkadaşlarım (Ülkeleri Tanıyalım) 09:00
FEN BİLİMLERİ-4 Yaşamımızda Elektrik (Basit Elektrik Devresi) 09:30
MATEMATİK-3 Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Çevre Ölçme-2) 10:00
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Doğayı Keşfet (Dağ, Orman, Göl - Çevre Koruma) 11:00
MATEMATİK-1 Uzunluk Ölçme (Uzunluk Ölçme-2) 11:30
TÜRKÇE Tanımlama Metnini Okuduktan Sonra Tanımlananın Özelliklerini Anlatma 12:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Tasarımcı ve Buluşçu Çocuk (Oyun, Müzik ve Sanat Etkinlikleri) 12:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Uzaktaki Arkadaşlarım (Ülkeleri Tanıyalım) 13:30
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yaşamımızda Elektrik (Basit Elektrik Devresi) 14:00
MATEMATİK-3 (Tekrar) Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Çevre Ölçme-2) 14:30
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Doğayı Keşfet (Dağ, Orman, Göl - Çevre Koruma) 15:30
MATEMATİK-1 (Tekrar) Uzunluk Ölçme (Uzunluk Ölçme-2) 16:00
TÜRKÇE (Tekrar) Tanımlama Metnini Okuduktan Sonra Tanımlananın Özelliklerini Anlatma 16:30
SOSYAL BİLGİLER-4 (Tekrar) Uzaktaki Arkadaşlarım (Ülkeleri Tanıyalım) 17:00
FEN BİLİMLERİ-4 (Tekrar) Yaşamımızda Elektrik (Basit Elektrik Devresi) 17:30
MATEMATİK-3 (Tekrar) Uzunluk Ölçme, Çevre Ölçme, Alan Ölçme, Sıvı Ölçme (Çevre Ölçme-2) 18:00
1-2-3-4 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Doğayı Keşfet (Dağ, Orman, Göl - Çevre Koruma) 19:00
OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar) Tasarımcı ve Buluşçu Çocuk (Oyun, Müzik ve Sanat Etkinlikleri) 19:30
ÖĞRETMENLER ODASI Prof. Dr. Suphi SAATÇİ 20:30
MATEMATİK-1 (Tekrar) Uzunluk Ölçme (Uzunluk Ölçme-2) 21:00
TÜRKÇE (Tekrar) Tanımlama Metnini Okuduktan Sonra Tanımlananın Özelliklerini Anlatma 21:30

Ortaokul Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
TÜRKÇE (Tekrar) Betimlenen Nesne, Eylem ve Olay Resmini Gösterme 00:00
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
SOSYAL BİLGİLER-5 Ekonomik İlişkilerde Teknoloji 09:00
FEN BİLİMLERİ-5 Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları 09:30
SOSYAL BİLGİLER-6 Dış Alım, Dış Satım 10:00
FEN BİLİMLERİ-6 Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler 10:30
SOSYAL BİLGİLER-7 Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar 11:00
FEN BİLİMLERİ-7 Ampullerin Bağlanma Şekilleri 11:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları 12:00
FEN BİLİMLERİ-6 Elektrik Yükleri ve Elektriklenme 12:30
ARAPÇA-6 Ulaşım Araçları 2 13:00
MATEMATİK Çeyrek Kala ve Çeyrek Geçe Saatleri Gösterme/Söyleme 13:30
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Ekonomik İlişkilerde Teknoloji 14:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları 14:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Dış Alım, Dış Satım 15:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler 15:30
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar 16:00
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Ampullerin Bağlanma Şekilleri 16:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları 17:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Elektrik Yükleri ve Elektriklenme 17:30
ARAPÇA-6 (Tekrar) Ulaşım Araçları 2 18:00
MATEMATİK (Tekrar) Çeyrek Kala ve Çeyrek Geçe Saatleri Gösterme/Söyleme 18:30
SOSYAL BİLGİLER-5 (Tekrar) Ekonomik İlişkilerde Teknoloji 19:00
FEN BİLİMLERİ-5 (Tekrar) Devre Elemanlarının Sembollerle Gösterimi ve Devre Şemaları 19:30
SOSYAL BİLGİLER-6 (Tekrar) Dış Alım, Dış Satım 20:00
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Elektriksel Direnç ve Bağlı Olduğu Faktörler 20:30
ÖĞRETMENLER ODASI Prof. Dr. Suphi SAATÇİ 21:00
SOSYAL BİLGİLER-7 (Tekrar) Ekonomiye Yön Veren Kuruluşlar 21:30
FEN BİLİMLERİ-7 (Tekrar) Ampullerin Bağlanma Şekilleri 22:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 (Tekrar) Atatürk’ün Vefatı ve Yankıları 22:30
FEN BİLİMLERİ-6 (Tekrar) Elektrik Yükleri ve Elektriklenme 23:00
ARAPÇA-6 (Tekrar) Ulaşım Araçları 2 23:30

Lise Ders Programı

Ders Adı Konu Saati
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9 (Tekrar) Tanzimat Dönemi'nde Mektup 00:00
MATEMATİK-9 (Tekrar) Üçgenin Alanı 00:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10 (Tekrar) Haber Metni (Güncel Gazete ve Dergilerde Haber Metni) 01:00
MATEMATİK-10 (Tekrar) Dörtgenler ve Çokgenler 01:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11 (Tekrar) Anlatım Bozuklukları 02:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye/Kıbrıs Sorununun Ortaya Çıkması ve Kıbrıs Barış Harekâtı/Türk-Yunan İlişkilerinde Sorun Yaratan Konular/ASALA Terör Örgütünün Yıkıcı Faaliyetleri 02:30
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12 (Tekrar) 1960 Sonrası Türk Edebiyatı'nda Deneme 03:00
MATEMATİK-12 (Tekrar) Belirli İntegral ve Uygulamaları 03:30
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Doğayı Keşfet (Dağ, Göl, Orman...) 04:00
KUR'AN-I KERİM (Tekrar) Medd-i Lazım, Medd-i Arız, Medd-i Lin 04:30
ARAPÇA-9 (Tekrar) Zamanı Değerlendirme 1 05:00
TEMEL DİNİ BİLGİLER-9 (Tekrar) Giyim Kuşam Adabı, Yolculuk Adabı 05:30
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) Çocuk Tanıma Teknikleri Kullanarak Veri Toplama 06:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) Basit İskonto Hesapları 06:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Yapım Resimleri 07:00
TBA SPOR Sabah Sporu 08:50
TARİH-9 Karahanlı ve Gazneli Devletlerinden Hareketle İslamiyet’in Kabulünün Türk Devlet Yapısında Meydana Getirdiği Değişimler 09:00
FİZİK-9 Elektroskop 09:30
TARİH-10 Padişah, Hanedan Ve Kanunname-i Ali Osman - Siyasetnâmelerde Padişahların Vasıfları - Şehzadelerin Eğitimi 10:00
FİZİK-10 Mercekler - II 10:30
TARİH-11 Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ekonomik Hayat Üzerinde Kontrol Sağlamaya Yönelik Çabalar 11:00
FİZİK-11 Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme-II (İndüksiyon Akımı) 11:30
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 1960 Askerî Darbesi, 1971 Askerî Muhtırası ve 1980 Askerî Darbesi/1961 ve 1982 Anayasaları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar/1960 Sonrası Yaşanan İç ve Dış Göçlerin Sosyal ve Ekonomik Hayata Etkileri/1960 Sonrası Ekonomide Yaşanan Gelişmeler/1960 Sonrası İletişim ve Ulaşımdaki Gelişmeler 12:00
FİZİK-12 Görüntüleme Teknolojileri 12:30
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE Doğayı Keşfet (Hayvanlar Âlemi) 13:00
SİYER-10 İslam’a Davet Mektupları 13:30
FIKIH-10 Sosyal Hayat, Aile Hayatı ve Hükümleri, Nikâh 14:00
HADİS-10 Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Farklı Disiplinlerden Faydalanma 14:30
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 İşletme Defteri Gider Kayıtları 15:00
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 Yüzey Frezeleme 15:30
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 0-72 Ay Çocuklarında Aşılar 16:00
TARİH-9 (Tekrar) Karahanlı ve Gazneli Devletlerinden Hareketle İslamiyet’in Kabulünün Türk Devlet Yapısında Meydana Getirdiği Değişimler 16:30
FİZİK-9 (Tekrar) Elektroskop 17:00
TARİH-10 (Tekrar) Padişah, Hanedan Ve Kanunname-i Ali Osman - Siyasetnâmelerde Padişahların Vasıfları - Şehzadelerin Eğitimi 17:30
FİZİK-10 (Tekrar) Mercekler - II 18:00
TARİH-11 (Tekrar) Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ekonomik Hayat Üzerinde Kontrol Sağlamaya Yönelik Çabalar 18:30
FİZİK-11 (Tekrar) Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme-II (İndüksiyon Akımı) 19:00
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-12 (Tekrar) 1960 Askerî Darbesi, 1971 Askerî Muhtırası ve 1980 Askerî Darbesi/1961 ve 1982 Anayasaları Arasındaki Benzerlikler ve Farklılıklar/1960 Sonrası Yaşanan İç ve Dış Göçlerin Sosyal ve Ekonomik Hayata Etkileri/1960 Sonrası Ekonomide Yaşanan Gelişmeler/1960 Sonrası İletişim ve Ulaşımdaki Gelişmeler 19:30
FİZİK-12 (Tekrar) Görüntüleme Teknolojileri 20:00
9-10-11-12 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE (Tekrar) Doğayı Keşfet (Hayvanlar Âlemi) 20:30
SİYER-10 (Tekrar) İslam’a Davet Mektupları 21:00
FIKIH-10 (Tekrar) Sosyal Hayat, Aile Hayatı ve Hükümleri, Nikâh 21:30
HADİS-10 (Tekrar) Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Farklı Disiplinlerden Faydalanma 22:00
MUHASEBE VE FİNANSMAN 9 (Tekrar) İşletme Defteri Gider Kayıtları 22:30
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ 9 (Tekrar) Yüzey Frezeleme 23:00
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 9 (Tekrar) 0-72 Ay Çocuklarında Aşılar 23:30

Online eğitim denilince akla ilken sistem ve Eğitim Bilişim Ağı’nın kısaltması olan Eba tv kesintisiz ve ücretsiz canlı ders sunan bir eğitim modelidir. Bu sistem üzerinde canlı yayın yapan üç tane farklı kanal bulunmaktadır. Bu kanallar üzerinden öğrencilere canlı ders izleme imkanı sunulmaktadır.

Sonraki Bölümler

Yorumlar (0)

Ne Söylemek istersin ?

Bu içeriğe henüz bir yorum yapılmamış, Şimdi ilk yorumu sen yapmak ister misin ?

Yorum Formu
Yorum Kuralları
  • Yorum alanındaki tüm kutucukları doldurmalısınız.
  • Spam içeren Yorumlar onaylanmadan silinecektir.
  • Kişilik haklarına saldırı ya da nefret içeren yorumlar onaylanmaz.
  • Hakaret içeren yorumlar yetkili merciler tarafından talep edildiği taktirde iletilecektir.